Gọi ngayTư vấn

Visa thường trú 888 – Điều kiện và nghĩa vụ?

Tham gia chương trình đầu tư Úc theo visa 188, nhà đầu tư tại Việt Nam cần thỏa mãn một số điều kiện để được chấp thuận và xin visa thường trú 888.

Visa 888 là gì?

Diện Visa 188 dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh thổ Úc. Nhận được visa tạm trú 188 diện Nhà đầu tư là bước đầu tiên trước khi nhà đầu tư đủ điều kiện để xin cấp Visa thường trú 888 diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh.

Điều kiện và nghĩa vụ tham gia của visa 888

Visa 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) là visa tiếp nối của dòng visa 188 Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (tạm trú) để chuyển đương đơn thành thường trú nhân ở Úc.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Điều kiện để có visa 888 Úc:

Để có thể nộp đơn xin visa 888, bạn cần:

– Được bảo lãnh Bang – State/Territory Nomination

Bạn phải được tiểu bang nơi bạn đang đầu tư, kinh doanh và định cư chấp thuận bảo lãnh/tiến cử trước khi nộp hồ sơ visa thường trú 888 cho Bộ Di Trú Úc.

– Không có bất kỳ vi phạm nào về kinh doanh

– Cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Úc.

– Nắm giữ visa 188 và đạt được các cam kết:

+ Visa 188a diện đầu tư kinh doanh:

Visa 188a diện đầu tư kinh doanh

Bạn đã nắm giữ visa kinh doanh 188a, và đã thực hiện cam kết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

Thời gian sống ở Úc: trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ PR visa 888, bạn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 50% thời gian (tức là 366 ngày).

Doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh của bạn ở Úc đã hoạt động được ít nhất là 2 năm.

Bạn đạt các tiêu chí về doanh số, số vốn đầu tư, tài sản cá nhân và điều kiện thuê mướn lao động Úc trong hoạt động kinh doanh của mình.

Tìm hiểu về visa 188 và các loại visa khác tại làm visa đi úc.

+ Visa 188b và Visa 188c diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư

Bạn đã nắm giữ visa đầu tư 188b, và đã thực hiện cam kết đầu tư. Bạn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Thời gian sống ở Úc: trong suốt 4 năm tạm trú theo visa đầu tư 188b hay 188c, bạn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 2 năm (tức là 731 ngày).
  • Bạn đã duy trì các khoản đầu tư trong suốt thời gian 4 năm theo cam kết của visa.

Nghĩa vụ của người được visa 888 Australia:

– Các bạn và các thành viên trong gia đình phải tuân thủ nghiêm túc tất cả các điều kiện đi kèm của visa và luật pháp Úc.

– Nếu các bạn đang ở ngoài lãnh thổ Úc khi visa được cấp:

Các bạn phải trở lại Úc vào một ngày được chỉ định (chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn về ngày này).

Bất cứ thành viên gia đình nào đi cùng các bạn sẽ không thể lấy vợ/chồng trước khi họ trở lại lãnh thổ Úc (chúng tôi có thông báo cụ thể với các bạn về trường hợp này).

Nghĩa vụ của người được visa 888 Australia

Điều kiện cơ bản cho chuyển tiếp từ các loại visa tạm trú 188 sang visa thường trú 888

Đối với đương đơn đang giữ Visa tạm trú DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI

Business Innovation Stream

Visa 188A

DIỆN ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH

Investor Stream

Visa 188B

DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU

Significant Investor Stream

Visa 188C

DIỆN ĐẦU TƯ CAO CẤP

Premium Investor Stream

Visa 188C*

1 Sống tại Úc và giữ visa 188A  tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa hoặc người phối ngẫu của đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 180 ngày/ năm (tính cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của visa. Giữ visa 188C* trong thời hạn tối thiểu là 1 năm.
2 Doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn. Giữ khoản đầu tư trong 4 năm Duy trì khoản đầu tư trong 4 năm thời hạn của visa 188C. Giữ khoản đầu tư liên tục trong vòng 1 năm, và trong suốt khoản thời gian giữ visa 188C*.
3 Góp vốn kinh doanh, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu:

·         51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.

·         30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.

·         10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

     
4 Đương đơn hoặc/ và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải thỏa mãn tối thiểu 2 điều kiện trong các điều kiện sau đây:

·         Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

·         Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

·         Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

Điều kiện cơ bản cho chuyển tiếp từ các loại visa tạm trú 188 sang visa thường trú 888

Trên đây là thông tin visa 888 Australia để bạn hiểu rõ những yêu cầu cần thiết trong lộ trình xin thường trú nhân Úc diện kinh doanh.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời