Nguyên nhân dẫn đến việc yêu cầu bằng chứng (RFE) của Visa H1B

Thị thực H1B là một thị thực tạm thời được cấp cho người không nhập cư có nghề nghiệp đặc biệt. Những người được trao thị thực đặc biệt này được tuyển dụng ở các vị trí đòi hỏi kỹ năng và kiến ​​thức chuyên môn cao. Những người không nhập cư làm việc trong các ngành như kiến ​​trúc, kế toán, y khoa, kỹ thuật, báo chí, luật, nghiên cứu và nhiều người khác có thể hưởng lợi từ visa H1B. Đơn xin H1B phải được tài trợ bởi một công ty hợp lệ nơi mà người không nhập cư sẽ làm việc trước khi nộp đơn.

RFE H1B là gì?


Trên thực tế, USCIS thường yêu cầu Bằng Chứng (RFE) từ người nộp đơn như là một bằng chứng bổ sung cần thiết như các tài liệu để họ có thể đưa ra quyết định liên quan đến đơn của bạn.

Nhận được thông báo này từ nhân viên phân xử có thể gây tổn hại đến thần kinh nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên báo động nhiều. Hơn nữa, nó không có nghĩa là đơn của bạn đã bị từ chối. Tóm lại, bạn sẽ có được một RFE H1B vì:

  • Hồ sơ không đầy đủ do vậy đơn khiếu nại vẫn chưa được chấp thuận;
  • Các hồ sơ chỉ ra tính không đủ điều kiện do đó không chấp thuận; và
  • Các mẩu bằng chứng đưa ra đưa ra các câu hỏi và do đó không thể xác định tính hợp lệ.
  • Điều này đơn giản có nghĩa là có các tài liệu hoặc thông tin bị mất vì vậy viên chức phân xử đã gửi thông báo để có thể xác lập đủ điều kiện cho đơn yêu cầu.
Để có được visa thuận lợi bạn không nên thiếu sót các giấy tờ

Lý do yêu cầu chứng cứ


Có một số lý do tại sao USCIS yêu cầu RFE H1B từ những người nộp đơn đang chờ giải quyết. Điều rất quan trọng để hiểu những lý do này là gì để bạn biết được tài liệu và bằng chứng nào bạn cần phải chuẩn bị.

-Thiếu thông tin về Người sử dụng lao động: USCIS sử dụng một công cụ được gọi là Công cụ Xác Nhận cho Doanh nghiệp Doanh nghiệp (VIBE). Công cụ này cho phép USCIS biết về tình trạng của người sử dụng lao động. Nếu công cụ cho thấy có sự khác biệt trong thông tin của người sử dụng lao động chẳng hạn như thay đổi cấu trúc, báo cáo tiền lương, số ID thuế liên bang, báo cáo tài chính, nhân viên USCIS sẽ yêu cầu RFE làm rõ thông tin của người sử dụng lao động.


-Xác định nghề nghiệp đặc biệt: Hãy nhớ rằng thị thực H1B được cấp cho những người đủ điều kiện cho nghề nghiệp chuyên môn. Yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân về vị trí mà bạn đang nộp đơn. Nhưng để chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện cho ngành nghề chuyên môn, bạn có thể cần phải nộp các tài liệu như kinh nghiệm làm việc, mô tả công việc và như vậy.


Các đơn kiện của chủ lao động thường không liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp đặc biệt: Điều này là người sử dụng lao động nên nộp đơn lên một người lao động không nhập cư làm việc trong cùng lĩnh vực với tính chất kinh doanh của người sử dụng lao động. Nhưng nếu nói như vậy, một chủ lao động trong ngành kinh doanh xây dựng kiến ​​nghị một bác sĩ, thì USCIS có thể không xem xét tính hợp lệ của đơn yêu cầu vì thế một thông báo của RFE được gửi đi để người sử dụng lao động có thể bảo vệ rằng người thụ hưởng đang thực hiện một vai trò trong nghề chuyên môn. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động phải cung cấp một bằng chứng giải thích mức độ liên quan đến vị trí như thế nào đối với lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. 

Một trong những nguyên nhân yêu cầu RFE là thiếu bằng cử nhân


-Không có bằng cử nhân tại Hoa Kỳ: Một trong những yêu cầu đối với thị thực H1B phải có bằng cử nhân ít nhất. Nhưng có những lúc người yêu cầu không có bằng cử nhân ở Hoa Kỳ, họ phải nộp bằng chứng bằng văn bằng nước ngoài tương đương. Tài liệu trường học chính thức là cần thiết để cung cấp bằng chứng cần thiết.


-Mối quan hệ giữa chủ lao động và nhân viên: Cần phải có mối quan hệ tốt với người sử dụng lao động và nhân viên để được chấp thuận về đơn xin cấp thị thực H1B. Tuy nhiên, nếu người lao động được dự đoán là làm việc ở ngoại vi, thì một RFE đã được áp dụng để xác định rằng người sử dụng lao động có quyền kiểm soát người lao động. Hơn nữa, người sử dụng lao động cần phải cung cấp các tài liệu mà nghề nghiệp chuyên môn có thể được thực hiện ở bên ngoài. Một biểu đồ tổ chức cũng có thể được yêu cầu để chứng minh thêm.


-Yêu cầu thay đổi tình trạng hoặc mở rộng: Nếu đơn xin H1B được nộp để thay đổi tình trạng hoặc gia hạn, cần cung cấp tài liệu để cho thấy rằng người lao động đã duy trì tình trạng hiện tại của họ.


Làm thế nào để đáp lại một RFE H1B

Khi bạn nhận được thông báo của RFE, đừng hoảng sợ. Điều đầu tiên bạn cần làm là đọc thông báo và tìm ra bản chất của RFE. Những loại bằng chứng và tài liệu nào là cần thiết bởi viên chức phân xử? Một khi bạn đọc thông báo này, đừng đưa ra bất kỳ quyết định ban hành nào. Nếu bạn hoảng sợ, có xu hướng bạn có thể trả lời thông báo trong các phần. Điều cốt yếu là bạn trả lời và trả lời các câu hỏi đầy đủ và hoàn chỉnh vì nó chứng minh ý định của bạn để cung cấp đúng các bằng chứng.

Đảm bảo rằng bạn kiểm tra tất cả các tài liệu được yêu cầu của viên chức trước khi bạn gửi tất cả mọi thứ cho nhân viên được chỉ định cho trường hợp của bạn. Đảm bảo rằng bạn chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết và bạn không đợi đến phút cuối vì bạn có thể gặp nguy cơ bị thiếu thời hạn. Hãy nhớ rằng bạn cần trả lời thông báo từ 30 đến 90 ngày sau khi nhận được bức thư hoặc bất cứ ngày nào được ghi trong thư.

Trả lời