Hoàn trả hay Không số tiền khi nộp I-829

Đơn I-829 là gì?

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5 cho nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.  Đơn I-829 bị từ chối đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng cư trú và bắt đầu các thủ tục tố tụng trục xuất khỏi nước Mỹ. Loại bỏ tình trạng là bắt buộc, Trung Tâm Vùng tham gia vào việc lập kế hoạch loại bỏ tình trạng ban đầu của việc huy động vốn đầu tư tham gia chương trình EB-5. Những vấn đề phải được đưa ra để tìm hiểu yêu cầu mà USCIS sẽ xét xử đơn I-829, theo dõi những sự kiện quan trọng trong kinh doanh, lượng công việc tạo ra, theo dõi tiến độ tạo việc làm, các tài liệu hỗ trợ và tham gia các hoạt động tư vấn di trú để được các chuyên gia hướng dẫn giúp hoàn thành đơn I-829 thành công.

Đơn I-829

Hoàn trả hay Không số tiền khi nộp I-829

Vào tháng 6 năm 2017, Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (“USCIS”) đã ban hành hướng dẫn rõ ràng về yêu cầu của nhà đầu tư EB-5 để “duy trì” đầu tư thông qua thời gian của họ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện của Hoa Kỳ. Sách hướng dẫn chính sách EB-5 của USCIS giờ đây nêu rõ:

Thời gian duy trì là 2 năm của nhà đầu tư có tư cách thường trú có điều kiện. USCIS xem xét bằng chứng của nhà đầu tư để đảm bảo sự duy trì đầu tư trong 2 năm kể từ ngày nhà đầu tư có được hộ khẩu thường trú có điều kiện. Một nhà đầu tư không cần phải duy trì đầu tư của mình ngoài thời gian duy trì.

2 năm nhà đầu tư có tư cách là thường trú nhân có điều kiện


Ý kiến ​​công chúng về hướng dẫn này là do ngày 28 tháng 6 năm 2017, USCIS vẫn chưa cho biết sẽ thay đổi hướng dẫn của nó và Hướng dẫn Chính sách EB-5 vẫn không thay đổi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy USCIS tiếp tục cải cách Chương trình EB-5 để đáp ứng ý định ban đầu của Quốc hội Hoa Kỳ và các quy định thực hiện riêng của mình.

Trước thông báo này, nhiều khoản đầu tư EB-5 được cấu trúc thận trọng để trả lại vốn cho nhà đầu tư EB-5 chỉ sau khi được chấp thuận Mẫu I-829, Đơn khởi kiện của Doanh nhân để Loại bỏ Điều kiện. Thật không may, do sự gia tăng thị thực EB-5 cho các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục và thời gian xử lý Form I-829 kéo dài, nhà đầu tư EB-5 không thể (và có khả năng vẫn không thể, như được thảo luận bên dưới) để đầu tư vốn trở lại lâu hơn ý định của Quốc hội 2 năm đầu tư “có rủi ro”.


Tin tức về thay đổi chính sách nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc, với các nhà đầu tư EB-5 giải thích hướng dẫn này để cho phép các dự án EB-5 có thể hoàn vốn đầu tư sau thời gian cư trú vĩnh viễn có điều kiện 2 năm. Tuy nhiên, các dự án EB-5 trước tiên phải được phép sử dụng vốn để hoàn thành các hoạt động tạo việc làm của mình. Quan trọng hơn, sự trở lại của vốn EB-5 từ JCE đến NCE, và từ NCE đến nhà đầu tư EB-5, được điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện trong các tài liệu dự án, được (dự kiến) được soạn thảo để đáp ứng trước USCIS chính sách xét xử về “giai đoạn duy trì”.

Ngay cả khi tài liệu dự án có thể được sửa đổi để cho phép trả lại vốn, các dự án EB-5 phải xem xét những nhà đầu tư chưa có được thường trú có điều kiện để đảm bảo nhập cảnh vào Hoa Kỳ càng trơn tru càng tốt.

Xem thêm: những lợi thế của visa EB-5

Trả lời