Luật Sư REZA RAHBARAN

Luật sư David Hirson

Luật sư David Hirson Ông là luật sư điều hành Công ty luật Rahbaran & Associates. Ông tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài theo chương trình EB-5, đặc biệt tại các quốc gia đang chịu trừng phạt thương mại Mỹ và có quy định khắc khe về tiền tệ. Ông thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình như là chuyên gia về chương trình EB-5 cũng như OFAC (Office of Foreign Assets Control). Năm 2013, ông được các luật sư trong ngành bầu chọn là một trong 25 luật sư giỏi nhất về chương trình EB-5.

Luật sư David Hirson tốt nghiệp Luật tại Anh và hành nghề luật sư từ năm 2002 tại New York và sau đó là Washington, D.C.