Những yếu tố để dự án EB-5 thành công

Các dự án EB-5 thường được thành lập bởi các trung tâm khu vực mặc dù các nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập những doanh nghiệp thương mại mới của riêng họ. Gần 90 đến 95 phần trăm đương đơn xin EB-5 visa đầu tư vào dự án Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư có thị thực EB-5 phải chỉ đạo việc đầu tư vốn cần thiết của họ đối với các dự án EB-5 cụ thể. Các dự án Eb-5 tiềm năng có thể thành công và đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư đồng thời giúp họ nhập cư Mỹ và có thẻ xanh. Đây là những điều mà các nhà đầu tư đều mong muốn. Để những dự án EB-5 thành công là dựa vào những yếu tố nào. Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây. 

Đáp ứng nhu cầu trên thị trường


Đời sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu con người càng phát triển sinh ra những nhu cầu này. Bởi vậy, những dự án EB-5 xuất hiện đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ví dụ, một thị trấn trường đại học đang phát triển cần nhà ở sinh viên bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, và một dự án EB-5 được xây dựng cung cấp cho sinh viên nhà ở căn hộ mới để đáp ứng nhu cầu đó. Một ví dụ khác của một dự án EB-5 có thể là một dự án đáp ứng nhu cầu về các khu nhà ở cao cấp mới ở thành phố ngày càng thu hút người về hưu và người cao tuổi bùng nổ. Nghĩa là có cầu tất sẽ có cung trên thị trường hiện nay. 

Ví trí địa lý thành phố hợp lý

Lựa chọn vị trí EB-5 hợp lý


Mỗi dự án đều có kế hoạch cụ thể để đi vào triển khai. Các dự án EB-5 để được đưa ra thị trường phải được lựa chọn phù hợp để phát triển và mang tiềm năng. Việc cải tạo không gian cũ hoặc không sử dụng ở các thành phố lớn đã thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm mới ở những khu vực đông dân.

Tại các thành phố lớn, không gian hạn chế, vì vậy các nhà phát triển dự án đã chuyển sang các khu thương mại và cụm công nghiệp cũ và lạc hậu để tân trang lại và hiện đại hóa không gian hiện tại thành các dự án sử dụng hỗn hợp gần các tuyến đường dây đã được thiết lập. Do tính phức tạp của các khu vực làm việc được định hướng (TEA) được thiết lập, nhiều thành phố lớn, như thành phố New York, được tính là TEA và có đủ điều kiện để đầu tư tối thiểu thấp hơn 500.000 USD. Số tiền đầu tư thấp hơn này thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án đầu tư.


Đem đến việc làm trực tiếp, gián tiếp và việc gây ra từ dự án


Những dự án EB-5 này tạo ra những công việc có chất lượng không chỉ trong các dự án mà còn trong cộng đồng. Những dự án lớn này cần đến các nhà cung cấp, nhà cung cấp và nhà thầu độc lập. Họ đã có một tác động kinh tế mạnh mẽ đối với cộng đồng địa phương và thúc đẩy chi tiêu và tăng trưởng. Dự án EB-5 sẽ đem lại một khối lượng công việc cho công dân Mỹ lâu dài thông qua chương trình EB-5. Điều này cũng giúp cho Mỹ giảm tải được tỉ lệ thất nghiệp và đem đến cho công dân Mỹ nhiều công việc trong tương lai. 


Có một chiến lược rõ ràng về dự án


Các dự án EB-5 này có những chiến lược rõ ràng và được xác định. Họ đã thiết lập phạm vi dự án của họ. Họ đã có một kế hoạch kinh doanh vạch ra thời biểu cho chiến lược xây dựng, tạo việc làm và thoát. Những dự án cũng phải được đưa ra bàn bạc rất kĩ lưỡng, có chiến lược cẩn thận. 

Chiến lược trong dự án EB-5 rõ ràng


Thực hiện với tính minh bạch và độ tin cậy


Những nhà phát triển dự án này đã xác lập danh tiếng về tính minh bạch và độ tin cậy. Họ đã có hồ sơ theo dõi để hoàn thành dự án trong quá khứ. Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ và an toàn với các nhà đầu tư, điều này rất cần thiết vì các nhà đầu tư không nói được ngôn ngữ giống nhau, cũng không nhất thiết phải sống gần với dự án đầu tư của họ.  


 Tuân thủ chương trình EB-5


Bên cạnh việc minh bạch và đáng tin cậy, các nhà đầu tư EB-5 muốn thấy rằng các nhà tài trợ dự án của họ tuân thủ các quy định phức tạp của EB-5. Các đội dự án thành công cho thấy các nhà đầu tư của họ, với bằng chứng kỹ lưỡng, làm thế nào họ được trang bị để xử lý tuân thủ theo EB-5. 

 

Trả lời