Nhìn nhận 3 điều trong tương lai về visa EB-5

Chương trình visa EB-5  bắt đầu vào năm 1990 như là một chương trình liên bang để thúc đẩy công việc và tăng trưởng kinh tế ở Mỹ bằng cách buộc các nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư vốn vào các dự án đủ tiêu chuẩn tại Mỹ. Đổi lại cho đầu tư của họ vào nền kinh tế Hoa Kỳ được gắn trực tiếp với việc tạo ra ít nhất 10 vị trí toàn thời gian cho công nhân Mỹ. Mặc dù ban đầu nó ít được sử dụng, trong thời kỳ Đại suy thoái vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010, các quỹ đầu tư EB-5 đã trở thành một nguồn vốn quan trọng trong một thời gian khi tài chính ngân hàng và các loại tín dụng truyền thống khác cạn kiệt.


Kể từ năm 2015, Quốc hội đã nhiều lần cố gắng sửa đổi chương trình EB-5 bằng cách này hay cách khác, nhưng đến nay giảm ngắn thực hiện bất kỳ thay đổi và đã chỉ đơn giản là mở rộng, các chương trình như vậy. Phần mở rộng mới nhất , vào tháng 3 năm nay, đã khiến các nhà phát triển và nhà đầu tư Hoa Kỳ tìm kiếm nơi khác để tài trợ để hoàn thành dự án. Sau đây là ba điều cần theo dõi (và nhận thức được) khi chúng ta chờ xem chương trình EB-5 thay đổi như thế nào trong tương lai gần.

Một số nhà phát triển sẽ ngần ngại về các dự án trong tương lai.

 Một số nhà phát triển này chỉ đơn giản chờ đến khi kết thúc sáu tháng gia hạn để xem Quốc hội có mở rộng Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 một lần nữa hay tăng đáng kể số tiền đầu tư tối thiểu, trong khi những người khác đang tìm kiếm nơi khác để tài trợ dự án. Tin tốt là, các nhà phát triển với các dự án đã được tiến hành bằng cách sử dụng các quỹ EB-5 thường vẫn hoạt động với tâm lý triển vọng hơn trong tương lai. Hiện nay, chương trình EB-5 có nhiều biến đổi cho các nhà đầu tư trong thời gian tới những chương trình này chưa bao giờ hạ nhiệt. Số lượng vẫn luôn tăng lên, các dự án vẫn diễn ra.

Các dự án có thể thu lại lợi nhuận của chương trình EB-5 ít hơn trong tương lai – hay không.

Một số dự án có khả năng tìm kiếm ít tài trợ EB-5 hơn là thận trọng của chương trình thay đổi; tuy nhiên, EB-5 vẫn là một lối đi nhất quán và quan trọng của các dự án này . Tỷ lệ các quỹ phát triển có nguồn gốc từ chương trình EB-5 có xu hướng lớn hơn khi phạm vi của dự án phát triển lớn hơn. Trong các dự án phát triển tương đối nhỏ, chẳng hạn như những dự án có tổng ngân sách dưới 40 triệu đô la, không có gì lạ khi chỉ nhìn thấy khoảng 20-30% số tiền đến từ chương trình EB-5 Visa. 

Các dự án hiện tại có thể tranh giành để huy động vốn EB-5 trong lần gia hạn mới nhất này.

Một số tin tốt cho nhà đầu tư là các nhà phát triển hiện đang trong giai đoạn gây quỹ cho các dự án đang xem phần mở rộng mới nhất này như một cơ hội vàng để có được các nhà đầu tư với số tiền tối thiểu hiện tại trước khi có bất kỳ cơ hội nào của chính phủ Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư có thể nhận được tiền và tài liệu yêu cầu của họ trước khi kết thúc phần mở rộng hiện tại được khuyến khích làm như vậy, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để đầu tư ở mức 500.000 đô la / 1.000.000 đô la. Trong khi ngành xây dựng lạc quan về tương lai của EB-5, bây giờ có thể là thời điểm tốt nhất để đầu tư, vì không rõ khi nào chính phủ Mỹ sẽ tăng số tiền đầu tư cho chương trình hoặc ban hành thay đổi cho chương trình.

Mỗi năm Việt Nam có hạn mức visa EB-5 khoảng 696 visa bao gồm cho cả con cái, vợ/chồng cho các nhà đầu tư. Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 vẫn còn cơ hội đầu tư trước ngày đưa ra luật mới để đầu tư với hạn mức thấp hơn. Đến tháng 10/2018, các nhà đầu tư Eb-5 sẽ được cấp hạn mức mới cho năm tài chính 2019.

Một trong những quyết định tốt nhất mà nhà đầu tư EB-5 tiềm năng có thể thực hiện là hợp tác với luật sư EB-5 có kinh nghiệm làm việc thay mặt họ , trước khi đơn xin của họ được soạn thảo hoặc nộp đơn. Cho dù bạn có cam kết với chương trình EB-5 hay chỉ xem đây là một trong nhiều con đường đến đến định cư Mỹ hãy liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ và giúp bạn hoàn thành con đường này. Luật sư của chúng tôi là những luật sư di trú có kinh nghiệm đã giúp nhiều nhà đầu tư điều hướng thành công các chương trình visa EB-5 và các chương trình visa khác của Hoa Kỳ.

Trả lời