15 Sự khác nhau cơ bản giữa visa L1 và visa H1B

Visa L1 và visa H1B rất được nhà tuyển dụng ưa chuộng, những người muốn tuyển dụng những tài năng của các cá nhân lành nghề ở nước ngoài. Visa L1 và Visa H1B đều có một số điểm tương đồng nhất định. Bên cạnh đó, chúng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Dưới đây là 15 điểm khác nhau cơ bản bạn nên biết về visa L1 và visa H1B. 


1. Trình độ học vấn của người nước ngoài


Visa H1B: Người nước ngoài phải có ít nhất bằng cử nhân của Hoa Kỳ hoặc tương đương.
Visa L1A  và L1B : Không có yêu cầu giáo dục tối thiểu.


Để xác định mức độ tương đương, USCIS sẽ chấp nhận ba năm kinh nghiệm làm việc có trình độ, tiến bộ cho mỗi năm mất giáo dục đại học để xác định tương đương với bằng cử nhân bốn năm.
Đối với Visa L1B, USCIS có thể, trong một số trường hợp, đặt câu hỏi liệu một ứng viên có thực sự sở hữu “Kiến thức chuyên môn” mà không có một mức độ nhất định nào.

2. Kinh nghiệm làm việc trước đây của Người nước ngoài


Visa H1B: Không có yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu.

Visa L1A và Visa L1B: Người nước ngoài phải làm việc trong một công ty liên quan bên ngoài nước Mỹ trong ít nhất một năm trong ba năm trước khi nhập cảnh vào Mỹ

Yêu cầu về kinh nghiệm của mỗi loại visa khác nhau


3. Yêu cầu đối với vị trí của Hoa Kỳ


Visa H1B : Bằng cử nhân hoặc tương đương trong một lĩnh vực cụ thể phải là yêu cầu tối thiểu cho việc vào vị trí.

Visa L1A: Vị trí được cung cấp ở Mỹ phải là người quản lý hoặc điều hành.

Visa L1B: Vị trí được cung cấp ở Mỹ phải yêu cầu một người có kiến ​​thức chuyên môn

 

4. Yêu cầu của Công ty nước ngoài


Visa H1B: Người sử dụng lao động Hoa Kỳ không bắt buộc phải liên quan đến bất kỳ công ty nào bên ngoài Hoa Kỳ

Visa L1A và Visa L1B: Công ty nước ngoài có liên quan đến nước ngoài ở Hoa Kỳ trước khi nhập học phải tiếp tục duy trì hoạt động và kinh doanh trong suốt thời gian lưu trú của người nước ngoài ở Hoa Kỳ trong tình trạng L1A hoặc L1B.


5. Hạn ngạch


Visa H1B : Giới hạn số hàng năm là 65.000 (“Visa H1B”) đối với số lượng thị thực H1B có thể được cấp trong năm tài chính.

Visa L1A và L1B: Không có giới hạn số lượng hàng năm về số lượng thị thực L1A hoặc L1B có thể được cấp trong năm tài chính.
Giới hạn H1B chỉ áp dụng cho các đơn xin H1B mới và thường không áp dụng đối với những người nắm giữ trạng thái H1B đang tìm kiếm sự mở rộng hoặc thay đổi người sử dụng lao động.

6. Áp dụng điều kiện lao động (LCA)


Visa H1B : Người sử dụng lao động phải nộp Đơn xin Điều kiện Lao động (LCA) đã được chứng nhận bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ cùng với đơn khởi kiện H1B.

Visa L1A và L1B : Không có yêu cầu LCA theo loại visa L1A hoặc L1B.
Đơn xin Điều kiện Lao động (LCA) là Mẫu Đơn Lao động ETA-9035 và được nộp cho Sở Lao động điện tử thông qua trang web DOL iCERT.

7. Mức lương hiện hành


Visa H1B: Nhân viên H1B phải được thanh toán mức lương cao hơn thực tế trả cho những người khác trong công ty có kinh nghiệm tương ứng và bằng cấp cho công việc cụ thể hoặc tiền lương hiện tại cho nghề nghiệp trong khu vực làm việc.

Visa L1A và Visa L1B: Không có yêu cầu Lương theo hiện tại theo loại visa L1A hoặc L1B.


8. Phụ cấp


Visa H1B: Không có Phiếu Đợi cho H1B. Người sử dụng lao động phải nộp đơn I-129 cho USCIS nhân danh mọi cá nhân người nước ngoài đề nghị tuyển dụng H1B.


Visa L1A và Visa L1B: Các Blanket L cung cấp cho phép người lao động được chuyển từ một tổ chức đủ điều kiện để bỏ qua một USCIS I-129 quá trình đơn khởi kiện và tiến hành trực tiếp đến Đại sứ quán Mỹ thích hợp hoặc Lãnh sự quán nước ngoài để áp dụng cho một L1A hoặc visa L1B.

9. Mở văn phòng mới


H1B Visa: Một công ty Hoa Kỳ mới có thể sử dụng H1B để thuê một cá nhân sẽ giúp thành lập công ty mới thành lập. Tuy nhiên, công ty phải chuẩn bị để chứng minh rằng cá nhân này sẽ có đủ công việc “nghề đặc biệt” và mối quan hệ “chủ lao động-nhân viên” thích hợp tồn tại giữa Công ty và nhân viên của công ty.

L1A Visa: Một công ty nước ngoài không có văn phòng liên kết của Hoa Kỳ có thể sử dụng L1A để gửi một giám đốc điều hành hoặc quản lý đến Hoa Kỳ với mục đích thiết lập một.

Visa L1B:  Một công ty nước ngoài không có văn phòng liên kết của Hoa Kỳ có thể sử dụng L1B để chuyển một nhân viên chuyên môn về kiến ​​thức sang Hoa Kỳ để giúp họ thành lập.


10. Lệ phí khiếu nại của USCIS


Visa H1B:
Mẫu I-129 – $ 325
Phí phòng ngừa và phát hiện gian lận – 500 đô la (Chỉ cho phê duyệt H1B ban đầu cho mỗi người thụ hưởng cá nhân)
Phí ACWIA – $ 750 hoặc $ 1500
Lệ phí Công cộng 111-230 – $ 2000, nếu có .


L1A Visa:
Mẫu I-129 – $ 325
Phí phòng ngừa và phát hiện gian lận – 500 đô la (Chỉ để phê duyệt L1A ban đầu cho mỗi người thụ hưởng cá nhân)
Không có phí ACWIA
Lệ phí Công cộng 111-230 – $ 2250, nếu có.

Visa L1B:
Mẫu I-129 – $ 325
Phí Phòng Ngừa và Phát hiện Gian lận – 500 đô la (Chỉ để phê duyệt L1B ban đầu cho mỗi người thụ hưởng cá nhân)
Không có phí ACWIA
Lệ phí Công cộng 111-230 – $ 2250, nếu có.

11. Thời gian lưu trú tối đa


Visa H1B: Tổng thời gian lưu trú tối đa là 6 năm và có thể được cấp không quá 3 năm. L-1 thời gian sẽ được tính vào tổng thời gian cho phép H1B.

Visa L1A có thời gian lưu trú lâu nhất


L1A Visa: Tổng thời gian lưu trú tối đa là 7 năm , thông thường được cấp cho tối đa 3 năm ban đầu và được gia hạn thêm 2 năm. Các cá nhân đến văn phòng mới chỉ được cấp 1 năm. H1B và L1B thời gian sẽ được tính vào tổng thời gian cho phép L1A.

Visa L1B: Tổng thời gian lưu trú tối đa nếu 5 năm thường được cấp cho tối đa là 3 năm ban đầu và được gia hạn thêm 2 năm. Các cá nhân đến văn phòng mới chỉ được cấp 1 năm. H1B và L1A sẽ tính cho thời gian L1B cho phép.


12. Giấy phép làm việc cho vợ / chồng


Visa H1B: vợ/chồng của người có thị thực H1B ở trạng thái H-4 có thể không chấp nhận việc làm ở Hoa Kỳ

Visa L1A và Visa L1B: Một người phối ngẫu của người giữ visa L1A hoặc L1B trong tình trạng L-2 có thể đủ điều kiện để xin phép làm việc để làm việc tại Hoa Kỳ

Vợ chồng của công nhân L-1 có thể làm đơn xin phép làm việc bằng cách nộp Mẫu I-765 , Đơn Xin Việc Cho Việc Làm, cùng với lệ phí quy định.
Nếu được chấp thuận, không có hạn chế cụ thể đối với vợ/chồng L-2 có thể làm việc.

13. Biên chế


Visa H1B: Người nước ngoài phải nằm trong biên chế của chủ lao động Hoa Kỳ . Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động hợp pháp phải tồn tại giữa người sử dụng lao động Hoa Kỳ và người lao động nước ngoài.

L1A Visa và L1B Visa: Người nước ngoài có thể nằm trong biên chế của người sử dụng lao động và / hoặc công ty nước ngoài của Hoa Kỳ.

Cả hai loại visa H1B và L-1 đều ủng hộ khái niệm “Dual Intent” có nghĩa là một người nước ngoài có thể nhập và ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp đối với loại visa H1B hoặc L-1 ngay cả khi có ý định nhập cư và / hoặc không thực sự duy trì một căn nhà ở nước ngoài cùng một lúc.

14. Thay đổi chủ sử dụng – ” Khả năng di chuyển ‘


Visa H1B: Các điều khoản về di chuyển H1B cho phép một người nước ngoài ở trạng thái H1B  bắt đầu làm việc cho một chủ nhân H1B mới ngay khi chủ nhân mới nộp đơn xin H1B cho người đó  mà không cần phải chờ phê duyệt của USCIS.

Visa L1A và Visa L1B: Người nước ngoài trong tình trạng L1A hoặc L1B  chỉ có thể làm việc cho một thành viên đủ điều kiện của nhóm đa quốc gia  (cha mẹ, công ty con, công ty con, chi nhánh hoặc công ty liên kết) nộp đơn. Anh ta sẽ không thể làm việc cho L-1 mới cho một công ty không phải là thành viên đủ tiêu chuẩn của tập đoàn đa quốc gia.
Đối với thị thực L-1, đơn yêu cầu I-129 mới phải được nộp nếu đơn khởi kiện thay đổi.
Đơn I-129 mới không phải nộp nếu nhân viên nhập vào Chăn L-1 và di chuyển đến một thực thể khác được liệt kê trên Chăn L.

15. Con đường chuyển sang thẻ xanh


H1B sang thẻ xanh: Hầu hết chủ sở hữu thị thực H1B sẽ yêu cầu chứng nhận lao động thay mặt họ thông qua Bộ Lao động để đủ điều kiện cho Thẻ Xanh.

L1A sang thẻ xanh: Người có thị thực L1A có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh khẩn cấp trong loại EB-1C và từ bỏ quá trình chứng nhận lao động.

L1B sang thẻ xanh: Hầu hết các chủ sở hữu thị thực L1B sẽ yêu cầu chứng nhận lao động thay mặt họ thông qua Bộ Lao động để được hưởng Thẻ xanh.

Người giữ visa L1B có thể hội đủ điều kiện nhận thẻ xanh cấp tốc trong loại EB-1C nếu người đó có vai trò quản lý hoặc điều hành trước khi đến Hoa Kỳ và đang được tài trợ cho vị trí điều hành hoặc quản lý.

Xem thêm: http://eb5.vn/nhung-diem-cong-cua-visa-l-1/

Trả lời