Điểm tương đồng và khác biệt giữa EAD và thẻ xanh Mỹ

Khi bạn suy ngẫm về việc nhập cư vào Hoa Kỳ, suy nghĩ đầu tiên của bạn thường với mục đích chuyển sang  thẻ xanh. Mặc dù đây có thể là mục tiêu cuối cùng, nhưng có một số lựa chọn khác có sẵn cho phép bạn làm việc tại Hoa Kỳ cho đến khi thẻ xanh Mỹ được phát hành. Các Tài Liệu Ủy Quyền Việc Làm (EAD) được cấp khi một cá nhân có Đơn Xin Nhập Cư đang chờ giải quyết cho Thường Trú Nhân hoặc I-485 . Thẻ này cho phép người không phải là công dân hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ. Trong bài này, những điểm tương đồng và khác biệt giữa thẻ EAD và thẻ xanh cũng như thời gian và quy trình sẽ được đề cập đến dưới đây.

Sự khác biệt giữa thẻ EAD so với thẻ xanh


Trong khi thẻ ủy quyền việc làm (còn được gọi là giấy phép lao động) và thẻ xanh chia sẻ các đặc điểm vật lý tương tự, chúng rất khác nhau trong thực tế. Đối với người mới bắt đầu, thẻ xanh là mục tiêu cuối cùng trong khi thẻ EAD là phương tiện để đạt được mục tiêu đó.

Mục đích chính của thẻ xanh là xác định cá nhân nước ngoài là người có tư cách thường trú hợp pháp. Theo luật, người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ phải đảm bảo tất cả nhân viên của họ có sự cho phép thích hợp để làm việc trong nước.

Việc hiển thị thẻ EAD hợp lệ đáp ứng yêu cầu đó, mặc dù công dân Hoa Kỳ và chủ thẻ xanh (cư dân hợp pháp) không cần tài liệu này để chứng minh đủ điều kiện làm việc vì đó là một lợi ích vốn có của thẻ xanh  hoặc quốc tịch. Một ưu điểm khác mà chủ sở hữu thẻ xanh sở hữu là khả năng đi lại tự do trong và ngoài nước, nộp đơn kiến ​​nghị cho trẻ em chưa lập gia đình và vợ / chồng sống ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa.

Thẻ EAD


Những ưu điểm khác mà chủ sở hữu thẻ xanh sở hữu là khả năng đi lại tự do trong và ngoài nước, nộp đơn kiến ​​nghị cho trẻ em chưa lập gia đình và vợ / chồng sống ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa. Thẻ EAD không cho phép những lợi ích này. Để di chuyển vào và ra khỏi Hoa Kỳ, bạn phải nộp đơn xin giấy thông hành với mẫu I-131. Để nộp đơn xin nhập cư cho các thành viên gia đình, bạn phải là chủ thẻ xanh hoặc công dân Hoa Kỳ.


So với  thẻ xanh , thẻ ủy quyền việc làm (hoặc giấy phép lao động) bị hạn chế nhiều hơn những gì bạn có thể làm, mặc dù nó có sẵn cho một loạt các loại không di dân cũng như những người chờ đợi các đơn đăng ký đang chờ giải quyết với USCIS. Hơn nữa, không giống như thẻ xanh, thẻ EAD có thể nằm trong khoảng thời gian hiệu lực tùy thuộc vào trạng thái của chủ thẻ.

Tuy nhiên, một khi các điều kiện đó được dỡ bỏ và thường trú nhân được cấp. Thẻ xanh của bạn thường có thời hạn hiệu lực là mười năm.


Nhược điểm của một thẻ xanh


Một trong những hạn chế chính đối với thẻ xanh là thời gian xử lý. Mỗi năm, một số lượng giới hạn việc làm và thẻ xanh dựa trên gia đình được ban hành. Bởi vì các đơn xin nhập cư thường vượt quá giới hạn này, một tồn đọng đã xây dựng cho một số mức ưu tiên thẻ xanh. Tùy thuộc vào loại thẻ xanh bạn đã đăng ký, bạn có thể thấy mình đang chờ đợi một thời gian rất dài.

Ví dụ, như bài viết này, thời gian chờ đợi hiện tại cho một thẻ xanh EB-3 cho cư dân của Trung Quốc đại lục là mười một năm. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cho thị thực gia đình. Đối với một thẻ xanh F4 cho cư dân của Philippines là gần hai mươi bốn năm!

Ai đủ điều kiện để được cấp phép làm việc?


Có ba loại chính sẽ giúp bạn đủ điều kiện nhận thẻ ủy quyền việc làm. Theo USCIS , chúng như sau:

 •   Bạn phải có giấy phép làm việc sẽ do tình trạng không định cư đang chờ xử lý của bạn.

 •  Bạn phải có giấy phép làm việc cho một chủ nhân cụ thể do tình trạng không định cư của bạn.

 •   Bạn phải thuộc danh mục cho phép bạn nộp đơn xin giấy phép làm việc. Điều này có thể là bất kỳ điều nào sau đây:

  • Một người đã xin tị nạn hoặc tị nạn tại Hoa Kỳ cũng như người phụ thuộc và vợ / chồng của họ.
  • Một học sinh F-1 hoặc M-1 rơi vào một số hạng mục nhất định
  • Vợ / chồng của một người trao đổi
  • Một nhân viên có công việc liên quan đến một phái bộ ngoại giao, NATO, hoặc một tổ chức quốc tế khác.
  • Người không di dân có tư cách gia đình (chẳng hạn như visa K)

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ vì bạn thuộc một trong các danh mục này không tự động làm cho bạn đủ điều kiện nhận thẻ EAD. Do mỗi tình huống đi kèm với các quy định khác nhau.

EAD đến Thời gian xử lý thẻ xanh


Mặc dù thời gian xử lý để nhận EAD có thể thay đổi tùy theo trung tâm dịch vụ theo quy định, USCIS được phép lên tới 90 ngày để xử lý đơn xin EAD của bạn. Hãy lưu ý có một EAD đang chờ xử lý không cho phép bạn làm việc; thẻ EAD thực sự phải được phê duyệt.

Ngoài ra, lưu ý rằng không có tùy chọn xử lý cao cấp cho tài liệu ủy quyền việc làm. Vì lý do đó, nên lập kế hoạch trước thời hạn để tránh bất kỳ khoảng trống nào trong thời gian làm việc. Tham khảo ý kiến ​​một trong các luật sư di trú của chúng tôi để tìm hiểu thêm về gia hạn và thời gian xử lý.


Quy trình nếu EAD của tôi đã hết hạn là gì?


Nếu thẻ EAD của bạn hết hạn hoặc sắp hết hạn, bạn có thể tự hỏi cách gia hạn giấy phép làm việc của mình. Bạn sẽ không thể gia hạn EAD của bạn hơn 120 ngày trước khi nó hết hạn.

Nếu nó đã hết hạn, sau đó bạn có thể nộp đơn xin gia hạn bằng cách gửi Đơn xin cấp phép làm việc, Mẫu đơn I-765. Ngoài ra, nếu bạn cần EAD thay thế vì nó chứa thông tin không chính xác (không phải do lỗi của USCIS) hoặc bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hỏng, bạn sẽ cần phải gửi một I-765 và phí nộp đơn mới cộng với thẻ EAD có chứa lỗi.

 Quá trình lấy EAD và thẻ xanh không phải đơn gian và nhanh chóng, đặc biệt không phải bất kì ai cũng đủ điều kiện. Bởi vậy, mọi thắc mắc và cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất! Đội ngũ tư vấn, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này sẽ giúp đỡ bạn. 

Xem thêm: Sự phát triển của các tiêu chuẩn nhập cư Mỹ

Trả lời