Lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp hay theo khu vực

Ngày nay, chương trình đầu tư Eb-5  đã phát triển thành một chương trình đặc biệt để giúp người nước ngoài và gia đình họ có được thẻ xanh để định cư Mỹ thông qua việc đầu tư có trình độ và tạo việc làm. Trong chương trình, nhà đầu tư có thể lựa chọn từ hai loại đầu tư EB-5 khác nhau: đầu tư trực tiếp và đầu tư trung tâm khu vực. Hai lựa chọn đầu tư này tương đối giống nhau, nhưng chúng có một vài điểm khác biệt chính, chủ yếu liên quan đến cách tính toán việc làm. Dưới đây là những điều cần biết về hai hình thức thức này. 

1) Đầu tư trực tiếp (tất cả 10 việc làm phải là công việc trực tiếp)

Nhiều nhà đầu tư Eb-5 lựa chọn và phù hợp với phương pháp đầu tư trực tiếp.  Các nhà đầu tư EB-5 lựa chọn đầu tư trực tiếp được yêu cầu theo luật để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại, dù là riêng hay cùng với các nhà đầu tư đồng sở hữu. dự án phải trực tiếp tạo ra ít nhất 10 việc làm mới, nhân viên làm việc toàn thời gian và những công việc này kéo dài ít nhất hai năm. Doanh nghiệp thương mại có thể được cấu trúc theo nhiều dạng khác nhau. Đó có thể là doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn …

Số tiền đầu tư đủ điều kiện tối thiểu là 500.000 đô la nếu doanh nghiệp thương mại nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA); nếu không có trong TEA thì khoản đầu tư tối thiểu là 1.000.000 USD.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

2) Đầu tư Trung tâm khu vực (10 việc làm có thể là các công việc trực tiếp, gián tiếp hoặc được tạo ra)

Đại đa số các nhà đầu tư EB-5 thích phương pháp đầu tư trung tâm khu vực. Các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư vào dự án EB-5 do trung tâm khu vực EB-5 của Sở nhập cư và di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt. Công việc tạo ra là việc làm trực tiếp, gián tiếp và tạo ra do dự án EB-5. Giống như phương pháp đầu tư trực tiếp ở trên, đầu tư của trung tâm khu vực vẫn cần ít nhất 10 việc làm được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư EB-5. Tất cả các công việc phải kéo dài ít nhất là hai năm.

Lựa chọn đầu tư theo trung tâm vùng được các nhà đầu tư EB-5 lựa chọn nhiều hơn

Lý do chính khiến hầu hết các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư vào các dự án EB-5 do các trung tâm khu vực tài trợ là phương pháp tính toán việc làm ưu tiên. Phương pháp này thường giúp các  nhà đầu tư có nhiều việc làm hơn, giúp các nhà đầu tư EB-5 thành công dễ dàng hơn. Cũng giống như đầu tư trực tiếp, số tiền đầu tư đủ điều kiện tối thiểu là $ 500, 000 nếu doanh nghiệp thương mại nằm trong vùng trung tâm khu vực ( TEA) hoặc $ 1,000,000 nếu dự án không có trong TEA. Và giống như phương pháp đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp thương mại trong một trung tâm khu vực đầu tư có thể được cấu trúc theo nhiều dạng khác nhau.

3) Đầu tư EB-5 trực tiếp so với trung tâm khu vực

Lựa chọn giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua trung tâm khu vực là một quyết định tương đối đơn giản đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5.

Phương pháp đầu tư trực tiếp thường được các nhà đầu tư nước ngoài ưa thích để mở và khai thác các doanh nghiệp thương mại của họ ở Mỹ. Các nhà đầu tư này đang tìm kiếm  cơ hội để toàn quyền kiểm soát đầu tư của họ và xây dựng một doanh nghiệp thành công. Một mục tiêu chung giữa các nhà đầu tư trực tiếp là mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của họ vào Mỹ và tăng lợi nhuận lên.

cả hai phương án đầu tư đều phải tạo ra 10 việc làm cho công dân Mỹ

Thông thường, điều này có nghĩa là nhà đầu tư đang tìm cách đầu tư vào một khu vực đô thị, thân thiện hơn với kinh doanh có thể hoặc không thể đủ tiêu chuẩn là TEA do tỷ lệ thất nghiệp ở địa phương. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài không muốn mở các doanh nghiệp thương mại mới ở nông thôn, mặc dù khu vực nông thôn tự động được coi là TEAs. Nếu nhà đầu tư lựa chọn vị trí kinh doanh của mình trong một khu vực không đủ tiêu chuẩn làm TEA, thì khoản đầu tư phải là $ 1,000, 000. Nhìn chung, đầu tư EB-5 trực tiếp phù hợp hơn cho các nhà đầu tư muốn kiểm soát đầu tư nhiều hơn và hoạt động độc lập.

Phương pháp đầu tư trung tâm khu vực là phương pháp đầu tư phổ biến nhất của EB-5. Nó cho phép mỗi nhà đầu tư trở thành một phần của một doanh nghiệp thương mại mới như là một nhà đầu tư thụ động với vai trò quản lý nhưng không phải kiểm soát thường xuyên công việc kinh doanh trong đầu tư này.

Trong một trung tâm khu vực đầu tư, nhiều nhà đầu tư EB-5 thường kết hợp với nhau để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Vì vốn EB-5 trong một dự án trung tâm khu vực có xu hướng chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn đầu tư dự án nên cách tiếp cận tổng hợp này sẽ tạo ra nhiều việc làm, cung cấp nhiều hơn 10 việc làm cần thiết cho mỗi nhà đầu tư. Việc này đã giúp các nhà đầu tư giảm áp lực hơn. Đối với những người chọn đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư EB-5 có trách nhiệm cá nhân để đáp ứng 10 việc làm trên mỗi yêu cầu của nhà đầu tư.

4) Sự khác biệt trong thủ tục nộp đơn của nhà đầu tư EB-5 khi  đầu tư trực tiếp so với trung tâm khu vực

Dự án đầu tư EB-5 đều có sự phức tạp khác nhau trong hồ sơ

Các nhà đầu tư EB-5 muốn tìm kiếm đầu tư trực tiếp có thể tự nộp đơn với sự trợ giúp của luật sư nhập cư có kinh nghiệm. Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp thường chịu trách nhiệm về việc lắp ráp tất cả các tài liệu hỗ trợ cho đầu tư doanh nghiệp thương mại mới cụ thể của họ.

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào khu vực của EB-5 phải làm việc với trung tâm khu vực để có được và chuẩn bị đúng các tài liệu cần thiết cho dự án đầu tư đã chọn. Các nhà đầu tư EB-5 khu vực trung tâm không cần phải chuẩn bị bất kỳ tài liệu dự án cụ thể vì tất cả các tài liệu dự án bắt buộc đã được hoàn thành hoàn thiện từ trung tâm khu vực.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời