Nguy cơ mất thẻ xanh vĩnh viễn nếu xuất cảnh quá nhiều lần

Nếu muốn giữ Thẻ Xanh, các bạn phải có ý định sống ở Hoa Kỳ thường xuyên và phải thực sự dùng hầu hết thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ. Nếu như ý định của các bạn không sống ở Hoa Kỳ thường xuyên, cơ quan Kiểm Soát Biên Giới Và Thuế Quan có thể lấy lại Thẻ Xanh của các bạn khi các bạn có ý định tái nhập cảnh Hoa Kỳ.

Trở về Hoa Kỳ phải thường xuyên

Thẻ Xanh có thể được dùng để tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi ở nước ngoài dưới một năm. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể duy trì quy chế thường trú bằng cách chỉ xem Hoa Kỳ là nơi “thăm viếng” vài lần ngắn ngủi mỗi năm. Trở về Hoa Kỳ một lần trong một năm cũng có thể đưa đến việc nhân viên Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan đặt vấn đề về quy chế thường trú nhân của bạn và có thể không còn được hưởng quy chế thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên chỉ trở lại Hoa Kỳ mỗi sáu tháng cũng không bảo đảm duy trì quy chế thường trú nhân.

Vắng mặt trên sáu tháng có thể khiến cho cơ quan Kiểm Soát Biên Giới và Thuế Quan nghi ngờ ý định của quý vị không muốn sống ở Hoa Kỳ lâu dài. Nhân viên thuế quan có thể yêu cầu người này chứng minh đã giữ rất nhiều sự ràng buộc với đất nước Hoa Kỳ (chẳng hạn như khai thuế lợi tức hàng năm, có thân nhân ở Hoa Kỳ, có chủ quyền nhà, có trương mục ngân hàng và có những ràng buộc về công việc làm ăn….).

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Nếu thường xuyên vắng mặt ở Hoa Kỳ quá lâu, và nếu ở Việt Nam có những ràng buộc về gia đình, làm chủ tài sản và những việc làm ăn, thì đây có thể là vấn đề rắc rối. Không chịu khai thuế lợi tức hoặc khai thuế như là một người không thường trú tại Hoa Kỳ cũng sẽ là những yếu tố xấu.

Những đòi hỏi căn bản sau một chuyến đi dưới một năm:

Luật 1 năm có hai đòi hỏi như sau:

  • Vắng mặt ở Hoa Kỳ phải dưới một năm.
  •   Cá nhân này trở về Hoa Kỳ sau thời gian vắng mặt ngắn ngủi và quy chế thường trú không bị hủy bỏ.

Chỉ trở về Hoa Kỳ một lần mỗi năm không thể giữ giá trị của tấm Thẻ Xanh. Thẻ Xanh không phải là cây đũa thần cho phép thường trú nhân muốn ra-vào Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Sở di trú có thể quyết định rằng quy chế thường trú nhân đã bị từ bỏ hay không mặc dù người có Thẻ Xanh đã trở về Hoa Kỳ mỗi năm.

 

  Việc du lịch phải ngắn hạn đối với thường trú nhân.

Trong mọi trường hợp, việc xuất ngoại phải ngắn hạn nếu bạn muốn giữ Thẻ Xanh của mình. Thời gian ở ngoài Hoa Kỳ được xem là ngắn hạn, tạm thời,  khi chuyến du lịch của bạn phải có ngày trở lại chắc chắn, hoặc chứng minh việc xuất ngoại để giải quyết một vấn đề nào đó trong thời gian ngắn.

 Những nhu cầu cần thiết về sức khỏe của gia đình.

Dùng thời gian ở nước ngoài để chăm sóc thân nhân ốm đau hoặc già yếu cũng có thể gây trở ngại. Thường trú nhân có thể cần xuất ngoại để giúp đỡ cha mẹ hoặc thân nhân bị đau yếu. Trong một vài trường hợp, chuyến xuất ngoại này có thể hoàn thành mà không gây nguy hại cho quy chế thường trú nhân.

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích cho các Thường trú nhân tránh được những tình trạng đáng tiếc xảy ra.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *