Những điều cần biết về Khu vực việc làm nhắm mục tiêu (TEA)

Việc có được chỉ định khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) cho một dự án EB-5 là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình EB-5. Khi quyết định đầu tư vào khu vực việc làm nhắm mục tiêu, các nhà đầu tư EB-5 cần nắm được rõ các khu vực đó. Mỗi bước trong đầu tư EB-5 đều cần phải cẩn thận và nắm rõ thong tin cụ thể, đầy đủ và chi tiết. Bài viết dưới đây là một số thông tin cơ bản giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khu vực việc làm nhắm mục tiêu (TEA). 

Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu là gì(TEA)?


Một khu vực làm việc nhắm mục tiêu (TEA) là một địa điểm hoặc là ở nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Các nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư vào một khu vực có hoặc không phải là TEA.

Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu bao gồm hai loại: một là khu vực nông thôn hoặc là khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao. Điều này có nghĩa là tại thời điểm đầu tư hoặc nộp hồ sơ I-526, nếu nhà đầu tư chứng minh được khu vực nông thôn thì không cần phải chứng minh tỉ lệ thất nghiệp cao nữa và ngược lại.

Các khu vực nông thôn phải không nằm trong khu vực thống kê đô thị được chỉ định bởi Văn phòng Quản Lý và Ngân sách Hoa Kỳ. Khu vực nông thôn cũng không được nằm ở ngoại thành của một thị trấn hay thành phố có dân số 20.000 người hoặc hơn như được quy định qua Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Nếu địa điểm của dự án thuộc một khu vực nông thôn tại thời điểm đầu tư EB-5, thì nó có thể được chỉ định là TEA.  

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Một địa điểm dự án EB-5 phải trải qua tỉ lệ thất nghiệp ít nhất à 150% theo mức trung bình quốc gia Hoa Kỳ thì mới nhận được chỉ định Khu vực việc làm nhắm mục tiêu do thuộc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Tại sao hầu hết các nhà đầu tư EB5 chọn một dự án nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu?

Khu vực làm việc nhắm mục tiêu (TEA) được lựa chọn nhiều nhất của các nhà đầu tư EB-5


Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 chọn các dự án nằm trong TEA vì giảm số tiền đầu tư tối thiểu bắt buộc từ 1 triệu đô la xuống còn 500.000 đô la. Với mức chi phí này có thể là hợp lý cho họ để đầu tư và có thẻ xanh Mỹ. 

Chọn một dự án nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu tạo khả năng cho các nhà đầu tư EB-5 trở thành chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp thương mại nhận vốn đầu tư của họ. 

Những gì hội đủ điều kiện trở thành TEA?


Một dự án có thể hội đủ điều kiện như là một khu vực làm việc nhắm mục tiêu (TEA) nếu nó nằm trong khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Một khu vực nông thôn là một địa điểm bên ngoài khu vực thống kê đô thị và phải ở bên ngoài một thị trấn hoặc thành phố có dân số từ 20.000 người trở lên.

Tỷ lệ thất nghiệp cao là nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% so với mức trung bình toàn quốc (theo Cục Thống kê Lao động).

Để tạo ra một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu, có thể kết hợp nhiều vùng liền kề nhau và tỷ lệ thất nghiệp trung bình của khu vực có thể được sử dụng nếu vượt quá ngưỡng.

Một khu vực việc làm có mục đích được chỉ định như thế nào?

Đơn I-526 trình lên cho USCIS là bước đầu tiên xin chỉ định khu vực việc làm


Các đương đơn của EB-5 phải nộp một bức thư chỉ định khu vực làm việc cho ở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) như là một phần của đơn I-526 của họ. Bức thư phải cung cấp bằng chứng cho thấy dự án họ đang đầu tư nằm trong khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp 150% mức trung bình toàn quốc. Các nhà đầu tư có thể liên hệ với Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hoặc chính quyền bang nơi dự án sẽ được đặt cho chữ cái và bằng chứng TEA. Nhiều tiểu bang đã có một danh sách các TEA.

Đương đơn xin Visa EB-5  phải cung cấp đủ bằng chứng dự án của họ đặt trong khu vực làm việc nhắm mục tiêu bằng cách nộp Thư Chỉ định TEA lên Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ(USCIS). Có một số mẫu bằng chứng có thể chứng tỏ rằng đầu tư EB-5 sẽ được thực hiện trong một TEA.


Tại sao TEA lại quan trọng? Mục đích của TEA là gì?


Mục đích của các khu vực làm việc nhắm mục tiêu là khuyến khích các nhà đầu tư EB5 đầu tư vào các khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao và kích thích các nền kinh tế địa phương và tạo ra công ăn việc làm trong những lĩnh vực cần đến nhất. 

 

Xem thêm: http://eb5.vn/eb5-khu-vuc-khuyen-khich-dau-tu-tea/

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời