Làm thế nào để có Thẻ xanh 10 năm ( thẻ xanh vĩnh viễn) đối với diện vợ chồng ?

Đối với diện vợ chồng

Nếu bạn qua Mỹ theo diện vợ chồng hoặc fiance, bạn sẽ được cấp thẻ xanh 2 năm nếu như hôn nhân của bạn dưới 2 năm. Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện, trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày, bạn phải xin chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm và bạn phải nộp đơn lên Sở di trú dùng mẫu đơn I-751 để xin đổi thẻ xanh và phải kèm theo những bằng chứng để chứng minh rằng hôn nhân bạn đang có với người quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh là hôn nhân thật sự và hai người đang chung sống với nhau.

 

Nếu bạn qua Mỹ theo diện vợ chồng hoặc fiance ( đã đăng ký kết hôn sau 90 ngày đến Mỹ) mà cuộc hôn nhân của bạn kéo dài trên 2 năm thì sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 

 

 1.   Giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn:

  • Đơn I-751
  • Giấy hôn thú.
  • copy thẻ xanh 2 năm.
  • Bill điện nước, gas, điện thoại…
  • Giấy tờ bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ.
  • Giấy khai sinh con chung của 2 người ( nếu có ).
  • Giấy khai thuế chung của 2 người trong vòng 2 năm qua.
  • Giấy hợp đồng thuê nhà chung, ngân hàng chung của 2 người.
  • Tất cả những tài sản đứng tên chung 2 người.

Lệ phí nộp đơn cho USCIS: 590 USD (có thể xin miễn cho người thu nhập thấp). Tùy theo thời điểm chi phí này có thể thay đổi.

 

 2.   Phỏng vấn với sở di trú:

Sau khi nộp đơn I-751 với Sở di trú, Sở di trú cần 6 – 8 tháng để xét duyệt hồ sơ và có thể sẽ yêu cầu bổ túc thêm bằng chứng để chứng để chứng minh mối quan hệ là vợ chồng thật sự. Khi nhận được hồ sơ bổ túc của bạn, Sở di trú sẽ xem xét và quyết định có mời 2 người đến phỏng vấn hay không.

 

Nếu bạn có lịch hẹn phỏng vấn thì bắt buộc 2 người phải có mặt đúng hẹn để phỏng vấn. Mục đích của cuộc hẹn là nhằm để xác định rõ mối quan hệ vợ chồng. Trường hợp nếu có lịch hẹn phỏng vấn với Sở Di Trú, mà có 1 trong 2 người không đến phỏng vấn được thì phải báo cho Sở Di Trú dời cuộc hẹn phỏng vấn vào lúc khác mà 2 người có thể phỏng vấn chung với nhau được.

 

Một khi Sở Di Trú yêu cầu phỏng vấn, có nghĩa là bạn phải có sự chuẩn bị thật kĩ những bằng chứng và những câu hỏi cho buổi phỏng vấn đó.

 

 3.   Gia hạn thẻ xanh trong thời gian chờ đợi:

Sau khi nộp đơn I-751 cho Sở Di Trú để xin chuyển đổi từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh vĩnh viễn ( nộp 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn). Kể từ lúc nộp đơn, trong vòng 30 -45 ngày Sở di trú sẽ gởi ra biên nhận thông báo cho bạn biết rằng Sở di trú đã nhận được đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn của bạn. Giấy biên nhận này có giá trị gia hạn thẻ xanh 1 năm trong thời gian chờ đợi hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn được cứu xét.

 

Bạn có thể sử dụng giấy gia hạn này dùng chung với thẻ xanh như 1 thẻ xanh hợp lệ để đi du lịch, làm việc cũng như dùng cho những mục đích pháp lý khác.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *