Giám đốc Huyền Lê

Giám đốc Huyền Lê

Giám Đốc Huyền Lê, Bà có 15 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức chính phủ tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực di trú Hoa Kỳ và trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh – bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) – là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Giám Đốc Huyền Lê đã trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ; đã chuẩn bị hồ sơ cho trên 300 nhà đầu tư Việt Nam đầu tư theo chương trình EB-5. Rất nhiều khách hàng của bà đã nhận được Thẻ Xanh và đang ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ.