Nhập cư Canada khi trở thành công nhân tạm thời cần biết về quyền lợi của họ

Mỗi năm, nhiều công dân nước ngoài nhập cư Canada để làm việc tạm thời và có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Canada! Là một công nhân nước ngoài tạm thời ở Canada, bạn có quyền được ông chủ của mình tôn trọng. Có các quy tắc và quy định đảm bảo rằng bạn có quyền tiếp cận với mức lương công bằng, bảo hiểm y tế và an toàn lao động.

TRỞ THÀNH CÔNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI Ở CANADA

Công nhân tạm thời ở Canada


Nhập cư Canada có nhiều lựa chọn cho những người muốn đến nước này để làm việc. Cả Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP) và Chương trình Di động Quốc tế (IMP) giúp người nước ngoài đến Canada làm việc. Một chủ đề phổ biến với các chương trình này là để đủ điều kiện, một công nhân nước ngoài phải đã nhận được lời mời làm việc từ một chủ nhân Canada. Nói chung, một yêu cầu công việc là cần thiết để có được giấy phép lao động, mặc dù các trường hợp ngoại lệ này tồn tại, như giấy phép làm việc mở cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp, nhân viên trao đổi thanh thiếu niên và vợ / chồng của người Canada.

Các quyền mà bạn có thể mong đợi nếu bạn đã nhận được giấy phép lao động thông qua Chương trình Người lao động Nước ngoài Tạm thời hoặc Chương trình Di động Quốc tế. Cả hai chương trình này yêu cầu công dân nước ngoài phải có việc làm để nhận được giấy phép lao động. Đối với những người đến qua TFWP, đề nghị việc làm sẽ được xem xét thông qua quá trình Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA). Vì IMP được miễn yêu cầu LMIA, tất cả giấy phép lao động được cấp thông qua chương trình này sẽ yêu cầu người sử dụng lao động nộp đề nghị làm việc như là một phần của quy trình nộp đơn xin giấy phép lao động.

GIAO THỨC TUÂN THỦ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG


Để thuê lao động nước ngoài tạm thời, một chủ lao động ở Canada phải trải qua một quy trình nộp đơn xin việc làm sẽ được đệ trình lên các quan chức chính phủ để xem xét. Trong khi cung cấp việc làm này, người sử dụng lao động sẽ chỉ ra vị trí, nhiệm vụ công việc dự kiến, địa điểm làm việc, cùng với số giờ dự kiến ​​sẽ được làm việc mỗi tuần và mức lương phải trả. Thông tin này sẽ được bao gồm trong đơn xin giấy phép lao động và được đính kèm với chi tiết giấy phép lao động của nhân viên.

Khi giấy phép lao động được cấp, cả nhân viên và chủ nhân phải tuân thủ các điều kiện của giấy phép lao động. Công dân nước ngoài cần biết rằng nếu họ phá vỡ các điều kiện của giấy phép của họ, họ có thể có nguy cơ gây nguy hiểm cho tất cả các ứng dụng nhập cư trong tương lai . Tuy nhiên, công dân nước ngoài cần lưu ý rằng người sử dụng lao động Canada cũng phải tuân thủ các điều kiện quy định trong giấy phép lao động và đề nghị làm việc đã được phê duyệt.

Người sử dụng lao động không được trả lương thấp hơn mức lương đã thỏa thuận trong đề nghị, hoặc giảm số giờ làm việc mỗi tuần, hoặc yêu cầu người nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc hoặc vị trí tuyển dụng. Người sử dụng lao động thuê công nhân nước ngoài tạm thời có thể phải chịu sự kiểm tra tuân thủ của chủ nhân để đảm bảo rằng họ đáp ứng các điều kiện khác nhau này.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc


TIỀN LƯƠNG


Khi thuê người lao động nước ngoài tạm thời, người sử dụng lao động Canada phải trả công nhân nước ngoài tạm thời ít nhất bằng mức lương tương tự mà người Canada sẽ nhận được để làm việc ở cùng một vị trí . Mức lương này có thể được xác định bằng cách kiểm tra danh sách lương quốc gia (NOC) cho vị trí và tham chiếu chéo so với thông tin tiền lương khu vực (nếu có).

