Các điều kiện và tiêu chí để cấp thị thực kinh doanh L-1

Visa L-1-Thị Thực kinh doanh. Đây là loại Visa cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa cho trường hợp này là những nhà quản lý hoặc điều hành ở Việt Nam có nhu cầu sang Hoa Kỳ để thực hiện quản lý và điều hành doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. 

Thị thực kinh doanh L-1 giành cho doanh nhân

1.Các điều kiện cấp visa kinh doanh L-1:

Để có được một thị thực kinh doanh L-1, bạn phải có một công ty bên ngoài Hoa Kỳ sẽ quyết định mở một chi nhánh ở Mỹ và bạn hoặc người quản lý để quản lý chi nhánh này. Công ty phải tồn tại ít nhất 3 năm và bạn phải làm việc trong công ty này trong các vị trí lãnh đạo trong ít nhất một năm trong 3 năm qua.
Các điều kiện để cấp giấy phép là bắt buộc đối với tất cả mọi người, bất kể địa điểm và vị trí tổ chức tại công ty. Với ba điều kiện chính:

 • Người nộp đơn được yêu cầu làm việc cho một công ty nước ngoài trong ít nhất ba năm, và ít nhất một năm, bạn phải giữ một vị trí giống như một chuyên gia hoặc một người quản lý hoặc chức vụ cao hơn. Bạn thậm chí không cần phải là người quản lý hay CEO. Bạn có thể là một chuyên gia quan trọng – ví dụ, một lập trình viên. (khung thời gian được tính từ thời điểm nộp đơn xin cấp quyền xin thị thực);
 • Người nộp đơn cho thời điểm hiện tại là người vận chuyển kiến ​​thức đặc biệt (chuyên gia) hoặc người quản lý;
 • Công ty hoặc công ty chuyển nhượng được thực hiện, phải là giám đốc hoặc công ty con đối với doanh nghiệp mà nhân viên được đăng ký và làm việc. 
Vị trí của bạn phải là một chuyên gia, quản lý hoặc chức vụ quan trọng của công ty

Trong một số trường hợp, thứ tự phụ thuộc của các công ty và chi nhánh có thể khác với đơn vị được chấp nhận chung, nhưng các đơn đăng ký như vậy được xem xét theo thứ tự cá nhân (đặc biệt). Định nghĩa, theo đó người nộp đơn được coi là một nhân viên, cũng như thành viên của mình trong một nhân viên chuyên môn hoặc giám sát.

2.Các tiêu chí chính cho visa L-1

Khi bạn ở một vị trí nào đó để đạt yêu cầu cho thị thực kinh doanh L-1, mỗi vị trí lại có những yêu cầu riêng, chức vụ riêng. 
Theo nghĩa vụ quản lý được hiểu:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 • Quản lý của tổ chức, các bộ phận và phân mục riêng biệt hoặc một ngành kinh doanh cụ thể;
 • Lãnh đạo, tùy thuộc vào sự sẵn có của các nhà quản lý và chuyên gia trong thứ hạng dưới đây;
 • Một người quản lý, một quản trị viên cho hoạt động hàng ngày của một chi nhánh của công ty hoặc bất kỳ phần lớn nào của nó;
 • Sự tồn tại của quyền ký và đưa ra các quyết định trong các vấn đề về chính sách nhân sự, hoặc một sáng kiến ​​khuyến nghị ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

Vị trí điều hành là nhân viên:

 • Quản lý công ty, một phần hoặc chi nhánh riêng của công ty, cũng như chịu trách nhiệm về một hướng hoạt động hoặc hiệu suất cụ thể của một chức năng cụ thể của doanh nghiệp;
 • Có quyền độc lập và chỉ đưa ra quyết định về các vấn đề trong một số lĩnh vực hoạt động;
 • Tạo ra một chiến lược phát triển, một chính sách mà công ty theo đuổi và lập kế hoạch kinh doanh;
 • Từ quản lý cấp cao chỉ phụ thuộc vào kế hoạch đề xuất (không nhận được hướng dẫn nghiêm ngặt và một số khuyến nghị về những thay đổi có thể có trong chiến lược của công ty).

Chuyên gia là nhân viên:

 • Có một số kiến ​​thức (đặc biệt) liên quan đến sản phẩm của công ty, năng lực sản xuất và khả năng của nó, việc sử dụng các công nghệ sản xuất;
 • Chuyên về thị trường bên ngoài và nội bộ, nơi ông biết mọi thứ về tình hình của công ty, rủi ro và dự báo của các nhà phân tích có thể xảy ra;
 • Biết mọi thứ về nhân sự nội bộ của công ty, quản lý của công ty, cũng như sự quen thuộc với tài liệu kỹ thuật hoặc tài chính.


Theo luật pháp Hoa Kỳ, một công ty phải tuân theo:

 • Chi nhánh của một công ty bên ngoài Hoa Kỳ phải làm giống như công ty mẹ, nghĩa là các hoạt động được nêu trong các tài liệu phải trùng khớp với nhau;
 • Công ty con hoặc doanh nghiệp thuộc sở hữu của công ty mẹ nước ngoài ít nhất một nửa cổ phần;
 • Một doanh nghiệp hoặc dự án đối tác trong quá trình mà các khoản thu và lỗ được phân chia một nửa giữa Hoa Kỳ và các đối tác nước ngoài và mỗi người trong số họ có cùng quyền biểu quyết trong việc ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp hoặc dự án;
 • Khi công ty mẹ và chi nhánh của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu (bằng cổ phần bằng nhau, tất nhiên, nhưng không dưới 50%) của bên thứ ba và việc cấp dưới không được quy định chặt chẽ, nhưng đồng thời có một số hạn chế về việc có được visa L-1 để chuyển nhân viên sang các tổ chức tương tự.

Để sử dụng quyền chuyển nhân viên từ các công ty nước ngoài sang các công ty ở Hoa Kỳ, các tổ chức có thể mua một công ty làm sẵn tại Hoa Kỳ, mở chi nhánh mới của công ty hoặc sử dụng thỏa thuận đối tác với công ty ở Mỹ .

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời