Đầu tư trung tâm khu vực eb-5 “mô hình cho vay” và “vốn sở hữu”

Khung cơ bản của các quy định EB-5 yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầu tư “vốn chủ sở hữu” vào một chương trình EB-5 đủ tiêu chuẩn. Một khoản vay cho một dự án với một bảo lãnh trả nợ là không đủ. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn xảy ra. Khi chương trình được triển khai lần đầu tiên, các nhà đầu tư thường đầu tư bằng tiền mặt và một phần dưới dạng “phiếu ghi nợ”. Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ghi nhận điều đó, vì vậy khoản tiền đó được cho là khoản tiền vay không phải tiền đầu tư.

Nhưng nhiều dự án đầu tư của Trung tâm khu vực được cấu trúc như một khoản vay và những khách hàng đã đọc rất nhiều thông tin trên các kênh thông tin internet về EB-5 và có những thắc mắc: “Nếu đầu tư EB-5 không thể hình thức của một khoản vay, làm thế nào các trung tâm khu vực cho rằng dự án của họ sẽ cung cấp cho họ một lãi suất nào đó với “khoản vay” hoàn trả trong 5 năm? “

Điều này là do nhà đầu tư không vay tiền cho dự án, mà là đầu tư cổ phần trong một quan hệ đối tác hạn chế được tạo ra bởi Trung tâm khu vực, sau đó sẽ thực hiện khoản vay cho dự án EB-5.


Một cách đơn giản để giải thích những gì đang xảy ra là nhà đầu tư EB-5 đang lấy một vị trí vốn chủ sở hữu trong một quỹ nợ. “Khoản vay” EB-5 sau đó được cấu trúc với Công ty Trung tâm Khu vực (bên cho vay) và Dự án (bên vay) trong các thông số của các quy định EB-5. Điều nàysẽ có một khoản vay có kỳ hạn 5 năm. Bảo đảm được cung cấp sẽ là bất cứ điều gì mà người vay có thể cung cấp để trang trải khoản vay EB-5. Nó có thể liên quan đến bản thân dự án, chẳng hạn như đất đai hoặc doanh nghiệp đang được phát triển hoặc dòng tiền dự kiến ​​từ dự án. Hoặc nó có thể không liên quan đến bản thân dự án như sự đảm bảo của chủ sở hữu của dự án, một công ty mẹ hoặc thậm chí là bảo lãnh chéo. Một số dự án thậm chí đã cố gắng giới thiệu một bảo hiểm bên thứ ba bao gồm tiền gốc của khoản vay EB-5.

Đầu tư “Mô hình cổ phần” có cấu trúc hoàn toàn khác. Ở đó, các nhà đầu tư cá nhân có một vị trí vốn chủ sở hữu trong dự án. Đây là một nhà đầu tư cá nhân đầu tư EB-5 vào dự án của riêng mình gọi là “EB-5 trực tiếp” hoặc “EB-5 độc lập” (về cơ bản có nghĩa là không có Trung tâm khu vực) đang làm.

Những ưu và nhược điểm của mỗi mô hình là gì? Về mặt lý thuyết, người ta không thể nói một là tốt hơn so với khác, mặc dù phần lớn các dự án Trung tâm khu vực ra có ngày hôm nay sử dụng “mô hình cho vay” trong các dự án của họ. Lý do cho việc này khá đơn giản: nhà đầu tư biết chắc chắn về phương thức và thời gian xuất cảnh (tức là trả nợ của người vay vào cuối thời hạn của khoản vay). Trong mô hình cổ phần, sau khi nhà đầu tư có được một thẻ xanh vĩnh viễn, lệnh thoát sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường – nếu thị trường cho bất kỳ lợi ích vốn cổ phần nào là tốt, bạn nên bán, nếu không tốt, bạn nên giữ. Có những người đầu tư vào mô hình vốn chủ sở hữu EB-5s một thời gian dài trước đây đã quên mất nó và sau đó được thưởng với một khoản lợi nhuận khá lớn sau nhiều năm, gần gấp đôi. 


Ngược lại, các nhà đầu tư theo mô hình cho vay có thể mong đợi các khoản thanh toán lãi suất thông thường và một khoảng thời gian cụ thể sẽ trả lại tiền gốc. Tất nhiên, cả mô hình cho vay và mô hình vốn chủ sở hữu đều có cùng rủi ro kinh doanh.

Xem thêm: Các tài liệu tuân thủ EB-5 cần thiết cho các nguồn quỹ hợp pháp

Trả lời