Dòng vốn trong khoản vay của chương trình EB-5

Trong nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của Chương trình EB-5 và luật chứng khoán Hoa Kỳ, các trung tâm khu vực thường trì hoãn việc hoàn tất các thỏa thuận cho vay cho đến khi số tiền và thời gian đầu tư EB-5 là chắc chắn. Các văn bản tài chính bảo vệ cả nhà đầu tư và dự án bằng cách cho phép các bên đồng ý về cơ cấu và điều khoản vay, và các nhóm dự án EB-5 phải lập kế hoạch kỹ lưỡng khi thực hiện các thỏa thuận này. Tương tự như vậy, một nhà đầu tư phải xem xét chi tiết hợp đồng vay để đảm bảo nó không ảnh hưởng trọng yếu đến lợi ích của họ.

Trong một thỏa thuận trung tâm khu vực, việc chuyển tiền đầu tư thường sẽ thực hiện theo các bước được nêu dưới đây.

Trung tâm khu vực, là người quản lý của doanh nghiệp thương mại mới (NCE), sẽ làm việc với các nhà tiếp thị và các đại lý khác để thu hút và bảo đảm các nhà đầu tư nước ngoài cho dự án EB-5. Một trung tâm khu vực giàu kinh nghiệm và hợp pháp sẽ tiến hành thẩm định và đảm bảo rằng khoản vay tuân thủ các yêu cầu của Chương trình EB-5 cũng như luật chứng khoán Hoa Kỳ và luật pháp của các nước xuất xứ của nhà đầu tư. 

Đầu tư Eb-5 với số tiền tối thiểu 500.000 đô la


Nhà đầu tư EB-5 sẽ đầu tư 1.000.000 đô la vào NCE theo yêu cầu của Chương trình EB-5. Số tiền cần thiết này giảm xuống còn $ 500,000 nếu dự án EB-5 nằm trong một khu vực làm việc có mục tiêu (TEA), có nghĩa là khu vực nông thôn có dân số thấp hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Số tiền này được đặt vào ký quỹ cho đến khi nó được phát hành cho bên vay, thực thể tạo việc làm (JCE). Cùng với số tiền đầu tư, nhà đầu tư thường sẽ trả một khoản phí đăng ký để trang trải các chi phí liên quan đến việc nộp đơn I-526 cho nơi cư trú vĩnh viễn có điều kiện.
Trung tâm khu vực, hoặc một công ty cho vay riêng, sẽ quản lý khoản vay của khoản đầu tư vào JCE, sẽ dựa trên số tiền cần thiết theo kế hoạch dự án. Trung tâm khu vực, NCE và JCE sẽ đồng ý về các điều khoản của khoản vay, chẳng hạn như ngày đến hạn, lãi suất và các hạn chế hoặc yêu cầu thanh toán trước. Các tài liệu cho các hiệu ứng này bao gồm thỏa thuận vay cũng như một phiếu ghi nợ và tài liệu bảo đảm tiền vay, trong số những tài liệu khác được nêu chi tiết trong các phần bên dưới. Là một phần của các thỏa thuận này, JCE có thể cấp NCE quyền lợi bảo đảm cho tài sản của mình hoặc có thể đảm bảo hoàn thành hoặc trả nợ trong trường hợp từ chối I-526 hoặc các trường hợp đã thỏa thuận khác và các bảo đảm này cũng phải được phản ánh trong Hiệp định vay vốn.

Nếu cần thiết, JCE sẽ nhận được các khoản vay khác trong ngắn hạn để bắt đầu phát triển dự án trước khi khoản đầu tư EB-5 được giải ngân từ ký quỹ theo các điều khoản vay đã thỏa thuận. Như vậy, việc hoàn trả khoản đầu tư EB-5 có thể được phân bổ cho các bên cho vay cao cấp khác trong dự án như được nêu trong các thỏa thuận liên bang và các bên liên quan. Sử dụng các nguồn kinh phí trên, JCE sẽ hoàn thành dự án EB-5 và hoàn trả số tiền đầu tư cho vay khi đến hạn khi sử dụng doanh thu từ hoạt động, bán doanh nghiệp hoặc các nguồn khác.

Xem thêm: Tổng quan về quá trình nộp đơn xin thị thực đầu tư EB-5 và những yêu cầu chung

Trả lời