Những điều cơ bản bạn nên biết về Visa L1

Visa L 1 của Hoa Kỳ cho phép một công ty Hoa Kỳ chuyển một giám đốc điều hành hoặc người quản lý từ một văn phòng nước ngoài sang một văn phòng của Mỹ trong ba năm. Nó cũng cho phép một công ty nước ngoài gửi một giám đốc điều hành hoặc người quản lý đến Mỹ trong một năm với mục đích thiết lập một văn phòng mới. Đây không phải là chương trình thường trú (thẻ xanh). Ứng cử viên có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trên cơ sở tạm thời. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về Visa L1.

Yêu cầu chung của visa L1:

Đối với nhà tuyển dụng:
Để đủ điều kiện sử dụng visa L 1, chủ sử dụng lao động phải:

  • Có mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh); và
  • Hiện tại, hoặc là trong tương lai, làm kinh doanh với tư cách là chủ nhân ở Hoa Kỳ và ở ít nhất một quốc gia khác trực tiếp hoặc thông qua công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh trong suốt thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ. phải có khả năng, không có yêu cầu rằng nó được tham gia vào thương mại quốc tế.

Đối với ứng cử viên:
Để đủ điều kiện, ứng cử viên phải:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

  • Đã làm việc cho chủ lao động hoặc công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh ở nước ngoài trong một năm liên tục trong vòng ba năm qua; và
  • Hãy tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ trong khả năng điều hành hoặc quản lý cho một chi nhánh của cùng một nhà tuyển dụng hoặc một công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh.

Văn phòng mới
Đối với người sử dụng lao động nước ngoài muốn gửi một giám đốc điều hành hoặc người quản lý để thiết lập một văn phòng mới tại Hoa Kỳ, chủ nhân cũng phải cho biết:
Cơ sở vật chất đã được bảo đảm;
Các giám đốc điều hành hoặc quản lý đã làm việc cho một năm liên tục trong ba năm; và
Văn phòng dự định của Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ một vị trí điều hành hoặc quản lý trong vòng một năm phê duyệt.

Thời gian lưu trú
Các ứng cử viên ở Mỹ để thành lập một văn phòng mới được phép lưu trú tối đa ban đầu trong một năm. Tất cả các ứng cử viên khác được phép ở lại tối đa ba năm. Cả hai danh mục đều có thể áp dụng cho các tiện ích mở rộng theo gia số hai năm, tối đa là bảy năm.

Thành viên gia đình

Nhân viên theo visa L-1 cũng được phép đưa người thân vào Hoa Kỳ theo phân loại L-2 trong cùng một khoảng thời gian ở với tư cách là nhân viên chính. Vợ chồng của người giữ visa L-1 cũng được phép làm việc tại Mỹ. Các thành viên gia đình sau đây được bao gồm:
Người phối ngẫu (vợ / chồng)
Trẻ em chưa lập gia đình dưới 21 tuổi
Các thành viên gia đình nhận được visa L 2, thường là cùng kỳ với ứng cử viên chính. Vợ / chồng có thể xin phép làm việc.

Đối tượng được phép sử dụng visa L1

Đối tượng được quyền sử dụng visa L1 chính là những nhà quản lý được chuyển sang Mỹ nhằm mục đích điều hành doanh nghiệp ở Mỹ phải là những người đã và đang tiếp tục làm việc cho công ty tại Việt Nam với thâm niên tối thiểu 1 năm và sẽ được chuyển sang làm việc tại Mỹ với chức vụ là quản lý hoặc điều hành viên.

Mặt khác điều kiện chọn đối tượng được chia ra đồng thời ở hai mặt là công ty tại Việt Nam và tại Mỹ. Trong đó như đã nói ở trên người được chuyển sang Mỹ phải giữ chức vụ là quản lý hoặc giám đốc điều hành tại một công ty ở Việt và đã được thành lập tối thiểu là 1 năm.

Còn bên phía Mỹ thì công ty phải sở hữu văn phòng đại diện, mua lại doanh nghiệp hay công ty đang hoạt động ở nước sở tại. Bên cạnh đó nhà đầu tư phải chứng minh được mối liên kết giữa công ty Việt Nam và chi nhánh bên Mỹ trong đó công ty Việt Nam phải làm chủ và chiếm số vốn tối thiểu là 51% công ty ở Mỹ.

Lợi ích của việc có Visa L1

– Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, mua thương mại tại bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ
– Mở rộng thương mại tới thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới
– Đương đơn được cấp Visa làm việc tại Mỹ 07 năm
– Vợ chồng và tất cả con cái dưới 21 tuổi đều được đi theo
– Vợ/chồng được hợp pháp làm việc dưới sự  bảo hộ của luật pháp Mỹ.
– Con cái được đi học miễn phí và hưởng những phúc lợi xã hội như dân bản xứ, tiết kiệm chi phí học hành cho con cái.
– Đương đơn cùng gia đình có thể đạt thẻ xanh sau 01 năm sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời