Các tài liệu tuân thủ EB-5 cần thiết cho các nguồn quỹ hợp pháp

Một trong những yêu cầu quan trọng cho việc nhập cư theo chương trình  EB-5 visa là chứng minh tài sản bắt đầu từ một nguồn quỹ hợp pháp. Việc này quyết định sự thành công trong việc nộp đơn giai đoạn I-526. Sau khi bạn đã được chấp nhận, Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ sẽ kiểm tra một lần nữa các tài sản hợp pháp của bạn. Các tài liệu phải được cung cấp đầy đủ chứng minh một nguồn quỹ hợp pháp. 

Khi một nhà đầu tư cam kết với Chương trình EB-5, họ đầu tư tối thiểu 500.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại mới tạo việc làm. Một trong những yêu cầu chính của Chương trình EB-5 là các nhà đầu tư chứng minh rằng vốn của họ đến từ các nguồn “hợp pháp”. Họ có thể chứng minh tiền của họ đến từ các nguồn hợp pháp bằng cách gửi tài liệu và hiển thị tuân thủ EB-5.
USCIS yêu cầu bằng chứng tài liệu sau đây: 
◊Chứng minh rằng nhà đầu tư có mức thu nhập nhất định;

Thu nhập này cho phép nhà đầu tư đạt được sự giàu có cần thiết để đầu tư số tiền cần thiết trong dự án EB-5;
◊Khoản đầu tư vốn này đến từ các nguồn hợp pháp;
◊Đó là con đường của các quỹ từ quốc gia của các nhà đầu tư đến đầu tư cho Mỹ cho thấy liên kết với nhà đầu tư;
◊Và, những tài liệu này được dịch sang tiếng Anh.

Tùy thuộc vào nơi vốn của nhà đầu tư EB-5 đến từ đâu và liệu nó có đến từ nhiều nguồn hay không, nhà đầu tư EB-5 có thể được yêu cầu cung cấp:

♦Tài liệu kinh doanh
Loại hình kinh doanh
Vai trò của nhà đầu tư trong kinh doanh
Thẩm định giá
Doanh thu bán hàng đã đến nhà đầu tư
Công ty đã ban hành văn bản cho vay

♦Bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng công ty đã có thỏa thuận cho vay công ty và công ty đã đặt tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của nhà đầu tư EB-5.
Tài liệu về tiền lương và / hoặc cổ tức việc làm

♦Hoàn thuế
Báo cáo tài khoản ngân hàng
Hợp đồng nhân viên và báo cáo thanh toán
Đầu tư hoặc chứng từ tài khoản chứng khoán

♦Chứng chỉ chứng khoán
Báo cáo tài khoản ngân hàng
Tài liệu bất động sản

♦Loại tài sản
Thu nhập cho thuê
Tiền bán hàng
Giá thẩm định
Tài liệu nguồn khác

♦Quà tặng gia đình
Di sản
Ly dị cấp dưỡng hoặc định cư tài sản
Phục hồi từ các vụ kiện
Quà tặng cho nhà tài trợ 

Danh sách này chỉ chứa một cái nhìn tổng quan rất đơn giản về tài liệu mà một nhà đầu tư có thể hoặc có thể không cần phải cung cấp. Nhà đầu tư có thể không cần cung cấp bằng chứng từ nhiều danh mục nếu họ không liên quan đến đơn đăng ký của họ. Ngoài ra, trong mỗi loại này, điều quan trọng là phải hiểu rằng một nhà đầu tư sẽ cần cung cấp tài liệu mở rộng.

Bài viết này về các điều cơ bản tuân thủ EB-5 không nên được sử dụng để thay thế tiến hành thẩm định hoặc tư vấn với luật sư di trú. Để tìm hiểu thêm về những gì có thể được yêu cầu của nhà đầu tư EB-5, hãy tham vấn với luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm. Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn. 

Xem thêm: Dòng vốn trong khoản vay của chương trình EB-5

Trả lời