Thẻ xanh Mỹ dành cho trẻ em trở thành công dân Hoa Kỳ

Thẻ xanh Mỹ là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của một người nước ngoài tại Mỹ. Tại sao lại được gọi là thẻ xanh? Bởi vì vào cuối Thế chiến thứ II, mẫu thẻ thường trú này được in trên giấy màu xanh lá cây. Có hai loại thẻ xanh Mỹ: thẻ xanh 2 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh 10 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn. 

Luật ấn định rằng một đứa trẻ là thường trú nhân dưới 18 tuổi sẽ tự động trở thành công dân Mỹ khi cha (hoặc mẹ) trở thành công dân Hoa Kỳ. Sau đó, người con này – bất kể ở tuổi nào – đều có thể nộp mẫu đơn N-600 xin một Chứng Chỉ Công Dân.

Kể từ tháng Hai năm 2001, Đạo Luật Công Dân Cho Trẻ Em cho phép các trẻ em sẽ tự động trở thành công dân Mỹ với những điều kiện như sau:

1- Một cha (hoặc mẹ) của đứa trẻ trở thành công dân Hoa Kỳ.

2- Đứa trẻ đang sinh sống tại Hoa Kỳ như một thường trú nhân và ở trong sự giám hộ thực sự và hợp pháp của cha mẹ là công dân Mỹ.

3- Đứa trẻ dưới 18 tuổi vào thời điểm cha mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ.

Điều này có nghĩa là nếu đứa trẻ đang ở Hoa Kỳ như một thường trú nhân, và nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi khi cha mẹ trở thành công dân Mỹ, thì đứa trẻ tự động là công dân Mỹ mà không cần nộp đơn xin nhập tịch.

Vì thế, đứa trẻ có thể xin sổ thông hành (passport) Hoa Kỳ hay Chứng Chỉ Công Dân bất cứ lúc nào sau khi cha mẹ nhập tịch, nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi vào lúc cha mẹ nhập tịch.

Loại ưu đãi gia đình

Gia đình ưu tiên


Nếu thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ không phải là thân nhân trực tiếp, thì công dân Hoa Kỳ vẫn có thể tài trợ cho họ thông qua “danh mục ưu tiên gia đình”. Thân nhân đủ điều kiện là:

-Con trai hoặc con gái ở tuổi 21
-Kết hôn trẻ em ở mọi lứa tuổi
-Anh chị em (nếu người yêu cầu công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)
Thông thường, người thân phải đợi cho đến khi số thị thực nhập cư của họ có sẵn vì chỉ có một số lượng giới hạn số người thân có thể di trú theo các loại này mỗi năm.


Nhận Thẻ Xanh cho Trẻ em khi ở trong Hoa Kỳ

Nếu bạn hiện đang ở Hoa Kỳ và là một trong những loại thân nhân được chỉ định của một công dân Hoa Kỳ trong một loại sở thích, bạn có thể trở thành thường trú nhân theo hai bước.

Bước Một – Thành viên gia đình công dân Hoa Kỳ (nhà tài trợ) phải nộp Mẫu I-130, Đơn Xin Người Môn Khác , cho bạn và phải được chấp thuận. Bạn phải đợi ngày ưu tiên của bạn trong loại thị thực nhập cư để trở thành hiện tại. Ngày ưu tiên của bạn là ngày mà Mẫu I-130 của bạn do thân nhân của bạn Hoa Kỳ nộp đúng cách.
Bước Hai – Khi ngày ưu tiên trong loại visa của bạn là hiện tại, bạn có thể nộp đơn xin Điều Chỉnh Tình Trạng với  Mẫu I-485, Đơn Xin Đăng Ký Vĩnh Cửu hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng . Điều chỉnh trạng thái là quá trình bạn trải qua để trở thành thường trú nhân.
Nhận Thẻ xanh cho Trẻ em ở bên ngoài Hoa Kỳ
Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ và là một trong những loại người thân của một công dân Hoa Kỳ trong danh mục ưu tiên, bạn có thể trở thành thường trú nhân thông qua thủ tục lãnh sự. Xử lý lãnh sự là khi USCIS làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp thị thực trên mẫu đơn I-130 đã được chấp thuận khi có visa. Trong quá trình này, Bộ Ngoại giao sẽ cấp thị thực cho bạn. Nếu được chấp thuận, sau đó bạn có thể đi du lịch trên thị thực và sẽ chính thức trở thành thường trú nhân khi được nhận vào cổng nhập cảnh Hoa Kỳ. 

Xem thêm: Gia hạn thẻ xanh Mỹ như thế nào

Trả lời