LUẬT SƯ KATE

LUẬT SƯ KATE

Luật sư Kate Kalmykov là luật sư di trú được công nhận và rất được tôn trọng trong cộng đồng EB-5 visa. Bà được bình chọn là một trong 25 luật sư EB-5 giỏi nhất của tạp chí EB5Investor; ngôi sao mới của tạp chí Super Lawyer; và là lãnh đạo trẻ của New Jersey Law Journal.

Với gần 10 năm kinh nghiệm về nhập cư theo chương trình E5-B. Kate làm việc hàng ngày với các nhà đầu tư nhập cư, các Trung tâm Khu vực, các nhà phát triển dự án, các con, các hãng luật công lý tư nhân, và tham gia với các hãng khác trong chương trình EB-5.

Thành viên đoàn luật sư Hoa Kỳ
– Chủ tịch Ủy Ban Nhập Cư, Mục Luật Hành Chính, năm 2011-2013
– Phó chủ tịch,Tiểu Bang Nhập Cư và Nhập Tịch, Mục Luật Quốc Tế, năm 2010-2012
– Chủ tịch chương trình, Ủy Ban Giải Quyết Kiện Tụng Về Nhập Cư, Mục Tranh Chấp và Kiện Tụng, năm 2010-2012.

Thành viên Hội Luật Gia về Nhập Cư Hoa Kỳ
-Thành viên, Uỷ Ban Kế Hoạch Hội Nghị thường niên, năm 2010-2012
-Thành viên, Ủy Ban Đào tạo từ xa, năm 2011-2012

Thành viên Hội Luật gia về Nhập Cư Hoa Kỳ, chi nhánh New Jersey
-Thành viên, Ủy ban liên lạc của Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên giới (CBP) bang New Jersey, năm 2012-2014Thành viên Hội Luật gia về Nhập Cư Hoa Kỳ, chi nhánh New York
-Thành viên, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ bang New York (USCIS), ban liên lạc Giám đốc các văn phòng di trú, năm 2012-2014
– Chủ tịch, ban Giáo Dục Pháp Lý nâng cao, năm 2009-2011
– Viên chức, Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ bang New York (USCIS), ban liên lạc Giám đốc các văn phòng di trú, năm 2009-2011.Luật sư Kate hiện là luật sư trưởng về lĩnh vực di trú của công ty Greenberg Traurig.