Trung tâm vùng uy tín hàng đầu

Trung tâm Vùng uy tín là gì?

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức được chỉ định bởi Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tài trợ cho các dự án đầu tư vốn để đầu tư bởi các nhà đầu tư EB-5. Đầu tư EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng là hình thức đầu tư đơn giản hơn so với đầu tư EB-5 trực tiếp. Tuy nhiên, hình thức này có những thuận lợi và rủi ro đi kèm mà các nhà đầu tư nên biết trước khi đưa ra quyết định.

Trung tâm Vùng EB-5 (RC) là một tổ chức đại lý dịch vụ cho các nhà đầu tư và các công ty muốn hoàn thành một dự án theo Chương trình EB-5. Trung tâm khu vực có thể là bất kỳ cá nhân kinh tế tư nhân hoặc công cộng nào liên quan đến việc thúc đẩy tăng vốn trong nước, tạo việc làm, nâng cao năng suất khu vực và tăng trưởng kinh tế. Ghi lại các trung tâm tư nhân tốt nhất cho những người nộp đơn xin EB-5 quan tâm nhiều hơn đến việc có được địa vị cư trú hơn là trực tiếp quản lý một khoản đầu tư.

Trung tâm vùng uy tín hàng đầu

Những khả năng của Trung tâm vùng uy tín

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Một trung tâm vùng uy tín là một người gác cổng cho cả người nộp đơn EB-5 và dự án / nhà phát triển. Trung tâm vùng có tỷ lệ chấp thuận cao – và một số lượng lớn người đăng ký EB-5 đã được phê duyệt – thể hiện uy tín, kinh nghiệm và cam kết của mình đối với thành công lâu dài. Các người đứng đầu trung tâm vùng có hiểu biết về các quốc gia tương ứng nơi họ đang mời các đương đơn EB-5, bao gồm cả việc hiểu các xu hướng thị trường; hành vi, lợi ích và mối quan tâm của người nộp đơn; đại lý di trú; pháp luật và các quy định; và các giá trị văn hóa và xã hội.

Một mối quan hệ làm việc độc lập giữa trung tâm vùng uy tín và nhà phát triển là sự quan tâm tốt nhất của người nộp đơn EB-5. Trong thiết lập này, trung tâm vùng thường sẽ có một nhóm chuyên gia độc lập để thực hiện thẩm định của dự án để trung tâm vùng cảm thấy thoải mái khi quảng bá dự án thay mặt cho nhà phát triển. Do đó, dự án đã trải qua một lớp thẩm định trước khi tiếp cận với người nộp đơn EB-5.

Những trung tâm vùng uy tín được chính phủ Mỹ công nhận

Vào ngày 23/10/2014, Hội nghị thường niên EB5 Market Exchange tổ chức tại San Francisco đã quyết định vinh danh 17 Trung tâm Vùng chỉ định có nhiều đơn I-829 (đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn) được chấp thuận nhất. Hoạt động tôn vinh này đã được tổ chức từ năm 2013 nhằm ghi nhận đóng góp của các Trung tâm Vùng chỉ định trong việc hoàn thành tốt các dự án EB-5, giúp nhà đầu tư lấy được thẻ xanh và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ.

Những khả năng của Trung tâm vùng uy tín

17 Trung tâm Vùng chỉ định được vinh danh lần này đều là các đơn vị có nhà đầu tư được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chấp thuận hồ sơ I-829 trong năm 2014. Theo thống kê, dự án EB-5 của các tập đoàn này đã tạo ra hàng ngàn việc làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ và là một trong những lý do giải thích vì sao chương trình Trung tâm Vùng chỉ định EB-5 nên được quốc hội duy trì vĩnh viễn.

Danh sách 17 Trung tâm Vùng uy tín được vinh danh gồm:

 1. Aero Space Port International Group (ASPI Group) Regional Center
 2. American Life, Inc.
 3. Birch Capital
 4. California Consortium for Agricultural Export
 5. CanAm Enterprises, LLC
 6. Civitas Capital Group
 7. Cleveland International Fund
 8. CMB Regional Centers
 9. EB-5 New York State Regional Center
 10. Florida Overseas Investment Center
 11. Georgia Center for Foreign Investment and Development
 12. M&D Regional Center
 13. Metropolitan Milwaukee Association of Commerce (MMAC)
 14. New York City Regional Center (NYCRC)
 15. Vermont EB-5 Regional Center
 16. WhatCom Opportunities Regional Center
 17. YK America Regional Center

  Những trung tâm vùng uy tín được chính phủ Mỹ công nhận

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời