Gọi ngayTư vấn

Làm sao để từ Visa L-1 chuyển sang thẻ xanh

Thị thực L1 cho phép công nhân nước ngoài chuyển sang công ty Hoa Kỳ có liên quan để làm việc với tư cách là người quản lý, điều hành hoặc nhân viên chuyên môn. Tuy nhiên, thị thực L1 là một thị thực không nhập cư. Đó là tạm thời và không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh. Dưới đây là những thông tin bạn cần biết về việc chuyển từ Visa L-1 để lấy thẻ xanh Mỹ. 

1. Tóm tắt Visa L-1

Visa L1 là một thị thực không nhập cư cho phép các công ty nước ngoài chuyển một người quản lý, điều hành hoặc nhân viên chuyên môn về kiến ​​thức cho một công ty Hoa Kỳ có liên quan. Công ty nước ngoài phải có mối quan hệ tốt với công ty Hoa Kỳ. Ngoài ra, người lao động nước ngoài phải đến Hoa Kỳ để làm việc cho công ty Hoa Kỳ với tư cách là người quản lý, điều hành hoặc nhân viên chuyên môn.

Yêu cầu về Visa L-1:

  • Phải có một mối quan hệ đủ điều kiện giữa công ty Hoa Kỳ và công ty nước ngoài. Ví dụ về các mối quan hệ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu L1 là mối quan hệ phụ huynh / công ty con, quan hệ liên kết và văn phòng chi nhánh.
  • Người thụ hưởng thị thực L1 phải làm việc cho công ty nước ngoài toàn thời gian ít nhất là 1 năm liên tục, trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin thị thực L1.
  • Người hưởng lợi của thị thực L1 phải làm việc cho người nước ngoài làm người quản lý, giám đốc điều hành hoặc nhân viên chuyên môn về kiến ​​thức.
  • Người thụ hưởng thị thực L1 phải đến Hoa Kỳ để làm việc cho công ty Hoa Kỳ với tư cách là người quản lý, điều hành, hoặc nhân viên chuyên môn kiến ​​thức.

Có 2 loại visa L1: L-1A và L-1B

Hai loại Visa L-1A và Visa L-1B


Sự khác nhau giữa L-1A và L-1B

Sự khác biệt giữa hai loại Visa L-1 này liên quan đến công việc người thụ hưởng sẽ thực hiện ở Hoa Kỳ. Nếu người thụ hưởng L-1 sẽ làm việc với tư cách là người quản lý hoặc điều hành cho công ty Hoa Kỳ, thì họ sẽ được phân loại là L-1A . Nếu người thụ hưởng thị thực L-1 sẽ làm việc như là một nhân viên chuyên môn về kiến ​​thức cho công ty Hoa Kỳ, thì họ được phân loại là L-1B .

Một trong những điểm khác biệt chính giữa thị thực L-1A và L-1B phải liên quan đến thời gian lưu trú được cho phép theo từng phân loại. Thị thực L-1A cho phép bạn ở lại tối đa 7 năm trong khi visa L-1B cho phép bạn ở lại tối đa đến 5 năm.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc


2. Làm thế nào để từ Visa L1 sang thẻ xanh


Visa L-1 là một thị thực không nhập cư, do đó nó là tạm thời và không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh.

Để đi từ Visa L-1 sang thẻ xanh, bạn phải nộp đơn và được chấp thuận cho việc phân loại thị thực nhập cư. Sự khác biệt giữa phân loại di dân và phân loại không nhập cư là phân loại di dân dẫn đến thẻ xanh (nơi thường trú hợp pháp) và phân loại không nhập cư không dẫn đến thẻ xanh.

Lưu ý quan trọng:

Nhiều thị thực không nhập cư, chẳng hạn như thị thực du lịch B1 / B2 yêu cầu bạn phải có ý định không di dân. Điều này có nghĩa là bạn không thể có ý định cuối cùng nhập cư vào Hoa Kỳ và xin thẻ xanh của bạn.


Visa L-1 không đòi hỏi bạn phải có ý định không di dân. Thay vào đó, thị thực L1 là một thị thực kép, có nghĩa là bạn có thể có ý định cuối cùng nhập cư vào Hoa Kỳ


3.  Các lựa chọn khác từ Visa L1 sang thẻ xanh


Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện nhận thẻ xanh khi có một chủ lao động Hoa Kỳ bảo trợ cho bạn một thẻ xanh dù là một loại visa tuyển dụng trong các loại thị thực EB-2 hoặc EB-3. Để làm điều này, chủ lao động ở Mỹ của bạn sẽ phải nhận được giấy chứng nhận lao động đã được phê duyệt.

Giấy chứng nhận lao động được cấp qua Sở Lao động Hoa Kỳ và xác nhận rằng người sử dụng lao động Hoa Kỳ của bạn đã cố gắng thuê một công nhân Mỹ có trình độ nhưng không thể làm như vậy.

Tổng quan về Quy trình Thẻ Xanh thông qua Chứng nhận Lao động:

Người sử dụng lao động tương lai ở Mỹ của bạn phải trải qua một số hoạt động tuyển dụng, như đăng danh sách việc làm.

Nhà tuyển dụng Hoa Kỳ phải không thành công trong việc tìm kiếm một công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn.

Nhà tuyển dụng Hoa Kỳ phải cung cấp cho bạn một vị trí cố định toàn thời gian trong công ty.

Nhà tuyển dụng ở Mỹ phải trả mức lương hiện hành cho vị trí mà họ đang tuyển dụng.

Người sử dụng lao động ở Mỹ phải chứng minh được rằng họ có khả năng trả cho bạn tiền lương hiện hành.

Bạn phải hội đủ điều kiện để có thị thực EB-2 hoặc EB-3.

Visa Eb-5 là một sự lựa chọn khác để có được thẻ xanhVisa EB-5

Một lựa chọn khác để lấy từ thị thực L1 sang thẻ xanh là thông qua thị thực EB-5 . Thị thực EB-5 là một thị thực nhập cư dựa trên đầu tư. Để có được thị thực EB-5, bạn phải đầu tư 1 triệu đô la Mỹ vào kinh doanh và doanh nghiệp của bạn phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ. Nếu doanh nghiệp bạn đang đầu tư nằm ở khu vực kinh tế chán nản, bạn có thể đủ điều kiện để giảm đầu tư 500.000 đô la thay vì 1 triệu đô la.

 Visa EB-1A

Một lựa chọn thẻ xanh khác là thị thực EB-1A. Thị thực EB-1A là một loại thị thực nhập cư cho những người có khả năng phi thường trong một lĩnh vực cụ thể. Để đủ điều kiện để có thị thực EB-1A, bạn cần chứng tỏ rằng bạn có một khả năng phi thường, bạn sẽ tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực của bạn về khả năng phi thường, và bạn sẽ được hưởng lợi từ Hoa Kỳ. Khả năng bất thường có nghĩa là bạn là một trong số ít những người đã đứng đầu lĩnh vực của bạn và bạn đã duy trì được sự hoan nghênh quốc gia hay quốc tế.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời