Gọi ngayTư vấn

Visa thường trú 888 – Thị thực định cư Úc

 

Định cư Mỹ hay Canada, Anh theo diện đầu tư thì chắc hẳn nhiều người Việt đặc biệt là những ai đang có ý định di dân đều biết. Thế nhưng định cư Úc theo diện đầu tư để lấy được visa thường trú 888 thì sao? Điều kiện để xin được thị thực thường trú vĩnh viễn này là gì và quyền lợi của gia đình ứng cử viên ra sao khi sở hữu nó?

Visa thường trú 888 – Thị thực định cư Úc

Điều kiện tham gia đầu tư Úc theo visa thường trú 888

Để có thể xin được visa thường trú 888 thì trước hết ứng cử viên phải là người đã tham gia và sở hữu visa từ chính sách định cư Úc theo diện đầu tư hay được biết đến là visa tạm trú 188. Nếu như hoàn thành các điều kiện kèm theo của chương trình đầu tư định cư này thì ứng cử viên mới có thể có cơ hội xin được visa thường trú 888. Cụ thể yêu cầu đối với ứng cử viên nộp đơn xin cấp thị thực thường trú 888 như sau:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Ứng viên phải là người được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc bảo lãnh và có Thư bảo lãnh trước đó.

+ Người xin cấp thị thực phải hiện đang nắm giữ visa tạm trú diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh – Visa 188 và phải là người nộp đơn xin cấp visa tạm trú này khi tham gia chính sách đầu tư trước đó.

+ Cả ứng cử viên lẫn các thành viên gia đình nhập cư theo visa 188 đều không tham gia hoặc hưởng ứng các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.

+ Thực hiện tốt yêu cầu ràng buộc của chính sách định cư Úc theo diện đầu tư cụ thể là đầu tư 500.000 AUD vẫn được tiến hành tại tại thời điểm nộp đơn xin định cư chính thức và liên tục trong 4 năm. Đồng thời ứng cử viên phải có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung hay luật riêng của tiêu bang hay vùng lãnh thổ đang thực hiện việc kinh doanh, đầu tư. Báo cáo này phải có kết quả tốt thì mới được chấp nhận.

+ Cam kết sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

+ Đã có tối thiểu là 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm tình từ khi tham gia chính sách đầu tư tại quốc gia này.

+ Tuân thủ đầy đủ luật pháp, quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan tới việc đầu tư tại đây.

Điều kiện tham gia đầu tư Úc theo visa thường trú 888

Visa thường trú 888 diện Đầu tư Kinh doanh Úc cho phép:

 • Cho phép quý vị quản lý doanh nghiệp và đầu tư tại Úc.
 • Cho phép quý vị và các thành viên trong gia đình:
 • Định cư tại Úc vô thời hạn
 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Đăng ký Medicare, chương trình của Úc cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan
 • Nộp đơn trở thành công dân Úc (nếu quý vị đủ điều kiện)
 • Bảo lãnh thường trú cho người thân đủ điều kiện
 • Du lịch vào và ra khỏi Úc trong 5 năm kể từ khi được cấp visa thường trú 888 diện đầu tư kinh doanh Úc. Sau thời gian này, quý vị sẽ cần visa resident return (thường trú nhân trở về Úc) hoặc visa nào khác để trở về Úc.

  Visa thường trú 888 diện Đầu tư Kinh doanh Úc cho phép

Ai có thể nộp đơn xin visa thường trú 888 diện Đầu tư Kinh doanh?

 • Qúy vị là đương đơn chính sở hữu visa tạm trú 188 diện Kinh doanh Đầu tư, và đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cua diện visa tạm trú, thúc đẩy và phát triển kinh doanh mà quý vị đã nộp đơn; hoặc
 • Qúy vị là người phụ thuộc thứ hai (chồng/vợ) của người sở hữu visa tạm trú 188 diện Kinh doanh Đầu tư Úc  và đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cua diện visa tạm trú 188 mà quý vị đã nộp đơn trước đây;

Ngoài ra:

 • Qúy vị và vợ/chồng của quý vị có hồ sơ đạt yêu cầu của việc tuân thủ luật của Commonwealth, và mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà bạn quản lý doanh nghiệp, thuê lao động trong doanh nghiệp, liên quan đến doanh nghiệp của quý vị,
 • Quy vị đã được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc hoặc Austrade thay mặt cho chính phủ Úc,
 • Qúy vị và tất cả các thành viên trong gia đình của quý vị đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, lý lịch tư pháp
 • Có một cam kết thực tế sẽ duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư ở Úc.
 • Các yêu cầu khác phụ thuộc vào diện visa tạm trú 188 mà quý vị đang sở hữu.

  Ai có thể nộp đơn xin visa thường trú 888 diện Đầu tư Kinh doanh?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời