3 Cải cách quan trọng về EB-5 trong chương trình đầu tư EB-5

Những biến đổi và các thông tin thay đổi về chương trình EB-5 liên tục thay đổi và chưa thực sự thay đổi chính xác. Sự khác biệt này là rất quan trọng, vì cải cách pháp lý có thể gây ra một số bên bị ảnh hưởng bất lợi để kiện tụng các quy định và tìm kiếm sự xem xét tư pháp theo Đạo luật tố tụng hành chính. 


Sau đây là ba cải cách quan trọng của EB-5 trong đề xuất “Hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư EB-5”

1. Tăng số tiền đầu tư tối thiểu . DHS đề xuất tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500.000 USD lên 1,35 triệu USD cho các khoản đầu tư vào Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (“TEA”) hoặc từ $ 1 triệu đến $ 1,8 triệu cho các khoản đầu tư không nằm trong TEA. Ngoài ra, DHS đang đề xuất thực hiện các điều chỉnh dựa trên chỉ số giá tiêu dùng thông thường trong khoản đầu tư tối thiểu 5 năm một lần.
Chúng tôi tin rằng sự gia tăng mức đầu tư tối thiểu có thể là không thể tránh khỏi sau 28 năm không có thay đổi, tuy nhiên chúng tôi hy vọng DHS sẽ không tăng số tiền này đột ngột vì nó có thể cản trở chương trình. Chúng tôi cần tăng giá theo giai đoạn để cung cấp cho thị trường thời gian thích ứng. Mặt khác, sự gia tăng số tiền đầu tư tối thiểu có thể giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho những người đã bị mắc kẹt, chủ yếu là các nhà đầu tư Trung Quốc. Điều này sẽ làm giảm sự chờ đợi bằng cách đảm bảo visa không sử dụng có thể tiếp tục được sử dụng bởi Trung Quốc. Tin đồn là số tiền cuối cùng sẽ là một cái gì đó vừa phải hơn so với đề xuất.

Tăng số tiền đầu tư2. Cải cách TEA . DHS đề xuất xóa bỏ việc chỉ định nhà nước và địa phương của các khu vực thất nghiệp cao và ngăn chặn việc “làm ăn” TEA bằng cách chỉ nhìn vào đường điều tra dân số hoặc các vùng điều tra dân số “trực tiếp”, trong đó doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu kinh doanh.
Đề xuất này có thể thay đổi đáng kể nơi vốn EB-5 sẽ được sử dụng, vì các nhà đầu tư có thể muốn trả ít hơn cho cùng một lợi ích nhập cư và các cải cách sẽ hạn chế chỉ định TEA.

3. Giữ ngày tháng ưu tiên . DHS đề xuất cho phép người khởi kiện di dân EB-5 sử dụng ngày ưu tiên của đơn xin nhập cư EB-5 đã được phê duyệt cho đơn thỉnh nguyện nhập cư EB-5 sau đó mà người khởi kiện đủ điều kiện.
 Điều này đặc biệt quan trọng đối với người nộp đơn chủ yếu là từ Trung Quốc đang đợi trong thời gian chờ đợi thị thực dài hạn, vì nó cung cấp một số cứu trợ cho những người có thể không đủ điều kiện xin thị thực EB-5 thông qua các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của họ ( ví dụ:  chấm dứt một trung tâm khu vực hoặc một dự án đầu tư kém hiệu quả hoặc thất bại). Trong quá khứ chỉ đơn giản là có thể tái trang bị nhưng bây giờ họ phải chờ đợi năm cho ngày ưu tiên visa EB-5 của họ để trở thành hiện tại. Đáng buồn thay, điều này dường như không đủ xa để bảo vệ những người hưởng lợi trẻ em, những người có thể “lớn lên nhanh chóng” vì thời gian chờ đợi lâu, nhưng chúng ta có thể hy vọng. Các ứng viên Trung Quốc và Việt Nam có thể phải ra thêm thời gian nên xem xét nộp đơn như là người nộp đơn chính. 

Việt Nam có thể phải chờ đợi thêm thời gian lâu hơnHy vọng rằng, Quốc hội sẽ vượt qua sự tham gia của hai bên, và sửa chương trình EB-5 đã tạo ra ít nhất 20 tỷ đô la đầu tư trong 3-4 năm qua. Vì EB-5 thường bằng 1/3 vốn; ước tính rằng hơn 50 tỷ đô la giá trị của các dự án đã rời khỏi mặt đất vì EB-5. Điều này đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm và tiếp tục là một đại lộ khả thi cho những người nhập cư có giá trị ròng cao, mang lại lợi ích to lớn cho việc tạo việc làm và nền kinh tế Mỹ. 

Xem thêm: Những vấn đề cơ bản của chương trình EB-5

Trả lời