2 yêu cầu đầu tiên cho việc gửi I-829 thành công

Loại bỏ các điều kiện trên Thẻ Xanh là mục tiêu cuối cùng của các nhà đầu tư EB-5 và gánh nặng chứng minh cho thấy rằng tất cả các yêu cầu của Chương trình EB-5 đã được đáp ứng thường rơi vào các trung tâm khu vực và các nhà phát triển dự án. EB-5 không chỉ giúp nhà đầu tư nước ngoài và gia đình lấy được thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ mà còn mang đến nguồn vốn hấp dẫn cho các nhà phát triển dự án tại Mỹ. Chương trình trải qua hai giai đoạn chính là I-526 (hồ sơ xin thẻ xanh có điều kiện) và I-829 (hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn). 

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5 cho nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.  Đơn I-829 bị từ chối đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng cư trú và bắt đầu các thủ tục tố tụng trục xuất khỏi nước Mỹ. Loại bỏ tình trạng là bắt buộc, Trung Tâm Vùng tham gia vào việc lập kế hoạch loại bỏ tình trạng ban đầu của việc huy động vốn đầu tư tham gia chương trình EB-5. 

Hai yêu cầu đầu tiên cho việc nộp đơn I-829 để thành công

Đầu tiên, trung tâm khu vực phải chứng minh rằng mỗi quỹ của nhà đầu tư liên tục được đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Thông thường, các trung tâm khu vực sử dụng các công cụ độc quyền hoặc của bên thứ ba để theo dõi dòng vốn trong quá trình đầu tư.

Thứ hai, trung tâm khu vực phải chứng minh rằng đã tạo đủ công ăn việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5. Tuy nhiên, việc chứng minh việc tạo việc làm đầy đủ là thách thức lớn nhất đối với các nguyên đơn I-829. Các dự án trung tâm khu vực thường không theo dõi nhân viên, vì vậy họ phải dựa vào các tài liệu khác để chứng minh tác động của việc làm gián tiếp và gây ra. Sử dụng báo cáo kinh tế ban đầu của dự án làm hướng dẫn, các trung tâm khu vực và các nhà phát triển dự án cần ghi lại tất cả các yếu tố đầu vào mô hình bao gồm chi phí xây dựng cứng và mềm và doanh thu hoạt động.

Thẻ xanh Mỹ qua đầu tư eb-5


Tùy thuộc vào chi phí và doanh thu thực tế của dự án, một báo cáo kinh tế mới có thể cần thiết để xác định có bao nhiêu công việc được tạo ra bởi thời điểm các nhà đầu tư bắt đầu đệ trình Đơn I-829. Trong khi USCIS không yêu cầu tạo việc làm theo cách chính xác được nêu trong mô hình ban đầu, cơ quan này yêu cầu Đơn I-829 phải chứng minh rõ ràng số lượng công việc cần thiết đã được tạo ra. Trong mọi trường hợp, thường là một ý tưởng tốt gửi bản tạo việc làm được cập nhật như là một phần của gói đệ trình I-829 để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào rằng đã tạo đủ số việc làm.

Công việc xây dựng trực tiếp chỉ có thể được tính nếu thời gian thi công thực tế kéo dài hơn 2 năm. Một phân tích kinh tế mới sẽ được yêu cầu nếu thời gian thi công dự kiến ​​ban đầu hơn 2 năm nhưng thời gian xây dựng thực tế kéo dài dưới 2 năm. Mặt khác, các dự án mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​có thể đếm số lượng công việc lớn hơn từ xây dựng, điều này có thể mang lại lợi ích nếu các lĩnh vực khác, chẳng hạn như doanh thu từ hoạt động, thiếu kinh nghiệm. 

Hồ sơ I-829 cần đảm bảo những vấn đề sau

– Nộp hồ sơ I-829 đúng hạn. Sở Di trú Mỹ (USCIS) yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ I-829 trong vòng 90 ngày trước khi kết thúc 2 năm cư trú có điều kiện. Lưu ý là thời hạn cư trú có điều kiện bắt đầu được tính từ ngày nhập cảnh, không phải ngày hồ sơ I-526 được duyệt.

– Bằng chứng về dự án hoặc doanh nghiệp (mô tả trong đơn I-526) đã được lập và đang hoạt động.

– Bằng chứng về toàn bộ số tiền đã đầu tư (tương đương 500.000 USD vốn đầu tư vào một dự án trong Vùng Khuyến khích đầu tư).

– Bằng chứng cho thấy khoản đầu tư đã vượt qua được rủi ro trong suốt 2 năm cư trú có điều kiện và đã được sử dụng nhằm mục đích tạo ra việc làm.

– Bằng chứng cho thấy khoản đầu tư đã tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian (hoặc sẽ tạo ra việc làm trong một khoảng thời gian hợp lý).

Đối với các nhà phát triển dự án EB-5, thực hiện đúng những yêu cầu trên rất quan trọng. Sự thành công của nhà phát triển dự án và cả chương trình EB-5 chỉ có giá trị khi nhà đầu tư thành công trong việc xét duyệt hồ sơ I-829. Xét từ quan điểm của các nhà đầu tư thì đây là một “ván bài” tiềm ẩn không ít rủi ro. Vào thời điểm đệ trình đơn I-829, nhà đầu tư và gia đình họ thường đã ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ và nếu có bất kỳ sai sót gì, nhà đầu tư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về quê hương. Hồ sơ I-829 được phê duyệt là mục tiêu quan trọng của tất cả các bên liên quan đến dự án EB-5.

Để lấy được thẻ xanh thành công, bạn cần có sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ!

Trả lời