Phương pháp tạo ra trung tâm khu vực để tạo ra chứng cứ việc làm

Các nhà đầu tư cấp thị thực EB-5 phải nộp đơn I-526 ban đầu, trong đó có các kế hoạch kinh doanh cho thấy dự án EB-5 sẽ tạo ra hoặc bảo vệ ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ. Sau một lần khởi đầu thành công, cá nhân sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện. Nhưng nhà đầu tư nhập cư cũng phải nộp đơn I-829 để xóa các điều kiện đó và chuyển đổi thẻ thành một thẻ xanh vĩnh viễn . Một trong những điều phải được trình bày trong đơn I-829 là một số lượng đủ các công việc toàn thời gian đã được tạo ra.

Chứng minh điều này là cần thiết vì lợi ích nhập cư của chương trình EB-5 phụ thuộc vào việc chứng minh bằng chứng. Các nhà đầu tư nhập cư không hoạch định tỉ mỉ và xem xét các phương pháp có thể được sử dụng để chứng minh yêu cầu này có cơ hội gặp khó khăn hơn với đơn thỉnh nguyện của họ. Do đó các nhà đầu tư EB-5 nên biết các phương pháp khác nhau để chứng minh các yêu cầu tạo việc làm và họ nên thảo luận về kế hoạch của họ với một luật sư nhập cư Miami giàu kinh nghiệm và tỉ mỉ.


Mô hình đánh giá số lượng việc làm được xây dựng dựa trên các giả định về số lượng nhân viên


Mô hình đánh giá số lượng việc làm được xây dựng dựa trên các giả định về số lượng nhân viên mà người thuê sẽ có thể sử dụng. Thông thường tính toán này được thực hiện trên cơ sở hình vuông của không gian và loại hình liên doanh thương mại mà người thuê nhà dự định sử dụng không gian để theo đuổi.

Nhà kinh tế học sẽ xem xét liệu không gian này có dành cho việc sử dụng như một cửa hàng bán lẻ, kho hàng, văn phòng hay cho các mục đích khác. Sử dụng thông tin này, một nhà kinh tế học có thể xác định những việc làm trực tiếp và gián tiếp sẽ được tạo ra bởi những tác động trực tiếp và gián tiếp của doanh nghiệp. Các tác động trực tiếp bao gồm việc thuê trực tiếp bởi dự án thực tế. Các tác động gián tiếp bao gồm các việc làm gián tiếp do nhu cầu của dự án hoặc của công ty về các dịch vụ và dịch vụ tốt.

Tính toán công việc dự trên số lượng nhân viên

Cũng cần lưu ý rằng chỉ các dự án EB-5 trong một trung tâm khu vực có thể bao gồm việc tạo việc làm gián tiếp. Hơn nữa, các nhà đầu tư nhập cư cần biết rằng kể từ khi đưa ra Yêu cầu Bằng Chứng tháng 2 năm 2012 (RFE) và một loạt các văn bản hướng dẫn hoạt động trong suốt năm 2012, USCIS đã xem xét kỹ lưỡng các ứng dụng mới sử dụng mô hình này. Cơ quan này cũng thông báo vào năm 2012 đầu tư xây dựng không tạo ra việc làm trong các doanh nghiệp sẽ chiếm diện tích sau khi xây dựng xong.

Chứng minh tạo việc làm thông qua phương pháp tạo việc làm 


Các dự án EB-5 khác có thể tính các công việc được tạo ra bằng cách sử dụng công việc này để tạo ra phương pháp tính toán việc làm. Trung tâm khu vực có thể tạo ra việc làm trực tiếp hoặc chuyển các quỹ đầu tư EB-5, cho vay, và vốn lưu động tới một “cơ quan tạo việc làm”. Tạo việc làm trực tiếp do cơ quan tạo việc làm trực tiếp kiểm soát việc tuyển dụng trong kinh doanh. 

Tạo việc làm thuê nhân viên

Đây là một lợi thế tiềm ẩn đáng kể so với mô hình thuê người thuê mà không bao gồm các công việc trực tiếp. Hơn nữa, dựa trên mức độ đầu tư vào cơ quan tạo việc làm, một nhà kinh tế học có thể tính toán số lượng việc làm và công ăn việc làm được tạo ra gián tiếp.

Mô hình chi tiêu cho việc đánh giá việc làm của chương trình EB-5


Các dự án EB-5 khác có thể sử dụng một mô hình chi tiêu để tính số lượng việc làm. Loại mô hình này chỉ tính toán các công việc gián tiếp được tạo ra bởi dự án EB-5. Theo mô hình chi tiêu, một nhà kinh tế học sẽ nhân tổng chi với số nhân trong mô hình. 

Các loại trung tâm khu vực có khả năng sử dụng mô hình này bao gồm các trung tâm tham gia vào việc cho vay các nhà xây dựng và phát triển. Những nhà phát triển này sau đó sẽ sử dụng các khoản vay từ trung tâm khu vực cùng với các nguồn vốn khác để hoàn thành các dự án có quy mô lớn và có tiềm năng cơ sở hạ tầng. Trong một số trường hợp, quỹ có thể được sử dụng để xây dựng trụ sở công ty hoặc nhà máy xử lý nước.

Đánh giá việc làm của chương trình EB-5

Để thành công xin thẻ xanh Mỹ và đầu tư của bạn thành công, hãy lựa chọn những luật sư, tư vẫn viên chuyên nghiệp để giúp bạn thành công. Nếu có thắc mắc cần giải đáp, có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn tận tâm hỗ trợ bạn.

Xem thêm: tinh-toan-cua-nha-dau-tu-de-tao-viec-lam-eb-5

Trả lời