Hiểu biết về trách nhiệm pháp lý theo bản tuyên thệ hỗ trợ – I- 864

Đơn I-864 là một thoả thuận giữa người bảo trợ và một thành viên gia đình sống cùng địa chỉ khi người bảo trợ không đủ khả năng tài chính để bảo trợ thì thành viên này sẽ tham gia cùng bảo trợ bằng nguồn thu nhập hoặc tài sản của chính họ.
Trên mẫu đơn I-864A phải có chữ ký của người bảo trợ và người tham gia đồng bảo trợ này. Điều này được xem như một sự cam kết đồng bảo trợ và tương tự như người bảo trợ, người đồng bảo trợ có trách nhiệm bảo trợ đối với người được bảo lãnh.

Bản tuyên thệ hỗ trợ là tài liệu mà mọi người nhập cư tiềm năng phải nộp cho chính phủ Hoa Kỳ cho thấy rằng họ sẽ không phải là “gánh nặng cho nhà nước”. Không phải là “gánh nặng cho nhà nước” có nghĩa là cá nhân sẽ không tìm kiếm hoặc sử dụng các lợi ích công cộng. Tên chính thức của tài liệu này là I-864.  Trên thực tế, bản tuyên thệ hỗ trợ là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa một nhà tài trợ, thường là người bảo lãnh , và chính phủ Hoa Kỳ, trong đó, nếu cần thiết, nhà tài trợ chấp nhận trách nhiệm tài chính cho người nhập cư tiềm năng.

Ai là nhà tài trợ?

Nếu bạn nộp đơn xin thị thực nhập cư cho thân nhân của bạn, bạn phải là người bảo trợ. Bạn cũng phải từ 18 tuổi trở lên và là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Bạn phải có một nơi cư trú tại Hoa Kỳ hoặc một lãnh thổ hoặc sở hữu của Hoa Kỳ. Thông thường, yêu cầu này có nghĩa là bạn phải thực sự sống ở Hoa Kỳ để trở thành nhà tài trợ. Nếu bạn sống ở nước ngoài, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để trở thành nhà tài trợ nếu bạn có thể chứng minh rằng nơi cư trú của bạn ở nước ngoài là tạm thời và bạn vẫn có một nơi cư trú tại Hoa Kỳ. Tại sao tất cả các yêu cầu này tồn tại? Về cơ bản, chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo rằng thân nhân của bạn có thể được cung cấp tài chính và đáp ứng các yêu cầu về cư trú trong phạm vi Hoa Kỳ cần thiết để đạt được trạng thái di dân.

Nhà tài trợ phải kiếm được bao nhiêu thu nhập để trở thành nhà tài trợ đủ điều kiện?

Mẫu đơn I-864

Người bảo lãnh phải thực hiện 125% mức độ hướng dẫn nghèo dựa trên quy mô hộ gia đình. Ví dụ, nếu hướng dẫn về nghèo chỉ ra rằng thu nhập của một gia đình bốn người là 25.100 đô la thì người bảo lãnh phải kiếm ít nhất 31.375 đô la. Điều này là để đảm bảo rằng nhà tài trợ có thể quản lý tài chính việc bổ sung người nhập cư đến tương đối so với chi phí gia đình của họ, mà không gây nguy hiểm cho phúc lợi của những người đã sống trong gia đình hoặc người nhập cư mới.

Nếu nhà tài trợ không thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu thì sao?

Một nhà tài trợ chung là một người sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm pháp lý để hỗ trợ các thành viên gia đình. Một nhà tài trợ chung phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tương tự như bạn, ngoại trừ việc nhà tài trợ chung không cần phải liên quan đến người nhập cư. Người bảo trợ chung (hoặc người bảo trợ chung và hộ gia đình của họ) phải đạt được yêu cầu thu nhập 125% một mình. Bạn không thể kết hợp thu nhập của bạn với thu nhập của một nhà tài trợ chung để đáp ứng yêu cầu thu nhập.

Người bảo lãnh có trách nhiệm pháp lý trong bao lâu để hỗ trợ ai đó theo I-864?

Trách nhiệm của người bảo trợ kéo dài cho tới khi: người thụ hưởng:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 • Trở thành công dân Hoa Kỳ;
 • Không còn là thường trú nhân và đã rời Hoa Kỳ;
 • Sau khi bị yêu cầu xóa, tìm kiếm thường trú dựa trên I-864 khác; 
 • Người hưởng thụ qua đời

Trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý

I-864 bắt buộc nhà tài trợ, hoặc người bảo trợ chung, không chỉ hỗ trợ người nhập cư có ý định mà còn giúp người bảo lãnh chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước chính phủ Hoa Kỳ về việc bồi hoàn bất kỳ “lợi ích được kiểm tra” nào mà người nhập cư nhận được. Theo Bộ Ngoại giao, những điều sau đây được coi là các quyền lợi liên bang được xét nghiệm:

 • Thu nhập An sinh Bổ sung (“SSI”)
 • Chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ
 • Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo (“TANF”)
 • Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em Tiểu bang (“CHIP”)


Mặt khác, chính phủ không xem xét những điều sau đây như là những lợi ích được kiểm tra có nghĩa là yêu cầu một nhà tài trợ hoặc nhà tài trợ chung trả nợ theo I-864:

 • Tiêm chủng và điều trị các bệnh truyền nhiễm
 • Hỗ trợ sinh viên tham dự các trường cao đẳng và tổ chức học tập cao hơn
 • Một số loại chăm sóc nuôi dưỡng hoặc hỗ trợ nuôi con nuôi
 • Chương trình đào tạo ngh
 • Trợ cấp khẩn cấp ngắn hạn, không dùng tiền mặt

Hãy nhớ rằng, I-864 là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với chính phủ liên bang. Nó quy định rằng người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm cá nhân nếu người đó không duy trì hỗ trợ và có thể bị người thụ hưởng hoặc cơ quan chính phủ kiện cung cấp các phúc lợi công cộng được kiểm tra có nghĩa vụ.
Xem thêm: Giải đáp một số câu hỏi về hồ sơ truyền thông khi xin visa Mỹ

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời