Mỹ không còn là ‘quốc gia của người nhập cư’

Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) đã ngừng đưa ra mô tả Hoa Kỳ là “một quốc gia của người nhập cư”. Giám đốc Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ đã thông báo cho nhân viên trong một bức thư tuyên bố sứ mệnh đã được sửa đổi để “hướng dẫn chúng ta trong những năm tới – Những người nhập cư.”

Vào năm 2005 một bản tuyên bố sứ mệnh của sở di trú và nhập cư Mỹ đưa ra rằng: “U.S.C.I.S. bảo đảm lời hứa của Mỹ với tư cách là một quốc gia nhập cư bằng cách cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho khách hàng của chúng tôi, cấp giấy phép nhập cư và quyền công dân, nâng cao nhận thức và hiểu biết về quyền công dân và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng tôi “.

Mới đây, USCIS đa đưa ra phiên bản mới: “USCIS quản lý hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia, đảm bảo tính toàn vẹn và hứa hẹn của mình bằng cách yêu cầu hiệu quả và công bằng các yêu cầu về quyền lợi nhập cư trong khi bảo vệ người Mỹ, bảo vệ quê hương và tôn trọng các giá trị của chúng tôi. ”

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Như vậy, Mỹ không còn cống hiến cho việc bảo đảm “lời hứa của Mỹ như là một quốc gia của những người nhập cư”.

Tuy nhiên, theo USCIS, thay vào đó đã thay đổi tuyên bố sứ mệnh chính thức vào cuối năm nay và đã bỏ ngôn ngữ để mô tả quốc gia.

Cơ quan liên bang cấp thị thực và quốc tịch Hoa Kỳ giờ đây đề cập đến như một tổ chức “quản lý hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia”. Tuyên bố sứ mệnh mới cũng loại bỏ từ “khách hàng” để đề cập đến người xin cấp thị thực.

Trong một lá thư gửi tới nhân viên, ông L. Francis Cissna, giám đốc của USCIS, cho biết những thay đổi này là “tuyên bố đơn giản (xác định rõ vai trò của cơ quan trong hệ thống nhập cư hợp pháp của nước ta và cam kết của họ đối với người Mỹ”).

Ông L. Francis Cissna, giám đốc của USCIS

“Chúng tôi trả lời cho những người Mỹ đang tìm kiếm chúng tôi để đảm bảo rằng những người đủ điều kiện nhận trợ cấp di trú tại Mỹ và những người không đủ điều kiện – hoặc vì họ không hội đủ điều kiện hoặc vì họ cố gắng hội đủ điều kiện do gian lận – không nhận được , và những người làm hại chúng ta sẽ không được hưởng các quyền lợi nhập cư. Khi chúng ta bắt đầu công việc của mình dưới biểu ngữ của sứ mệnh nhiệm vụ mới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng thuật ngữ ‘khách hàng’ như một cơ quan khi đề cập đến ứng viên hoặc người yêu cầu – nhắc nhở chúng tôi luôn làm việc cho người Mỹ “, ông nói.

Cissna trở thành giám đốc cơ quan vào tháng 10 năm ngoái, sau cuộc bầu cử của Tổng thống Trump. Trump đã cố gắng xây dựng kiên cố hệ thống vững chắc chính sách của Mỹ về nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.

Ông dự định sẽ không thừa nhận không có hơn 45.000 người tị nạn vào năm 2018. Người tiền nhiệm Tổng thống Obama của ông đã đặt mức trần năm 2017 ở 110.000 người nhập cư Mỹ, mà Trump đã hạ xuống còn 50.000. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao mới đây, khoảng 6.700 người tị nạn đã được nhận vào Hoa Kỳ trong năm nay.

Trong một tuyên bố, Eleanor Acer, giám đốc bảo vệ người tị nạn tại tổ chức Human Rights First, trụ sở tại Washington, cho biết: “Nước Mỹ là một trong những nước có nhiều người nhập cư – loại bỏ từ sử dụng “khách hàng” này không có gì để thay đổi thực tế… Rõ ràng từ ngôn ngữ và các chính sách của Tổng thống Trump và những người cực đoan nhập cư, họ sẽ không bao giờ dừng lại để hạn chế những người nhập cư, tị nạn.

Là giám đốc của U.S.C.I.S., ông Cissna đã xúc tiến một chương trình nghị sự phản ánh thái độ hoài nghi và cứng rắn của chính quyền Trump về nhập cư. Cơ quan này đã tăng cường giám sát các đơn xin cấp thị thực cho lao động nước ngoài mà các công ty Mỹ tìm kiếm để thuê; nó đã thay đổi quá trình xin tị nạn để ngăn cản mọi người tìm kiếm cơ hội nhập cư Mỹ.

Như vậy, việc thay đổi này cũng không thể khiến Mỹ trở thành đất nước không nhập cư. Mỹ vẫn liên tục chấp nhận để cho người nước ngoài nhập cư vào Mỹ.

Xem thêm: http://eb5.vn/dreamers-mong-cho-hi-vong-o-lai/

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời