VISA L1 VÀ VISA EB5 – CON ĐƯỜNG NÀO NHANH NHẤT ĐỂ ĐƯỢC ĐỊNH CƯ TẠI MỸ?

Định cư tại Mỹ đang là ước mơ của rất nhiều người tại Việt Nam, để được định cư tại đây có rất nhiều diện khác nhau, trong đó diện định cư diện đầu tư thu hút được rất nhiều đương đơn, đặc biệt là định cư Mỹ diện EB5 và định cư dành cho doanh nhân theo Visa L1. Visa EB5 và Visa L1 là hai loại Visa dành cho doanh nghệp Việt Nam muốn đầu tư cũng như mở rộng thị trường tại Mỹ. Như vậy, nhà doanh nhân Việt Nam nên chọn con đường nào nhanh nhất để được cấp Visa đầu tư tại đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những mặt ưu việt của từng loại qua bài viết sau đây.

                                                Con đường nào nhanh nhất để được định cư tại Mỹ?

Trước hết nói về chương trình đầu tư EB5, đây là chương trình đầu tư theo chu trình 5 năm. Sau thời gian này, chủ đầu tư đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ xanh và được hoàn trả số tiền đã đầu tư ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được cấp thẻ xanh và đủ điều kiện thi quốc tịch Mỹ. Khả năng hoàn trả tùy thuộc quy mô và tiến độ dự án. Thông thường, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả 100% số tiền ban đầu, trừ những trường hợp rủi ro như dự án không hoàn thành vì lý do gì đó thì số tiền hoàn trả có thể không ở mức 100%.

                                                                                          Visa EB5

Còn Visa L1 là một loại Visa không định cư dành cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa là những nhà quản lý hoặc điều hành cấp cao có nhu cầu sang Hoa Kỳ để mở rộng doanh nghiệp (thực hiện quản lý và điều hành doanh nghiệp ở Hoa Kỳ).

Để giúp cho các nhà đầu tư có sự lựa chọn hợp lý, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điểm tương đồng và điểm khác biệt của từng loại Visa này. Điều này sẽ rất cần thiết nếu các doanh nhân Việt Nam có ý định thành lập công ty tại Mỹ.

  1. Điểm tương đồng:

Nhìn chung, Visa EB5 và Visa L1 có một số điểm tương tự nhau:

– Visa EB5 và Visa L1 được tạo ra nhằm thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào thị trường Mỹ.

– Gia đình của đương đơn đều được sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ.

– Cả 2 loại hình đều nhằm mục đích tạo ra công việc cho công dân của Mỹ.

  1. Điểm khác biệt:

Tuy nhiên, xét về cụ thể mỗi loại Visa có những điểm khác nhau cơ bản:

– Visa L1 cho phép các công ty nước ngoài chuyển các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành cấp cao sang các cơ quan của Hoa Kỳ để có vị trí quản lý hoặc điều hành cấp cao, đồng thời cho phép các công ty chuyển hóa cũng như chuyển giao các hoạt động kinh doanh, sản xuất, thương mại.

– Còn Visa EB5 dành cho cá nhân người nước ngoài đã đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới ở Hoa Kỳ nhằm kích thích đầu tư và tăng cường tạo việc làm ở Mỹ.

 Thứ nhất, xét về cơ cấu kinh doanh thì:

– Đối với EB5:

+ Đây là hình thức đầu tư của một cá nhân vào một doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

+ Cá nhân (người xin Visa EB5) không cần liên kết với công ty nước ngoài mà họ sẽ đầu tư.

+ Cá nhân có thể là người vừa yêu cầu cấp Visa EB5 và vừa là người thụ hưởng.

– Đối với Visa L1:

+ Đây là một hình thức đầu tư từ một công ty Việt Nam sang Hoa Kỳ (thành lập công ty con, chi nhánh).

+ Đồng thời chuyển quyền điều hành (các lãnh đạo cấp cao) từ Việt Nam sang Hoa Kỳ làm việc và sinh sống.

+ Công ty ở Hoa Kỳ có pháp nhân ở Hoa Kỳ là người yêu cầu và người nhận chuyển nhượng (người xin Visa L1)  là người thụ hưởng.

+ Doanh nghiệp ở Việt Nam phải được thành lập và hoạt động ít nhất một năm trước khi xin Visa L1.

                                                   Người yêu cầu được cấp Visa khác nhau

Thứ hai về kinh phí và số tiền cần đầu tư:

– Đối với Visa EB5:

+ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thường xem xét về những vấn đề ban đầu của công ty ở Việt Nam và công ty mở rộng tại Mỹ như kế hoạch kinh doanh, loại hình kinh doanh, giấy tờ chứng minh việc kinh doanh, luân chuyển vốn đầu tư từ công ty mẹ (ở Việt Nam) sang công ty con (ở Hoa Kỳ).

