Gọi ngayTư vấn

Những rủi ro khó lường trong dự án EB-5 (phần 2)

Tiếp nối Những rủi ro khó lường trong dự án EB-5 (phần 1), phần tiếp theo sẽ đưa ra một số rủi ro khác trong dự án EB5. Những thông tin dưới đây sẽ giúp các nhà đầu tư Eb-5 có thể rút kinh nghiệm và tránh rủi ro trong đầu tư. Bất kể dự án nào cũng cần phải xem xét cân nhắc thật cẩn thận. Hậu quả khó lường cho các nhà đầu tư sẽ rất lớn.

Thứ nhất, Dự án EB-5 có gồm các công việc đệm (dành cho việc xây dựng dự án)?

Có thêm các công việc đệm để tránh hụt việc làm

Đối với mỗi nhà đầu tư EB-5, phải có ít nhất 10 công việc. Bao gồm các công việc gián tiếp, trực tiếp và công việc gây ra từ dự án. Việc tạo ra càng nhiều công việc thì dự án càng an toàn cao. Các dự án đặc biệt an toàn khi có 10 công việc yêu cầu có thể được đáp ứng từ chi phí xây dựng dự án độc lập và không cần bất kỳ công việc hoạt động. Nhiều dự án trên thị trường hiện nay có mức giảm việc làm ít nhất 20%. Nhưng nếu các nhà đầu tư muốn chắc chắn thành công nhập cư Mỹ theo diện đầu tư dự án EB-5 cần nắm chắc mục tiêu tạo ra đủ việc làm trong dự án.

Thứ hai, khi nào việc tạo việc làm EB-5 sẽ xảy ra ?

 

Các quy định của Sở Nhập cư và di trú Mỹ (USCIS) yêu cầu việc tạo ra một dự án xảy ra sau khi đầu tư EB-5 vào dự án và trong vòng hai năm rưỡi sau khi được chấp thuận đơn I-526  của nhà đầu tư. Nếu dự án không tạo ra số công việc cần thiết trong khoảng thời gian quy định, nhà đầu tư EB-5 sẽ có nguy cơ mất tư cách thường trú tại giai đoạn đơn I-829 của quá trình EB-5.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

USCIS đã ban hành một bản ghi nhớ về chính sách cho rằng tài trợ cầu (vốn cổ phần hoặc nợ) trong dự án trước khi nhập vốn EB-5 có thể được áp dụng cho tổng số việc làm của dự án. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một dự án bắt đầu xây dựng trước khi đầu tư vốn EB-5, tất cả các chi phí xây dựng và công việc kết quả từ đầu xây dựng có thể được tính vào yêu cầu EB-5 của 10 việc làm mỗi nhà đầu tư.

Thứ ba, dự án đã được phê duyệt trước bởi USCIS (I-924 dự án “mẫu “)

Dựa vào nhiều yếu tố mới khẳng định được dự án được duyệt trước

Các nhà đầu tư nộp đơn I-526 các thắc mắc liệu dự án đã được USCIS phê duyệt trước như một dự án “mẫu”. Tuy nhiên, vì thời gian xử lý cho một dự án “mẫu” có thể là 12-16 tháng, việc này vẫn đang chờ giải quyết với USCIS khi các nhà đầu tư nộp đơn I-526 của họ.

Vì không phải nộp đơn “mẫu”, nên các nhà đầu tư phải xác nhận với nhà tài trợ dự án về việc  mẫu đơn “mẫu” đã được nộp cho USCIS và thông báo việc nhận tiền có thể được cung cấp làm bằng chứng. Nếu một dự án được chấp thuận bởi USCIS hoặc một cá nhân I-526 đã được USCIS chấp thuận, dự án đã đạt được các tiêu chuẩn của USCIS cho chương trình EB-5 và bất kỳ nhà đầu tư nào trong tương lai và I-526 phải được phê duyệt ( thường với tốc độ nhanh).

 

 

Thứ tư, dự án có nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư chính thức (TEA)? Khi nào hồi đáp TEA đã được ban hành và TEA có hiệu lực trong bao lâu?

Trả lời những câu hỏi này rất quan trọng để xác định liệu đầu tư EB-5 có đủ tiêu chuẩn để đầu tư 500.000 đô la thay vì đòi hỏi tiêu chuẩn $ 1,000,000. Thư TEA phải do cơ quan nhà nước được chỉ định và phải có hiệu lực vào thời điểm dự án “mẫu” I-526 hoặc I-924 đệ trình lên USCIS.

Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kĩ về các vùng TEA chính thức

Thứ năm, dự án có kế hoạch kinh doanh phù hợp EB-5 không?

 

Một trong những yêu cầu cơ bản nhất của EB-5 là kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với Điều kiện của HO . Việc xem xét đầu tiên ở đây là kế hoạch kinh doanh có đáp ứng yêu cầu của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 về tạo việc làm, số vốn EB-5 và những giả định chính cho sự phát triển thành công và hoạt động của doanh nghiệp .

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời