Định cư Úc bằng kết hôn và đính ước?

So sánh di trú Úc: đính hôn và đăng ký thành hôn

Chọn nộp giấy tờ theo diện đính ước hay thành thân để định cư Úc thì tùy thuộc vào hồ sơ tùy thân, thông qua chứng minh của mối quan hệ. Loại visa như thế dành cho các cặp đôi thuộc diện đính hôn hay còn được gọi là hẹn hôn, vị hôn thê/hôn phu. Yếu tố quan trọng nhất là phải chứng minh về sự hiểu biết của hai người về nhau, chứng minh được mối quan hệ thành thật và sẽ được duy trì lâu dài. Hai người đã từng gặp nhau, đã từng có giao thông thân thiết suốt 1 thời kì nhất thiết, các thông qua chứng ảnh hưởng.

Loại visa định cư úc theo diện thành thân này còn được gọi là vợ/chồng hoặc tại ngành thiên cư gọi là Subclass 309. Cũng giống như loại đính ước, Tuy nhiên còn phải có thêm Giấy Đăng Ký thành hôn của cơ quan có thẩm quyền cấp.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Hẳn nhiên, loại đó cũng phải chứng minh về sự hiểu biết của hai người và chứng minh mối quan hệ thành thật và sẽ được duy trì lâu dài. Khi nào thì mới được gọi là kết hôn? Nhiều người nghĩ rằng làm lễ đám hỏi xong rồi làm một đám cưới thì hai người sẽ trở thành vợ chồng. Điều này chỉ đơn giản được xác nhận là vợ chồng với mục đích tục lệ mà thôi chứ về pháp lý thì phải có giấy Đăng Ký thành thân của cơ quan có thẩm quyền thì mới được Bộ di cư công nhận là một cặp vợ chồng.

*Lưu ý: Đối với các diện quan hệ đồng giới khi nộp xin visa, cũng có thể xin theo diện 309 này Mặc dù rằng đồng giới không cố định phải đăng ký mà những đối tượng đồng giới xin theo diện sống không hôn thú, trường hợp như thế tôi sẽ có một bài viết riêng sau như thế.

Vậy đính ước hay đăng ký kết hôn hơn?

Để tránh nhiều phiền toái, tốn kém cũng như thời gian của nhiều người thì khá nhiều người làm lễ đính ước và đám cưới tại một ngày.

Tuy nhiên không có đăng ký thành thân. Khi nộp giấy tờ họ nộp theo diện đính ước. Điều đó được hiểu là họ đã phục vụ theo tục lệ để nên vợ nên chồng rồi khi qua tới Úc sẽ làm đăng ký thành hôn theo pháp luật của Úc. Cho dù có nộp hồ sơ theo diện đính ước hay hôn phối thì bạn đọc nên chuẩn bị giấy tờ chu đáo và full.

Hồ sơ không rõ ràng hoặc thiếu hồ sơ chỉ gây thêm sự chậm trễ tại quá trình xét thông qua. Đừng nên chủ quan và nghĩ của mình là hồ sơ thật, cung cấp hồ sơ không đúng quy định rồi Bộ di trú sẽ cấp visa. Kinh nghiệm cho thấy rằng nhiều giấy tờ chủ quan sẽ phải tốn kém tầm giá khiếu nề hà với Tòa cũng như tốn kém về thời kì khá nhiều.

Làm gì khi bị khước từ cấp Visa? Khi chủ quan về việc xin định cư theo diện đính ước hay thành thân thì có thể dẫn đến việc từ chối cấp visa do phòng ban xét ưng chuẩn nhận thấy không đủ bằng chứng thuyết phục họ bằng lòng hồ sơ. Hẳn nhiên người bảo lãnh có quyền xin khiếu nằn nì với Tòa Tái Cứu Xét di cư khi nhận được quyết định từ khước cấp visa. Thời kì hiện nay là khoảng 12 tháng kể từ khi nộp hồ sơ khiếu nề.

Theo luật pháp, một khi đã có quyết định khước từ cấp visa, thủ tục tiếp theo chỉ là khiếu nại với Tòa Tái Cứu Xét hoặc tái nộp hồ sơ mà thôi. Sau khi khiếu vật nại thì cũng đã mất ít nhất là một năm rồi. Thậm chí có nhiều người đã sinh con mà vẫn phải sống xa nhau, mỗi người một ngã thật là điều đáng nuối tiếc.

Định cư Úc bằng kết hôn và đính ước?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời