Gọi ngayTư vấn

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DIỆN VISA 132A

Visa 132A – diện Lịch Sử Kinh Doanh Thành Công (Significant Business History Stream) là một diện visa thường trú thuộc chương trình Tài Năng Kinh Doanh (Business Talent) của chính phủ Úc nhằm thu hút các doanh nhân & nhà đầu tư thành công từ khắp nơi trên thế giới đến định cư vĩnh viễn tại Úc.

Khác với visa 188/888, visa 132 cho phép người đứng đơn và gia đình hợp lệ được vào thẳng Thường Trú Nhân (Permanent Residency) ngay khi được cấp và được hưởng hầu hết các ưu đãi an sinh xã hội như người dân bản xứ trừ quyền bầu cử và làm trong các ngành chính trị.

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DIỆN VISA 132A

Để được cấp visa 132A thành công, nhà đầu tư không những có đầy đủ các điều kiện cơ bản mà còn phải có bản kế hoạch kinh doanh tại Úc (Business Plan) hoàn hảo để trình lên chính phủ tiểu bang và được công nhận tạo ra lợi ích đáng kể cho tiểu bang nơi dự định đầu tư/sinh sống.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN VISA 132A

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 • Quý vị có thể được cấp thị thực này nếu:
 • Được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ bảo trợ.
 • Được mời nộp thị thực này.
 • Bản thân và các thành viên trong gia đình phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.
 • Phải đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo hồ sơ.

Yêu cầu về sức khỏe:

Quý vị phải đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe nhất định. Các kết quả y tế thường có giá trị trong thời gian 12 tháng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình bao gồm trong hồ sơ của quý vị, cho dù họ có đi định cư với quý vị hay không.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ XIN VISA 132A

Yêu cầu về nhân thân:

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu về lý lịch nhân thân. Quý vị phải chuẩn bị cung cấp giấy lý lịch tư pháp của mỗi quốc gia mà quý vị đã sinh sống trong vòng 12 tháng trở trên trong 10 năm qua, tính từ khi quý vị bước sang tuổi 16. Quý vị không nên chuẩn bị những giấy tờ này cho đến khi chúng tôi yêu cầu quý vị. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả các thành viên phụ thuộc trong gia đình có tên trong hồ sơ, cho dù họ có đi định cư Úc với quý vị hay không.

Yêu cầu về các khoản nợ chính phủ Úc:

Quý vị phải chứng minh không có bất cứ khoản nợ đọng nào với chính phủ Úc hoặc đã sắp xếp hoàn trả hết các khoản nợ này cho Chính phủ Úc trước khi quý vị có thể được cấp thị thực này.

Yêu cầu về lịch sử kinh doanh:

+ Đối với diện Lịch sử kinh doanh hiệu quả

Quý vị, vợ/chồng hoặc quý vị và vợ/chồng kết hợp phải có tất cả những điều sau đây:

Yêu cầu về các khoản nợ chính phủ Úc
 • Tối thiểu 2 năm trong 4 năm tài chính sở hữu tài sản ròng doanh nghiệp ở mức 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, hoặc 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD, hoặc 10% nếu doanh nghiệp đã niêm yết chứng khoán.
 • Có sự nghiệp kinh doanh thành công: Tổng doanh thu hàng năm ít nhất 3.000.0000 AUD của một hoặc nhiều doanh nghiệp chính, tính cho thời gian ít nhất 2 trong 4 năm tài chính ngay trước khi quý vị được mời nộp hồ sơ.
 • Tài sản cá nhân và kinh doanh ròng có giá trị ít nhất 1.500.000 AUD, tài sản này phải được tích lũy hợp pháp và có thể chuyển đến Úc trong vòng 2 năm sau khi được cấp thị thực.
 • Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
 • Thực sự mong muốn sử hữu và duy trì vai trò quản lý trong doanh nghiệp tại Úc.
 • Quý vị phải dưới 55 tuổi, mặc dù chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể miễn quy định này nếu hoạt động kinh doanh quý vị đề xuất sẽ mang lại các lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực nơi quý vị kinh doanh.

+ Đối với diện Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm

 • Quý vị phải nhận được ít nhất 1.000.000 AUD vốn đầu tư từ một quỹ đầu tư mạo hiểm Úc. Vốn đầu tư phải dành cho công ty khởi nghiệp, một sản phẩm mới đang được thương mại hóa hoặc phát triển một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao.
 • Quỹ đầu tư mạo hiểm này phải là thành viên của Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL). Quý vị phải có hợp đồng gọi vốn với quỹ đầu tư.

  Đối với diện Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời