Luật sư Matthew Galati

Luật sư Matthew Galati

Matthew T. Galati là Trưởng bộ phận đầu tư & kinh doanh tại Hãng Luật Green and Spiegel.

Là người kiểm duyệt các vấn đề về luật nhập cư cho nhiều tổ chức trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm Hội Luật sư Di trú Mỹ, EB-5 Diligence, NES Capital, Hội nghị Thượng đỉnh Di cư Đầu tư…

Là thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ (AILA)

Là một tác giả thường xuyên với hàng chục ấn phẩm trong ngành, trong đó có EB-5 Investors, Nhà Phân tích Pháp luật, Nghiên cứu Luật quốc gia…

Ông được đưa vào danh sách là “Ngôi sao triển vọng” của Super Lawyers năm 2016 – 2017 trong lĩnh vực Di Trú.

Kinh nghiệm EB-5:

  • Có bề dày kinh nghiệm về luật Di Trú và tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến EB-5.
  • Đã xử lý hàng trăm đơn I-526 và I-829, cũng như thường xuyên tư vấn cho các công ty của Hoa Kỳ về chương trình EB-5.