Mức lương công nhân nhận được bằng với mức lương phù hợp với vị trí công việc họ làm


Đồng thời, nhân viên được thuê thông qua Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP) luôn được thuê ở một trong hai dòng suối, hoặc là luồng cho các vị trí lương cao hoặc dòng cho các vị trí có mức lương thấp. Mức lương cao và mức lương thấp được xác định dựa trên mức lương trung bình của tỉnh. Các vị trí tiền lương cao là những vị trí được trả cao hơn mức lương trung bình của tỉnh và các vị trí tiền lương thấp là những vị trí được trả dưới mức lương trung bình của tỉnh.


QUYỀN LỢI CỦA CÔNG NHÂN VỚI ỨC LƯƠNG THẤP


Trong khi dự kiến ​​rằng lao động nước ngoài tạm thời thuê qua dòng tiền lương cao sẽ có thể hỗ trợ tài chính lối sống của họ về nhà ở và giao thông vận tải, điều này không phải luôn luôn là trường hợp cho người lao động có mức lương thấp. Vì lý do này, có ba lĩnh vực cụ thể mà người lao động có mức lương thấp có thể mong đợi một số quyền nhất định mà người chủ của họ có thể chi trả.

Nhà ở: Nhà tuyển dụng phải đảm bảo rằng lao động nước ngoài tạm thời có lương thấp được tiếp cận với nhà ở phù hợp và giá cả phải chăng. Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động có thể cung cấp những chỗ ở này, trong khi trong các trường hợp khác, người sử dụng lao động sẽ chỉ đơn giản đảm bảo rằng nhân viên có thể truy cập vào điều này. Tổng chi phí nhà ở không thể vượt quá 30% thu nhập của người lao động trước thuế.

Giao thông vận tải: Chủ sử dụng lao động phải trả chi phí vận chuyển cho bất kỳ công nhân nước ngoài tạm thời có lương thấp nào đi từ nước họ cư trú sang Canada, cũng như quay trở lại quốc gia cư trú của họ khi kết thúc thời gian làm việc. Chi phí này không thể được khấu trừ từ thu nhập của nhân viên.

Bảo hiểm sức khỏe: Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng lao động nước ngoài tạm thời có lương thấp có bảo hiểm y tế thích hợp. Trong một số trường hợp, công nhân có thể được bảo hiểm bởi các chính sách bảo hiểm y tế tỉnh hoặc lãnh thổ, nhưng trong nhiều trường hợp, điều này sẽ yêu cầu chủ nhân phải thu xếp việc mua bảo hiểm y tế tư nhân. 

Hỗ trợ bảo hiểm là một trong những quyền lợi họ được hưởng

NHIỆM VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC


Tất cả công nhân ở Canada đều được luật pháp bảo vệ chống lại việc khai thác, bao gồm cả công nhân nước ngoài tạm thời. Hầu hết các ngành nghề được bảo hiểm ở cấp tỉnh và lãnh thổ để bảo vệ quyền của người lao động liên quan đến giờ làm việc, điều kiện làm việc, bồi thường và chấm dứt việc làm. Bất kỳ nhân viên nào cảm thấy họ đã bị đối xử sai trong công việc của họ có thể tham khảo Bộ Lao động để biết thông tin về cách hành động chống lại chủ nhân của họ.

Đồng thời, tất cả các công nhân nước ngoài tạm thời phải được bảo hiểm bởi một chương trình bảo hiểm an toàn lao động cấp tỉnh hoặc lãnh thổ, hoặc một khoản bảo hiểm tư nhân tương đương. 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời