Những câu hỏi về yêu cầu tạo việc làm trong chương trình EB-5

Việc thực hiện yêu cầu tạo việc làm EB-5 là một phần quan trọng của chương trình EB-5. Vào thời điểm nộp đơn I-829 của các nhà đầu tư để xóa các điều kiện của họ trên thẻ xanh, các nhà đầu tư EB-5 phải đệ trình bằng chứng rằng đầu tư của họ tạo ra số công việc cần thiết. Dưới đây là yêu cầu về tạo việc làm phổ biến nhất của EB-5 mà các nhà đầu tư yêu cầu:


Yêu cầu tạo việc làm cho chương trình EB-5 là gì?


Một nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một dự án đủ tiêu chuẩn và đầu tư đó phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ có trình độ. Không có vấn đề gì nếu một nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào chương trình trực tiếp hoặc Chương trình Trung tâm Khu vực khi tạo việc làm, đầu tư của họ vẫn phải tạo tối thiểu 10 việc làm. Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào Chương trình Trung tâm khu vực, họ có thể tính các việc làm gián tiếp và gây ra cũng như việc làm trực tiếp đối với 10 công việc được yêu cầu.


Công việc vĩnh viễn là gì?

Công việc vĩnh viễn và phải ổn định


Một công việc vĩnh viễn là một công việc không phải là tạm thời hay theo mùa. Một nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng số lượng công việc yêu cầu đã được tạo ra vào thời điểm họ nộp đơn yêu cầu I-829 của họ. Các công việc cần tạo ra cho công nhân Mỹ lâu dài, cố định và ổn định.  


USCIS xác minh việc làm như thế nào?


Đối với đầu tư trực tiếp, USCIS yêu cầu W-2 và các tài liệu biên chế được nộp để thể hiện việc làm trực tiếp. Đối với các dự án Trung tâm Khu vực tính việc tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp và tạo việc làm, USCIS yêu cầu phải nộp các tài liệu cho thấy việc tạo việc làm được tính toán dựa trên chi phí. 

Khi có thể một công việc bị loại và không tính vào tổng số yêu cầu?


Để có một công việc để tính nó không thể theo mùa, tạm thời hoặc bán thời gian (ít hơn 35 giờ mỗi tuần). Một công nhân không được phép làm việc ở Mỹ cũng không thể làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, người làm hoặc là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân phải làm việc. Đối với chương trình trực tiếp, doanh nghiệp thương mại mới (NCE) phải trực tiếp tạo ra công ăn việc làm. Ví dụ, nếu dự án là một khách sạn, một ví dụ của một công việc trực tiếp có thể là một vị trí trợ giúp. 

 

Thời hạn cho việc tạo việc làm eb-5 của chương trình EB-5?

Tạo việc làm trong hương trình EB-5

Điều này phụ thuộc vào loại việc làm. Đối với việc làm gián tiếp và hệ lụy, việc làm được tính dựa trên các chi phí, do đó khi tiền đầu tư đã được dùng, nghĩa là công việc đã được tạo ra. Đối với công việc trực tiếp, tốt nhất là phải tạo ra trước khi nộp hồ sơ I-829 và duy trì cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận. Bởi vì việc làm là yếu tố then chốt để đạt được tình trạng thường trú vĩnh viễn, cho nên việc nhờ các chuyên  gia EB-5 xem xét bản kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế là hết sức quan trọng.

Qui định về tạo việc làm “lâu dài” trong dự án EB-5 là gì?

Trong phạm vi chương trình EB-5, một công việc lâu dài nghĩa là một công việc không có tính chất  tạm thời hoặc mùa vụ. Định nghĩa việc làm “lâu dài” trong chương trình EB-5 không có nghĩa là yêu cầu chức vụ đó phải tồn tại trong một thời gian dài nhất định. Tuy nhiên, số lượng công việc cần thiết phải tồn tại khi nhà đầu tư nộp hồ sơ I-829.

Xem thêm : 5 điều các trung tâm khu vực EB-5 cần biết về tuân thủ kiểm toán

Trả lời