Quy trình để có được một Visa EB-5

Chương trình visa EB-5 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thường trú ở Mỹ (“Thẻ xanh”) bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chương trình này cũng được gọi là Định cư trên Cơ sở tạo Việc làm: Ưu tiên thứ năm, đương đơn EB-5 cụ thể được yêu cầu đầu tư 500.000 đô la hoặc 1 triệu đô la Mỹ để đủ điều kiện tham gia chương trình. Việc đầu tư của đương đơn phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trong khoảng thời gian hai năm. Sau khi chương trình đã được hoàn thành, nhà đầu tư EB-5, con của họ dưới 21 tuổi chưa lập gia đình, và vợ hoặc chồng của họ có thể vĩnh viễn sống và làm việc tại Hoa Kỳ.  

Để có một thẻ xanh Mỹ thông qua chương trình đầu tư EB-5, một nhà đầu tư tiềm năng EB-5 di dân sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Nhà đầu tư nhập cư thể hiện sự quan tâm đến chương trình EB-5 và chọn một trong các Trung tâm Vùng của USCIS đã được phê duyệt và một dự án đầu tư cụ thể được tài trợ bởi Trung tâm Vùng đó. Bản ghi nhớ đầu tư và các tài liệu liên quan được cung cấp bởi mạng lưới Chương trình EB5 cho các nhà đầu tư nhập cư quan tâm đủ điều kiện cho chương trình EB-5 như các nhà đầu tư được chứng nhận. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể điều tra các yêu cầu của đầu tư, sự phù hợp với họ, những rủi ro liên quan và cơ hội đầu tư tổng thể. 

Chọn một trung tâm vùng được phê duyệt bởi USCISBước 2:  Một khi chủ đầu tư quyết định tiến hành, chủ đầu tư phải hoàn thành và thực hiện tất cả các tài liệu đăng ký và ký quỹ và phải nộp khoản vốn góp cần thiết đó là 500.000 USD hoặc 1 triệu USD tùy thuộc vào vị trí của dự án đầu tư cùng với một số tiền lệ phí hành chính bổ sung. Nguồn của các quỹ này phải được ghi chép để xác định rằng chúng là các quỹ hợp pháp. Nhà đầu tư hoặc luật sư bào chữa của họ sẽ đệ trình Đơn Xin I-526 với USCIS. Bản kiến ​​nghị này yêu cầu USCIS chấp thuận cho đương đơn của nhà đầu tư nhập cư và dự định đầu tư của mình cho việc lưu trú vĩnh viễn có điều kiện (tức là Thẻ xanh tạm thời). 

Bước 3:  Thông thường, một khi Đơn I-526 được USCIS chấp thuận trong vòng 5-7 tháng, Người ủy thác sẽ phát hành vốn cho tổ chức đầu tư thích hợp. Trong trường hợp hiếm hoi mà một đơn của I-526 của Nhà đầu tư bị từ chối (sau khi kháng cáo, nếu có), Đại lý Chứng khoán sẽ hoàn trả vốn của nhà đầu tư nhập cư cho nhà đầu tư.

Bạn có thể được hoàn lại vốn nếu bị từ chối đơn I-526Bước 4:  Từ 21 đến 24 tháng sau khi được cấp giấy phép cư trú dài hạn, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin loại bỏ các điều kiện, sử dụng Mẫu I-829 của USCIS.

Bước 5:  Một khi các điều kiện được xóa bỏ thông qua sự chấp thuận của I-829 của nhà đầu tư, tình trạng của nhà đầu tư sẽ chuyển sang tình trạng thường trú hợp pháp cho phép nhà đầu tư có được trạng thái thường trú vô hạn và được phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về Quy trình Thị thực EB-5 hoặc Chương trình Visa EB-5,  hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc.  

Xem thêm: Tái cấu trúc dự án EB-5 và ưu tiên giữ ngày ưu tiên

Trả lời