Ưu và khuyết điểm của đầu tư trực tiếp EB-5

Các cá nhân nước ngoài có thể đầu tư vào Chương trình đầu tư nhập cư Mỹ, còn được gọi là chương trình thị thực EB-5, bằng một trong hai cách. Họ có thể đầu tư trực tiếp EB-5 hoặc họ có thể đầu tư vào một trung tâm khu vực được Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận. Mỗi cách đầu tư đều có những ư và nhược điểm riêng của nó. Dưới đây là những ưu và khuyết điểm của đầu tư trực tiếp EB-5. 

Đầu tư trực tiếp EB-5


Các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư trực tiếp EB-5 được yêu cầu theo luật để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại, dù là riêng hay cùng với các nhà đầu tư đồng sở hữu, trực tiếp tạo ra ít nhất 10 việc làm mới, trực tiếp, nhân viên W-2 cho mỗi nhà đầu tư- và những công việc này kéo dài ít nhất hai năm. Doanh nghiệp thương mại có thể được cấu trúc theo một số cách khác nhau bao gồm doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn … Số tiền đầu tư đủ điều kiện tối thiểu là 500.000 USD nếu doanh nghiệp thương mại nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA); nếu không có trong TEA thì khoản đầu tư tối thiểu là 1.000.000 USD.

Ưu điểm của đầu tư trực tiếp EB-5

Ưu điểm của đầu tư trực tiếp EB-5


• Đầu tư trực tiếp là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn mở kinh doanh riêng của họ hoặc mở rộng kinh doanh hiện tại.

• Một nhà đầu tư có thể kiểm soát nhiều hơn hoạt động kinh doanh của họ nếu họ đi tuyến đường này hơn là đường trung tâm khu vực gián tiếp.

• Một nhà đầu tư không giới hạn trong việc đầu tư vào các khu vực việc làm có mục đích. (TEAs: khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao) Thay vào đó, một nhà đầu tư có thể thấy cơ hội kinh tế tốt hơn ở các thành phố lớn.

• Nếu một nhà đầu tư đáp ứng được tất cả các yêu cầu, họ sẽ nhận được thẻ xanh cho mình và vợ / chồng và con chưa thành niên dưới 21 tuổi. Tuy nhiên đây không phải là mục tiêu chính cho các nhà đầu tư trực tiếp như đối với nhà đầu tư trong chương trình trung tâm khu vực . Các nhà đầu tư trung tâm khu vực ít kinh doanh hơn các nhà đầu tư trực tiếp.


Nhược điểm của đầu tư trực tiếp EB-5

Một số nhược điểm của đầu tư trực tiếp EB-5


• Nhà đầu tư đang trực tiếp làm ăn kinh doanh. Không có trung gian và do đó có nhiều rủi ro hơn tham gia. Nó cũng tốn nhiều thời gian và có thể hoặc không gây căng thẳng cho nhà đầu tư.

• Vốn yêu cầu đầu tư vào doanh nghiệp là 1.000.000 đô la, trừ khi nhà đầu tư đầu tư vào một khu vực việc làm có mục đích (TEA). Nếu họ đầu tư vào TEA, thì yêu cầu về vốn sẽ được hạ xuống còn 500.000 USD.

• Nhà đầu tư trực tiếp EB-5 phải chứng minh rằng mình đã thành lập một doanh nghiệp thương mại mới và có thể phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra bằng chứng do USCIS yêu cầu.

• Một ứng viên EB-5 đầu tư vào chương trình trực tiếp cũng phải được tích cực tham gia vào vai trò quản lý trong đầu tư của doanh nghiệp.

• Là một phần của quá trình Chương trình EB-5, người nộp đơn đầu tư tiền trực tiếp vào doanh nghiệp có nhiệm vụ khó khăn là chứng minh rằng họ sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công nhân đủ tiêu chuẩn trong vòng hai năm sau quá trình xét duyệt thị thực của họ. Nếu họ không thể, họ là thị thực sẽ bị từ chối. (Các công việc trực tiếp là thực tế, công việc của nhân viên W-2 nằm trong đầu tư của doanh nghiệp.)


Nói chung, mỗi cá nhân nước ngoài quyết định lựa chọn đầu tư trực tiếp hoặc chương trình trung tâm khu vực là tốt nhất cho họ và hoàn cảnh cụ thể của họ. Nói chuyện với một luật sư nhập cư có kiến ​​thức để được tư vấn.

Xem thêm:
http://eb5.vn/3-thuan-loi-de-chon-vung-trung-tam-khu-vuc-dau-tu-eb-5/

Trả lời