THẺ XANH MỸ: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN MỸ

Thẻ xanh là gì? Tại sao gọi là thẻ xanh? 

  Thẻ xanh là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của một người nước ngoài tại Mỹ. Mẫu thẻ này này được in trên giấy màu xanh lá cây vào thời kì cuối của Chiến tranh thế giới thứ II nên được gọi là thẻ xanh.

Có hai loại thẻ xanh:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

  • Thẻ xanh 2 năm: thẻ xanh có điều kiện.
  • Thẻ xanh 10 năm : thẻ xanh vĩnh viễn.

          1.   Thẻ xanh 2 năm ở Mỹ: thẻ xanh có điều kiện:

  Thẻ dành cho những người bảo lãnh theo dạng hôn nhân ( đính hôn) hoặc diện vợ chồng. Chủ thẻ phải đảm bảo điều kiện sau: vẫn duy trì hôn nhân hoặc quan hệ vợ/ chồng với người bảo lãnh ( là công dân Mỹ) và không được rời nước Mỹ trong thời gian quá 6 tháng/ năm.

 Thẻ xanh dành cho chủ thẻ tham gia chương trình định cư Mỹ EB5 có các điều kiện sau:

  • Số tiền đầu tư  (1 triệu USD/suất  đối với tự đầu tư hoặc 500 ngàn USD/ suất vào các Reginal Center) vẫn  phải tiếp tục duy trì vào dự án EB5 mà nhà đầu tư đã chọn trước đó.
  • Phải đảm bảo 10 việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp cho các thường trú nhân hoặc công dân Mỹ.
  • Phải lưu trú tại Mỹ ít nhất 6 tháng/năm trong 2 năm đầu tiên hoặc nhà đầu tư phải  xin phép Re-entry Permit nếu muốn rời Mỹ trên 6 tháng/năm.

Nếu chủ thẻ không đáp ứng được những điều kiện trên thì học sẽ không được đổi từ thẻ xanh 2 năm sang the xanh 10 năm và sẽ không được tiếp tục ở lại Mỹ với tư cách một thường trú nhân

           2.   Thẻ xanh 10 năm: thẻ xanh vĩnh viễn

Thẻ xanh này được cấp khi chủ thẻ là nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc, người được bảo lãnh diện hôn thê/ vợ chồng đã gỡ bỏ điều kiện của thẻ xanh 2 năm; hoặc chủ thẻ làm việc lâu dài tại Mỹ hoặc được gia đình bảo lãnh (với quan hệ cha mẹ/con cái)… Trong trường hợp chủ thẻ xanh Mỹ chưa vượt qua kỳ thi nhập tịch Mỹ (kỳ thi để chính thức trở thành công dân Mỹ), thì chủ thẻ xanh vĩnh viễn phải tiếp tục gia hạn khi thẻ xanh 10 năm hết hạn, đồng thời phải đảm bảo việc không rời khỏi Mỹ quá 6 tháng/năm.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *