Các chính sách hành chính về thị thực L-1A cho nhà quản lý

Thị thực L-1A dành cho các nhà quản lý là một chương trình nhập cư thiết yếu cho các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại Hoa Kỳ. Thị thực được xem là không di dân và có thể cho phép chủ thuê lao động ở Hoa Kỳ thuê nhân viên chủ chốt, như giám đốc điều hành và người quản lý làm việc tại văn phòng Mỹ. Hơn nữa, các doanh nghiệp khi xem xét và bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ cũng có thể đưa một người quản lý hoặc giám đốc sang Hoa Kỳ với mục đích mở hoặc thành lập văn phòng. Tuy nhiên, giống như tất cả thị thực, người quản lý hoặc giám đốc điều hành phải đáp ứng một số đặc điểm và bằng cấp để đủ điều kiện để được thị thực L-1A.


Hướng dẫn gần đây được ban hành dưới hình thức một quyết định đã được thông qua trong Matter of ZA-, Inc. làm rõ các tiêu chuẩn, đặc điểm và vai trò công việc mà một cá nhân đủ điều kiện phải đủ điều kiện để cấp thị thực loại này. Các doanh nghiệp đang xem xét việc sử dụng thị thực L-1A nên làm quen với các nguyên tắc được đưa ra trong quyết định này.

Phân loại điều kiện chuẩn cho thị thực L-1A


Có một số bằng cấp chung mà cá nhân và công ty phải đáp ứng đủ điều kiện để được thị thực L-1A. Nếu các bên tin rằng đáp ứng được các tiêu chuẩn này, Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) mẫu đơn I- 129 sẽ yêu cầu một Người lao động không di trú phải nộp đơn vào thay mặt người quản lý hoặc người quản lý.

Để đủ điều kiện công ty, chủ của bạn phải đáp ứng hai điều kiện chung.

Điều kiện đầu tiên là công ty Hoa Kỳ có quan hệ hợp lệ với một công ty nước ngoài không phải của Mỹ. Một mối quan hệ đủ điều kiện có thể bao gồm một công ty mẹ nước ngoài, chi nhánh nước ngoài.

Hơn nữa, công ty phải thực sự kinh doanh tại Hoa Kỳ và một quốc gia khác hoặc mong muốn thực hiện như nhau. Hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ thường có nghĩa là có hoạt động kinh doanh thường xuyên và có hệ thống vượt xa sự hiện diện hoạt động của một đại lý. Đối với các công ty muốn thành lập văn phòng mới, bổ sung các tiêu chuẩn áp dụng bao gồm cả việc bảo đảm cơ sở vật chất cho văn phòng.

Bạn phải là một nhà quản lý, điều hànhNhân viên cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện để được cấp thị thực L-1A. Thông thường, người lao động phải làm việc cho công ty nước ngoài trong ít nhất một năm trong suốt ba năm trước khi nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, người lao động phải làm việc với tư cách điều hành hoặc có năng lực quản lý tại văn phòng Hoa Kỳ.

Mở rộng các tiêu chí chính sách của Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cho người quản lý


Quyết định thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2016 và biên bản ghi nhớ chính sách “Thiết lập hướng dẫn chính sách áp dụng và gắn kết với tất cả nhân viên của Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS)”. Ngoài ra, “nhân viên của USCIS được hướng dẫn theo các lý do trong quyết định này trong những trường hợp tương tự.” Các quan chức của USCIS phải chờ đợi tất cả các yếu tố liên quan bao gồm bằng chứng về vai trò của người thụ hưởng trong toàn bộ tổ chức quốc tế đủ tiêu chuẩn.

Chính sách về L-1AVề cơ bản, quyết định này có nghĩa là một người yêu cầu cấp thị thực L-1A có thể thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động hoặc hành chính. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của giám đốc điều hành hoặc quản lý phải được quản lý một chức năng thiết yếu cho tổ chức. Toàn bộ các bài kiểm tra tình huống hướng dẫn xác định bao gồm tất cả các yếu tố liên quan bao gồm:

  • Cơ cấu tổ chức của công ty đủ điều kiện
  • Tính chất và phạm vi kinh doanh
  • Cấp nhân sự
  • Phạm vi thẩm quyền của người bảo lãnh
  • Nhiệm vụ của người lao động khác
  • Vai trò của người bảo lãnh trong công ty
  • Bất kỳ các yếu tố liên quan khác

Trong Matter of ZA-, Inc. , giám đốc ban đầu đã bác bỏ đơn xin cấp thị thực của nguyên đơn dựa trên số lượng nhỏ nhân viên làm việc theo nguyên đơn tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, xem xét mức độ nhân viên theo cách hẹp này mà không xem xét tổ chức như một toàn thể là sai lầm.

Trong khi thực tế là phần dựa trên công ty ở Hoa Kỳ của một công ty chỉ có thể có một vài nhân viên được xem xét có liên quan, chỉ là một yếu tố và không xác định. Do đó, các tổ chức và giám đốc điều hành yêu cầu thị thực L1-A sẽ được hướng dẫn để hoàn thành tốt về việc trình bày bức tranh toàn cảnh về vai trò quản lý và công ty nói chung.

Nếu trong quá trình hoàn thiện để trình đơn xin thị thực L-1A bạn gặp phải nhiều khó khăn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc đang vướng bận. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho bạn!

Xem thêm: http://eb5.vn/lam-gi-khi-bi-tu-choi-visa-l1/

Trả lời