Gọi ngayTư vấn

Phương pháp tiếp cận đầu tư cho Visa EB-5

Chương trình EB-5 – còn được gọi là Chương trình Nhà đầu tư nhập cư – là một chương trình visa của Hoa Kỳ cấp trạng thái cư trú hợp pháp (LPR) cho các cá nhân nước ngoài. Chương trình yêu cầu một số vốn nhất định được đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt hoặc riêng lẻ như một khoản đầu tư trực tiếp. Các nhà đầu tư có thể chọn hai cách đầu tư: một là đầu tư theo trung tâm khu vực, hai là đầu tư trực tiếp. Dưới đây là hai phương thức đầu tư cho visa EB-5 để bạn tham khảo và biết thêm thông tin. 

Khái niệm cơ bản của đầu tư thông qua một trung tâm khu vực

Cũng có thể cho các cá nhân nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp thông qua một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt. Cũng như các khoản đầu tư trực tiếp, khoản đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la nếu trung tâm khu vực nằm trong trung tâm khu vực khuyến khích đầu tư (TEA) và 1.000.000 đô la. Phần lớn các trung tâm khu vực được đặt tại TEA. Có một yêu cầu để tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian trong vòng hai năm phê duyệt thỉnh cầu thị thực, tuy nhiên, không giống như phương thức đầu tư trực tiếp, những người đầu tư thông qua các trung tâm khu vực có thể tính cả công việc trực tiếp và gián tiếp theo yêu cầu. Các công việc gián tiếp là những công việc mà kết quả của trung tâm khu vực phân tán các quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp thương mại mới có liên kết. Ngoài ra, vì chính phủ đã phê duyệt trước trung tâm khu vực để giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, cá nhân đầu tư thông qua một trung tâm khu vực thường không phải cung cấp bằng chứng riêng của họ về việc thiết lập một doanh nghiệp thương mại mới hoặc đáp ứng các yêu cầu công việc, vì thông tin này được theo dõi bởi trung tâm. Ngoài ra, vì hầu hết các trung tâm khu vực cũng nằm trong các khu vực làm việc mục tiêu, yêu cầu đầu tư thấp hơn 500.000 đô la làm cho tùy chọn dễ tiếp cận hơn.

Khái niệm cơ bản về đầu tư trực tiếp

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp

Với khoản đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đặt tiền của mình vào doanh nghiệp mới trực tiếp mà không có trung gian. 1.000.000 đô la là khoản đầu tư tối thiểu trừ khi doanh nghiệp nằm trong một TEA (khu vực làm việc khuyến khích đầu tư). Nếu doanh nghiệp nằm trong một TEA, khoản đầu tư tối thiểu được giảm xuống còn 500.000 đô la. Một yêu cầu rất quan trọng đi kèm với phương pháp đầu tư trực tiếp là các nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng cho thấy dự án sẽ trực tiếp tạo ra ít nhất mười việc làm toàn thời gian trong vòng 24 tháng kể từ khi được chấp thuận xin visa. Các công việc thực tế, có thể nhận dạng (nhân viên W-2) nằm trong doanh nghiệp nhận đầu tư được coi là công việc trực tiếp. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm, còn có các yêu cầu pháp lý khác chi phối tất cả các khoản đầu tư visa EB-5 (không chỉ các khoản đầu tư trực tiếp) mà phải được đáp ứng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chọn phương thức đầu tư tốt nhất

Mặc dù phương pháp trung tâm khu vực thường mang gánh nặng ít hơn, nhưng nó có thể không phải là lựa chọn hấp dẫn nhất cho mọi nhà đầu tư EB-5. Lựa chọn đầu tư trực tiếp tcho chương trình visa EB- 5 có thể phù hợp hơn cho những ai muốn có thêm dự án và kiểm soát hoạt động để họ có thể mở doanh nghiệp của riêng mình hoặc thậm chí mở rộng doanh nghiệp đã tồn tại. Trên thực tế, việc có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua đầu tư trực tiếp có thể chỉ là một tác dụng phụ phụ thuộc vào mong muốn của một cá nhân mở hoặc mở rộng một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, vì tỷ lệ thành công của doanh nghiệp ở các khu vực có điều kiện kinh tế tốt hơn và hầu hết các trung tâm khu vực đều nằm trong TEA, nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tối đa có thể thích các tùy chọn họ tìm thấy trong đầu tư trực tiếp. Việc kiểm soát tốt hơn dự án cũng có thể giúp thu thập bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng các yêu cầu pháp lý đã được đáp ứng, giảm gánh nặng phần nào cho các nhà đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên, một động lực kinh doanh mạnh mẽ là không đủ để làm cho tùy chọn đầu tư trực tiếp trở thành lựa chọn tốt nhất. Các yếu tố khác cần được xem xét. Quan trọng nhất, nhà đầu tư phải suy nghĩ về việc có tạo ra mười công việc có thể nhận dạng, đủ tiêu chuẩn, toàn thời gian trong doanh nghiệp hay không.


Mặt khác, đối với các nhà đầu tư ít kinh doanh hơn, sự gián tiếp mà một đầu tư trung tâm khu vực cung cấp có thể hấp dẫn hơn. Thay vì chi tiêu nguồn lực của mình, các nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể sử dụng các đơn vị kinh tế được chính phủ phê duyệt đã được thành lập. Ngoài ra, ngoài gánh nặng nhẹ hơn khi thu thập chứng cứ để chứng minh các yêu cầu họp, các nhà đầu tư trung tâm khu vực thường không gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp như các đối tác đầu tư trực tiếp của họ, giúp họ tự do di chuyển hơn trong và ngoài của Mỹ Những người đầu tư thông qua một trung tâm khu vực hoặc trung gian không nên, tuy nhiên, quên tầm quan trọng của sự tích cực. Những người quan tâm đến đầu tư thông qua các trung tâm khu vực nên xem xét trình độ của cả trung tâm và các doanh nghiệp trực thuộc.

Để tìm phương thức đầu tư tốt nhất để phù hợp với tình hình cá nhân của họ, tất cả các cá nhân nước ngoài quan tâm đến chương trình EB-5 nên tham khảo ý kiến ​​của một luật sư di trú giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng là đặt câu hỏi về các vấn đề được đề cập trong các đoạn trên cũng như các vấn đề khác có liên quan đến một tình huống cụ thể. Tất cả các thông tin liên quan phải được xem xét khi quyết định phương thức đầu tư phù hợp và tính phù hợp chung của chương trình visa EB-5. Vì vậy, bạn sẽ rất cần những lời khuyên từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để dược tư vấn, hỗ trợ bạn!

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời