Thủ tục nộp hồ sơ và yêu cầu bổ sung trong chương trình eb-5


Năm 1991, Quốc hội đã tạo ra chương trình EB-5 mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm mới bằng cách khuyến khích các công dân nước ngoài đầu tư vào Hoa Kỳ. Đến Mỹ để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới, đầu tư xảy ra sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 (ngày chương trình EB-5 có hiệu lực) và doanh nghiệp đang hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ.

Khi được cấp thị thực EB-5, cá nhân, vợ / chồng và con cái của họ (dưới 21 tuổi) sẽ tự động được cấp điều kiện cư trú có điều kiện, vĩnh viễn sau 2 năm. Sau 5 năm ở trạng thái EB-5, một cá nhân có thể nộp đơn xin cư trú tại Hoa Kỳ. Có 10.000 visa EB-5 có sẵn mỗi năm – 3.000 trong số đó USCIS dành riêng cho các cá nhân đầu tư vào các khu vực “mục tiêu việc làm” được phê duyệt. “Việc làm có mục tiêu” thường đề cập đến các khu vực nông thôn hoặc các khu vực có tỷ lệ việc làm rất thấp; mỗi Bộ Thương mại của Tiểu bang công bố danh sách các “khu vực được nhắm mục tiêu” được phê duyệt. Lưu ý rằng kế hoạch việc làm được nhắm mục tiêu được đặt hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2008. 

5 bước làm hồ sơ chương trình EB-5

Bước 1:  Nhà đầu tư nhập cư tìm hiểu, quan tâm đến chương trình EB-5, và chọn một trong các Trung tâm khu vực được USCIS chấp thuận và một dự án đầu tư cụ thể do Trung tâm khu vực tài trợ. Các nhà đầu tư tiềm năng sau đó có thể điều tra các yêu cầu đầu tư, sự phù hợp của họ đối với họ, các rủi ro liên quan và cơ hội đầu tư tổng thể.

Bước 2:  Khi nhà đầu tư quyết định tiến hành, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu hoàn thành và thực hiện tất cả các hồ sơ đăng ký và ký quỹ và gửi kèm theo số vốn yêu cầu 500.000 USD hoặc 1 triệu USD, tùy thuộc vào vị trí của dự án đầu tư. Khoản phí hành chính bổ sung. Nguồn của các quỹ này phải được ghi nhận để chứng minh rằng chúng là các quỹ hợp pháp. Nhà đầu tư hoặc luật sư của họ sẽ nộp đơn I-526 thỉnh nguyện với USCIS. Đơn yêu cầu này yêu cầu USCIS chấp thuận người nộp đơn xin nhập cư và đầu tư dự định của họ cho cư trú vĩnh viễn có điều kiện (tức là Thẻ Xanh tạm thời).

Bước 3:  Thông thường, khi Đơn I-526 được USCIS chấp thuận trong 5-7 tháng, Đại lý ký quỹ sẽ phát hành vốn cho tổ chức đầu tư thích hợp. Trong trường hợp hiếm hoi mà Đơn khởi kiện I-526 của nhà đầu tư bị từ chối (sau khi khiếu nại, nếu có), Đại lý ký quỹ sẽ trả lại vốn của nhà đầu tư di dân cho nhà đầu tư.

5 bước làm hồ sơ chương trình eb-5


Bước 4:  Từ 21 đến 24 tháng theo tình trạng thường trú nhân có điều kiện được cấp, nhà đầu tư sẽ có thể nộp đơn để loại bỏ các điều kiện, sử dụng USCIS Mẫu I-829.

Bước 5:  Một khi các điều kiện được xóa bỏ thông qua đơn I-829 của nhà đầu tư, tình trạng của nhà đầu tư sẽ chuyển thành tư cách thường trú hợp pháp cho nhà đầu tư vĩnh viễn tình trạng thường trú nhân và giấy phép lao động tại Hoa Kỳ

Chuẩn bị bổ sung


Để nộp đơn xin thị thực EB-5, nhà đầu tư phải nộp Mẫu đơn I-526 (Đơn khởi kiện nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài), nộp lệ phí bắt buộc và nộp tài liệu hỗ trợ I-526 của cá nhân. Các tài liệu này phải chứng minh ý định của cá nhân là đầu tư và duy trì một doanh nghiệp thương mại mới, và có thể bao gồm:
· Báo cáo tài chính quy định chi tiết vốn của cá nhân đến từ một nguồn hợp pháp;
· Kế hoạch kinh doanh chứng minh sự tham gia liên tục của cá nhân với doanh nghiệp mới, bao gồm nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân;
· Hợp đồng thuê hoặc mua cho doanh nghiệp mới;
· Báo cáo tài khoản ký quỹ;
· Cơ hội việc làm mới được tạo ra bởi doanh nghiệp đủ điều kiện. Không có yêu cầu tối thiểu về khả năng giáo dục, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác hoặc khả năng nói tiếng Anh.

Lưu ý rằng visa EB-5 không yêu cầu cá nhân làm việc trong cùng khu vực với khoản đầu tư của cá nhân, miễn là cá nhân vẫn tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh mới – tức là một cá nhân có thể cư trú tại nơi khác của Mỹ và vẫn hoạt động trong một của doanh nghiệp nhà nước.

Xem thêm: Dòng vốn trong khoản vay của chương trình EB-5

Trả lời