+ Ngoài ra, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ sẽ xem xét cẩn thận, nghiêm ngặt về số tiền mà nhà đầu tư sẽ đầu tư,  vì mục đích của hình thức này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Mỹ.

+ Số tiền đầu tư của chương trình này ít nhất  500.000 đô la Mỹ (đối với những vùng chỉ định) và 1.000.000 đô la với bất kỳ nơi nào. (có thể sẽ tăng vào thời gian tới)

– Đối với Visa L1:

Sẽ không yêu cầu quá nghiêm ngặt về số vốn đầu tư, vì phụ thuộc vào hình thức kinh cũng như quy mô hoạt động của doanh nghiệp sẽ cần khoảng vốn thích hợp để trang trải kinh phí cho công ty mới.

Thứ ba, đánh giá lại của sở nhập tịch và di trú Hoa kỳ

– Đối với Visa EB5:

+ Trước hết nhà đầu tư phải cam kết và thực hiện việc tạo ra việc làm cho ít nhất 10 công việc full time cho công dân Mỹ.

+ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS)  tập trung vào việc số tiền đầu tư của bạn là thật (không xuất phát từ những khoản bất chính, trái pháp luật).

– Đối với Visa L1:

+ USCIS sẽ quan tâm đến hoạt động kinh doanh cũng như cấu trúc doanh nghiệp của công ty của bạn khi hoạt động tại Mỹ.

+ Khi bắt đầu hoạt động bạn phải thuê ít nhất 5-7 công nhân (full time) để đáp ứng nhu cầu tạo việc làm cho công dân Mỹ.

+ Hoạt động kinh doanh của bạn phải đem lại một khoản doanh thu nhất định. (có thể lãi/lỗ)

Thứ tư về vị trí, vai trò của cá nhân xin visa:

– Đối với Visa EB5:

+ Đương đơn phải sinh sống tại Mỹ.

+ Đương đơn không cần phải tham gia vào việc điều hành, quản lý công ty mà đương đơn đã đầu tư.

– Đối với Visa L1:

+ Vị trí của cá nhân ở công ty tại Mỹ sẽ là quản lý hoặc điều hành: điều hành doanh nghiệp, chiến lược hoạt động của danh nghiệp, quản lý nhân viên cấp dưới.

+ Đương đơn có thể ra vào Mỹ, về Việt Nam bất cứ khi nào đương đơn muốn và sẽ không ảnh hưởng đến việc xin cấp thẻ xanh của đương đơn sau này.

Thứ năm, xét về năng lực:

– Đối với Visa EB5:

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.

– Đối với Visa L1:

+ Yêu cầu đầu tiên là nhà quản lý hoặc điều hành cấp cao của công ty.

+ Không yêu cầu về bằng cấp hay kinh nghiệm bắt buộc, nhưng đương đơn phải đủ điều kiện thích hợp để giữ những vị trí trên.

Thứ sáu về giấy tờ bắt buộc:

– Đối với Visa EB5:

+ Phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu chứng minh việc đầu tư từ nguồn vốn hợp pháp.

+ Bên cạnh đó, cung cấp những giấy tờ cho thấy khả năng của nhà đầu tư là tại ra ít nhất 10 việc làm cho công dân Mỹ.

                                                          Giấy tờ bắt buộc

– Đối với Visa L1:

+ Phải cung cấp các bằng chứng về vị trí, chức vụ của việc quản lý và điều hành.

+ Chứng minh mối liên quan giữa công ty tại Việt Nam và công ty sẽ được mở tại Mỹ.

+ Nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh hoạt động của công ty tại Việt Nam (Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thuế, hóa đơn, chứng từ, ảnh công ty,…).

+ Cơ cấu hoạt động của công ty tại Việt Nam.

Thứ bảy, quy định về thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn

– Đối với Visa EB5: Đương đơn sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện (2 năm) trước khi được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

– Đối với Visa L1:

+ Sau khi làm thủ tục xin cấp thẻ xanh, đương đơn sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn không cần thông qua thẻ xanh có điều kiện.

+ Khả năng trở thành công dân Mỹ sẽ cao hơn.

Và cuối cùng, yêu cầu của công ty tại Mỹ

– Đối với Visa EB5: Nhà đầu tư có thể tạo ra 10 việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp cho công dân Mỹ.

– Đối với Visa L1: Nhà đầu tư đã thiết lập một cấu trúc công ty và những cá nhân được cấp Visa L1 giữ các chức vụ quản lí, điều hành doanh nghiệp.

Qua những điều vừa phân tích như trên, chúng ta có thể thấy rõ Visa EB5 là một trong những cách nhanh nhất để có thẻ xanh tại Mỹ cho nhà đầu tư cùng vợ hoặc chồng và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình được sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ với những điều kiện và chính sách ưu đãi.

Trả lời