Những thắc mắc quanh vấn đề dự án trung tâm khu vực EB-5

Hiện nay, các dự án trung tâm khu vực ngày càng thu hút các nhà đầu tư. Với số vốn thấp hơn so với đầu tư trực tiếp, các nhà đầu tư lựa chọn trung tâm khu vực để rót vốn vào và giành thẻ xanh định cư Mỹ. Xung quanh dự án trung tâm khu vực luôn có những câu hỏi được đặt ra. Dưới đây là một số câu hỏi tiêu biểu về trung tâm khu vực EB-5. 

1: Khi nào trung tâm khu vực được Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt?

Các trung tâm khu vực gần đây đã được phê duyệt có thể có hồ sơ theo dõi tối thiểu về các kiến ​​nghị nhập cư thành công. Nhưng cũng có một số trung tâm không đạt và không được hoạt động. Một số người đã mất chỉ định trung tâm khu vực của họ.

2: Dự án của trung tâm khu vực mà nhà đầu tư đang đầu tư vào để có được nơi cư trú có điều kiện đã được USCIS xem xét và phê duyệt chưa?

USCIS gần đây đã công bố một quy trình mới, nơi các dự án trung tâm khu vực có thể được phê duyệt trước. Việc phê duyệt trước này cung cấp mức bảo mật bổ sung.

3: Có quyết định AAO nào đề cập đến chương trình của trung tâm khu vực không?

Các quyết định của AAO ban phước cho dự án hoặc kế hoạch kinh doanh của trung tâm khu vực có thể cung cấp một mức độ an ninh bổ sung.

4: Trung tâm khu vực có liên kết với bất kỳ tổ chức chính phủ nào không?

Nếu có thì mức độ tin tưởng càng cao hơn. 

5: Đối tác chung hoặc giám đốc dự án trong dự án đầu tư có kinh nghiệm gì khi làm việc với các chương trình nhà đầu tư nhập cư?

Một nhà đầu tư có thể muốn đầu tư vào một trung tâm khu vực nơi các giám đốc dự án có kinh nghiệm trong việc chỉ đạo các dự án trung tâm khu vực và tạo việc làm.

6: Đầu tư trung tâm khu vực có tạo việc làm trực tiếp, tạo việc làm gián tiếp hay cả hai?

Mặc dù việc tạo việc làm gián tiếp có thể chấp nhận được đối với các trung tâm khu vực, nhưng các dự án có ít nhất một số lượng đáng kể việc tạo việc làm trực tiếp có thể an toàn hơn. Và điều này sẽ giúp trung tâm dễ dàng thành công hơn. 
7: Có bao nhiêu đơn  I-526 và I-829 đã được các nhà đầu tư đệ trình tại trung tâm khu vực? Có bao nhiêu đã được phê duyệt? Có bao nhiêu người đã bị từ chối?

Con số cụ thể có thể không rõ, nhưng đa phần những đơn I-526 và I-829 đều được chấp thuận. Có một số ít trường hợp vẫn bị từ chối.

8: Số tiền nhà đầu tư phải trả là bao nhiêu?

Các trung tâm khu vực có chi phí bổ sung ngoài khoản đầu tư 500.000 đô la. 

9: Thanh toán được thực hiện vào tài khoản ký quỹ? Số tiền đầu tư có được hoàn lại nếu I-526 không được chấp thuận không?

Nhà đầu tư có thể muốn đảm bảo rằng I-526 sẽ thất bại, 500.000 USD của nhà đầu tư sẽ được trả lại.

10: Khi nào nhà đầu tư có thể mua lại khoản đầu tư của mình sau khi loại bỏ điều kiện và với tỷ lệ hoàn vốn như thế nào?

Một chuyên gia tài chính có thể tư vấn cho nhà đầu tư về vấn đề bảo mật của khoản đầu tư, khi nhà đầu tư có thể thu hồi đầu tư và khả năng và lợi tức đầu tư của mình.

11: Loại hình đầu tư nào đang được thực hiện bằng nguồn vốn của nhà đầu tư?

Đầu tư có thể được thực hiện trong một loạt các dự án từ xây dựng để sản xuất phim. Một số khoản đầu tư nhất định có thể có khả năng chịu được những suy thoái kinh tế tốt hơn. Hoặc đầu tư vào các dự án khách sạn, nhà hàng. 

Đầu tư vào khách sạn


12: Trung tâm khu vực cung cấp loại báo cáo nào cho nhà đầu tư và khi nào các báo cáo này được cung cấp?

Một nhà đầu tư có thể theo dõi một dự án để xác định tiến độ của dự án là phù hợp với kế hoạch kinh doanh của dự án.

13: Kế hoạch của trung tâm khu vực để minh họa việc tạo việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp là gì và kế hoạch này có thực tế không?

Các mô hình kinh tế khác nhau tồn tại để chứng minh việc tạo ra công việc. Nó có thể rất khó khăn trong một số trường hợp để hiển thị việc làm gián tiếp dựa trên các mô hình nhất định.

14: Ai đại diện cho các nhà đầu tư trong trung tâm khu vực?

Một số trung tâm khu vực bắt buộc phải sử dụng luật sư riêng của họ. Những người khác cho phép nhà đầu tư có tư vấn riêng của mình, thường hợp tác với tư vấn của nhà đầu tư.

15: Sự thành công của dự án trung tâm khu vực có phụ thuộc vào tài chính ngân hàng hay khả năng của trung tâm để tăng vốn nhất định?

Có nhiều yếu tố để dự án trung tâm khu vực thành công như công việc, số vốn, chất lượng trung tâm. 

Xem thêm: đầu tư trực tiếp EB-5 tốt hơn đầu tư của trung tâm khu vực EB-5

Trả lời