Lựa chọn trung tâm khu vực khi đầu tư EB-5 cần xem xét những điều quan trọng nào

Lựa chọn khu vực EB-5 đúng là một bước quan trọng giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng đạt đến thành công. Đầu tư EB-5 sẽ là con đường để giúp bạn nhận được thẻ xanh Mỹ nhanh chóng và đưa người thân bạn cùng tới Mỹ. Hãy xem xét những điều dưới đây khi bạn đưa ra sự lựa chọn về khu vực trung tâm.

Hiểu trình độ nhân viên cho các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp

Quá trình Visa EB-5 được hình thành nên Mỹ có thể thu hút các nhà đầu tư có giá trị ròng cao. Các nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn có thể nhận được visa thông qua Chương trình EB-5, nhưng chỉ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư, bao gồm đầu tư tối thiểu 1 triệu đô la hoặc đầu tư tối thiểu 500.000 đô la ở một số khu vực địa lý nhất định.

Mặc dù có rất nhiều lợi ích trong Chương trình Đầu tư EB-5, bao gồm quyền sở hữu ở một công ty Hoa Kỳ và tiềm năng cho thẻ xanh, có các quy trình phải được tuân thủ để giúp một cá nhân đủ điều kiện. Vì lý do này, nhiều nhà đầu tư chọn làm việc với trung tâm khu vực được EB-5 chứng nhận. 

Chọn một Trung tâm khu vực được chứng nhận EB-5

Là một nhà đầu tư, bạn phải tự mình làm việc trước khi chọn một trung tâm khu vực để làm việc cùng. Một trung tâm khu vực không giống như một trung tâm khu vực khác, vì vậy bạn cần phải chọn lọc về một trung tâm khu vực mà bạn chọn để hợp tác với đầu tư của bạn.

Một số điều cần tìm:

Các chuyên gia của bên thứ ba
Có rất nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến đầu tư EB-5, bao gồm SEC, USCIS và tài chính bất động sản, để đặt tên cho một số ít. Nên có các chuyên gia trong từng khía cạnh để làm cho quá trình mượt mà hơn. Các chuyên gia này có thể giúp trung tâm khu vực tuân thủ các quy định của EB-5 trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Do sự tích cực liên quan đến đầu tư của bạn
Trong khi bạn cần phải thực hiện trách nhiệm về trung tâm khu vực, họ có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm giải trình của riêng mình trên tất cả các khía cạnh của đầu tư EB-5. Điều này bao gồm việc xem xét dự án, nhà phát triển, đối tác nước ngoài và nhà đầu tư.

Một số hành động thẩm định để tìm kiếm bao gồm việc hiểu kế hoạch kinh doanh của dự án, dự báo tài chính, thời gian, ngân sách, phê duyệt pháp lý, tuân thủ EB-5 và giấy phép. Họ nên hiểu dự án từ trong ra ngoài.

Trung tâm khu vực cũng nên biết kỹ về nhà phát triển sẽ tham gia dự án, bao gồm các bản khai thuế, báo cáo tài chính và các tài liệu cấu trúc tổ chức. Các nhà phát triển cần có kinh nghiệm và khả năng cụ thể để hoàn thành dự án.

Các trung tâm khu vực cần hoàn thành các đánh giá về các nhà đầu tư tiềm năng trước khi chấp nhận chúng để đảm bảo rằng họ có khả năng đủ điều kiện cho một khoản đầu tư EB-5. Một phần của tổng quan này nên bao gồm sự hiểu biết về nguồn quỹ của nhà đầu tư. 

Theo dõi hồ sơ đầu tư EB-5
Bạn cần hiểu mô hình kinh doanh của trung tâm khu vực, trải nghiệm của họ với các dự án EB-5 trước đây (hoàn thành, thời gian, thành công, v.v.), đảm bảo cho nhà đầu tư và hơn thế nữa. Điều quan trọng là phải hiểu cách họ đã làm trong quá khứ và những gì họ sẽ làm để đảm bảo thành công của bạn trong tương lai.

Các hệ thống tại chỗ để theo dõi và bảo vệ các quỹ của nhà đầu tư Việc
sử dụng sai quỹ là một vấn đề tiềm ẩn với các khoản đầu tư, vì vậy bạn cần đảm bảo trung tâm khu vực có các cơ chế để bảo vệ tiền của bạn. Tìm kiếm sự quản lý ký quỹ, sự hài lòng với các nhà phát triển trước khi thực hiện thanh toán, kiểm tra và cân bằng nội bộ (chẳng hạn như nhiều chữ ký trước khi chuyển tiền) và các tài khoản riêng cho từng nhà đầu tư.

Đào tạo và giáo dục đúng cách 

Nhân viên, tư vấn, đối tác nước ngoài và những người khác cần được đào tạo và đào tạo kỹ lưỡng về tuân thủ EB-5, nếu không bạn có thể không tin tưởng trung tâm khu vực để hoàn thành dự án một cách hợp pháp. Đây phải là một quá trình liên tục, vì luật EB-5 luôn thay đổi, đặc biệt là trong môi trường nhập cư hiện tại.

Kiểm soát tại chỗ để tiếp thị dự án

Các trung tâm khu vực phải có toàn quyền kiểm soát tiếp thị để tất cả các nhà đầu tư có thể chắc chắn về thông tin họ đang nhận được. Các trung tâm khu vực nên có mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các đối tác và nên chuẩn bị tất cả các tài liệu tiếp thị của riêng họ.

Đây là những hướng dẫn đơn giản để chọn một trung tâm khu vực. Sự thẩm định của riêng bạn nên đầy đủ hơn những gì được bao gồm ở đây và nên vượt ra ngoài các hướng dẫn đơn giản cho mỗi điểm kiểm tra được đề xuất. Không có cách nào để đảm bảo thành công tuyệt đối, nhưng bằng cách kiểm tra các thủ tục do trung tâm khu vực đặt ra và tính minh bạch của hoạt động, bạn có thể chắc chắn hơn rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu đầu tư và EB-5.

Trả lời