Giải đáp một số câu hỏi về hồ sơ truyền thông khi xin visa Mỹ

Vào tháng 3 năm 2018, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố các đề xuất thu thập số nhận dạng truyền thông xã hội từ phần lớn các công dân nước ngoài đang tìm kiếm thị thực nhập cư và không di dân. Nếu được thực hiện, ước tính động thái này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 14,7 triệu người mỗi năm.

Nếu được thực hiện, những người nộp đơn xin thị thực nhập cư và người nhập cư không phải là người nhập cư sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin gì?

Hầu hết những người nộp đơn xin thị thực nhập cư và không di dân sẽ được yêu cầu tiết lộ tất cả các số nhận dạng truyền thông xã hội mà họ đã sử dụng trong 5 năm qua. Ngoài ra, đương đơn xin thị thực sẽ cần phải tiết lộ tất cả các số điện thoại và địa chỉ email được sử dụng trong 5 năm qua, cũng như lịch sử du lịch quốc tế của họ.

Cập nhật các thông tin cá nhân qua truyền thông xã hội


Mục đích của các biện pháp đề xuất mới là gì? Chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm gì với thông tin được cung cấp?

Người ta đề xuất rằng thông tin sẽ được sử dụng để trả lời người xin thị thực Hoa Kỳ, như là một phần của chính quyền của Trump để ngăn chặn khủng bố thông qua việc sử dụng “cực đoan”.

Các đề xuất này khác nhau như thế nào với các biện pháp được giới thiệu bởi chính quyền Obama?

Dưới sự quản lý của Obama, các viên chức lãnh sự được yêu cầu chỉ nhận được số nhận dạng truyền thông xã hội khi họ xác định cần phải nộp đơn xin thị thực để kiểm tra danh tính của họ hoặc đánh giá xem người nộp đơn có gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ hay không. 



Tuy nhiên, các đề xuất mới đi xa hơn nhiều. Theo các đề xuất mới, phần lớn người xin thị thực nhập cư và không di dân sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết của tất cả các định danh truyền thông xã hội của họ, trong khoảng thời gian 5 năm qua.

Giai đoạn đề xuất là gì?

Các đề xuất hiện đang ở giai đoạn tham vấn cộng đồng; công chúng có 60 ngày kể từ ngày công bố, trong đó để bình luận về các đề xuất, trước khi quyết định được đưa ra về việc liệu có nên phê duyệt hoặc từ chối các đề xuất hay không.

Công chúng phản ứng như thế nào với các đề xuất cho đến nay?

Trong khi kết quả của cuộc tham vấn cộng đồng chưa được biết, các đề xuất đã gây ra những lời chỉ trích giữa các nhóm tự do dân sự. Đặc biệt, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (“ACLU”) đã bày tỏ lo ngại rằng phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử dụng không cân xứng đối với du khách từ một số quốc gia nhất định. Tương tự như vậy, ACLU đã lưu ý rằng có một ý kiến ​​rủi ro được thực hiện vô tội trực tuyến bởi người nộp đơn xin thị thực có thể được hiểu sai hoặc hiểu sai bởi các cơ quan di trú Hoa Kỳ, dẫn đến từ chối visa.

Có nên lo ngại về những đề xuất này?
Nói chung các đề xuất mới không nên gây ra cảnh báo cho bất kỳ ai không vi phạm luật nhập cư Hoa Kỳ và thường được chấp nhận ở Hoa Kỳ. 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Xem thêm: Gửi thông tin chi tiết về phương tiện truyền thông xã hội khi xin Visa Mỹ

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời