Nhà đầu tư nên biết gì khi xem xét nhà đầu tư EB-5 Visa lần đầu tiên(phần1)

Chương trình đầu tư EB-5 đem lại cho các nhà đầu tư thẻ xanh để được định cư Mỹ. Với những nhà đầu tư EB-5 mới tiếp tiếp xúc với chương trình EB-5, họ cần biết những gì. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề mà họ cần xem xét trong chương trình đầu tư EB-5.

Kể từ cuộc suy thoái kinh tế Mỹ năm 2008, chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5 đã tăng lên theo cấp số nhân, từ phía ứng viên nhập cư cũng như những người tìm kiếm đầu tư.
Mặc dù các ngân hàng trong nước và các nhà cho vay đang phải vật lộn để chấp thuận tài chính, nhưng các nhà phát triển dự án nhìn ở nước ngoài cho những cá nhân sẵn sàng đầu tư vào dự án của họ.
Với sự giàu có tích lũy ở các thị trường mới nổi và sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, thị trường nhà đầu tư EB-5 đã trở nên hấp dẫn đối với các cá nhân giàu có muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ.
Nhanh chóng chuyển tiếp gần 10 năm, và thị thực nhà đầu tư EB-5 đã mang lại hơn 16 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chương trình hiển thị sự thành công và cung cấp cho một nhà đầu tư những lựa chọn thay thế để nhận một thẻ xanh đến Hoa Kỳ.

Thị thực nhà đầu tư EB-5 được phân loại là một thị thực dựa trên việc làm. Thị thực lao động là khá phổ biến, nhưng thị thực này đủ điều kiện cho nhà đầu tư thông qua tạo việc làm chứ không phải là kỹ năng hoặc nghề nghiệp của cá nhân. Trên thực tế, có ít yêu cầu hơn đối với cá nhân tham gia EB-5 so với các loại thị thực khác. 

Một trong những yêu cầu của EB-5 là đầu tư đủ số tiền tối thiểuDưới đây chỉ là những yêu cầu cơ bản nhất để giúp bạn đọc nắm bắt tóm lược nhất : 

-Đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu
-Vượt qua kiểm tra nền
-Tạo việc làm của Hoa Kỳ
-Tính đến tháng 4 năm 2018, yêu cầu đầu tư tối thiểu để đủ tiêu chuẩn là một khoản đầu tư EB-5 là 500.000 USD.
-Bước tiếp theo là tạo việc làm. Mỗi nhà đầu tư trong EB-5 phải có trách nhiệm tạo ra 10 công việc vĩnh viễn của Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư của họ.

Cuối cùng, các nhà đầu tư cá nhân và tiền của họ nhất cả hai vượt qua một kiểm tra nền tảng kỹ lưỡng. Đây là một quá trình rất tốn thời gian và đòi hỏi nhiều giấy tờ. Hầu hết mọi người không nhận ra chiều dài và số lượng công việc mà đi vào kiểm tra nền, vì vậy nó là tốt để ghi nhớ nếu một nhà đầu tư đang cố gắng để bắt đầu quá trình EB-5 của họ càng nhanh càng tốt. 

Đầu tư EB-5 trong bao lâu?


Đây là một câu hỏi tuyệt vời và có thể là yếu tố quyết định cho ai đó tìm kiếm có hay không áp dụng.

Có một vài phần quan trọng trong khung thời gian để xem xét khi xem xét quá trình EB-5.

Để bắt đầu, đầu tư của bạn phải là “có nguy cơ” hoặc trong dự án cho toàn bộ quá trình nhập cư. Điều này thường được ước tính khoảng 5 năm. Đây sẽ là một ước tính sơ bộ cho phần lớn các nước. Sự khác biệt chính sẽ là một sự khác biệt đối với những người đầu tư từ Trung Quốc. Do sự tăng trưởng theo cấp số nhân của những người nộp đơn từ Trung Quốc, có nhiều đơn xin thị thực đang tồn tại cho các nhà đầu tư Trung Quốc trong chương trình EB-5. Bên cạnh những người đến từ Trung Quốc, tổng thời gian đầu tư nên là khoảng 5 năm.

Mặc dù quá trình nhập cư của bạn có thể mất tổng cộng 5 năm qua chương trình EB-5, điều này không có nghĩa là phải mất 5 năm để có được thẻ xanh.

Chương trình EB-5 có một lợi thế lớn trong lĩnh vực này vì ứng viên đáp ứng được tất cả các yêu cầu có thể mong đợi thẻ xanh có điều kiện của họ trong khoảng 16-18 tháng. 

Thời gian đầu tư bao lâuMặc dù sẽ phải chờ đợi một năm rưỡi từ khi đầu tư nhận thẻ xanh nhưng điều này có khả năng tiết kiệm được một số người nộp đơn trong 10 năm so với các thị thực việc làm khác. Ví dụ, Ấn Độ có khoảng 12 năm chờ đợi cho thị thực EB-3. So với 16-18 tháng đến 12 năm dường như là một lợi thế cho thị thực EB-5.

Bây giờ, điều quan trọng cần lưu ý là, nhà đầu tư nhận được thẻ xanh có điều kiện. Thẻ xanh có điều kiện có tất cả các lợi ích và tính năng của một thẻ xanh vĩnh viễn, nhưng thẻ xanh có điều kiện có ngày hết hạn.

Một nhà đầu tư EB-5 sẽ có thẻ xanh điều kiện hết hạn hai năm sau khi nó được ban hành. Trước khi hết hạn, nhà đầu tư sẽ áp dụng để loại bỏ các điều kiện. Chính phủ sẽ nhận được đơn xin xóa bỏ điều kiện và đánh giá đầu tư EB-5 của họ. Đây chính là điểm mà chính phủ sẽ kiểm tra để xem các công việc được yêu cầu đã được tạo ra và đảm bảo rằng khoản đầu tư đã được sử dụng như mô tả khi toàn bộ quá trình bắt đầu.

Một khi chính phủ trải qua giai đoạn đánh giá này và nếu nhà đầu tư nhận được sự chấp thuận của chính phủ, các nhà đầu tư sẽ bị loại bỏ điều khoản của họ khỏi thẻ xanh và bây giờ là thường trú nhân của Hoa Kỳ.

Trả lời