Luật sư Dillon R. Colucci

Luật sư Dillon R. Colucci

Dillon R. Colucci là luật sư di trú và là cộng sự của Công ty Greenberg Traurig – Công ty luật hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ông xử lý các vướng mắc về nhập cư vào Mỹ và giúp các cá nhân, gia đình, nhà đầu tư và các doanh nghiệp sinh sống, làm việc, đầu tư và kinh doanh tại Hoa Kỳ. Ông chuyên trách hầu hết các vấn đề của nhà đầu tư nhập cư diện EB-5.

Ông làm việc thường xuyên với các nhà phát triển dự án của nhiều lĩnh vực ngành nghề và các quỹ đầu tư tư nhân để phát triển các dự án mới đáp ứng điều kiện của chương trình EB-5. Công việc của ông gồm thành lập trung tâm vùng mới, phát triển dự án mới qua trung tâm vùng sẵn có và chuẩn bị hồ sơ cho nhà đầu tư EB-5.

Luật sư Colucci đã hoàn thành bằng Cử nhân khoa học ngành khoa học chính trị tại Đại học George Washington năm 2008 và bằng đại học Luật tại Trường Luật California Western.

Luật sư Colucci được cấp phép hành nghề luật sư tại Bang California và là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, Hiệp hội Luật Di trú Hoa Kỳ, Hiệp hội Luật sư San Diego và Hiệp hội Luật sư Quốc gia Ý-Mỹ.