Điều gì sẽ xảy ra nếu Canada ngừng nhận người nhập cư

Người Canada luôn xem những người nhập cư là điều góp phần tạo nên nền kinh tế thịnh vượng và nền văn hóa đa bản sắc của họ. Canada luôn xem nhập cư chính là nền tảng cơ bản của xã hội Canada để chống lại dân số già, tỉ lệ sinh thấp và thiếu lao động có tay nghề. Người nhập cư Canada rất được yêu quý và tôn trọng khi đến với đất nước này.

Trong một báo cáo được công bố đầu tháng này , Hội đồng Hội nghị Canada đã xem xét chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu Canada ngừng chấp nhận người nhập cư. Các báo cáo cho thấy rằng nếu không có một số lượng lớn người nhập cư mới mỗi năm, nền kinh tế Canada sẽ làm suy yếu và chậm chạp. Ngược lại, tăng mục tiêu nhập cư sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong nền kinh tế Canada và lực lượng lao động!

Nhập cư Canada


CANADA TỚI NĂM 2040: VIỆC KHÔNG NHẬP CƯ SO VỚI VIỆC NHẬP CƯ NHIỀU HƠN


Báo cáo đã xem xét hai tình huống giả định và những tác động này sẽ ảnh hưởng đến Canada. Giả thuyết đầu tiên được hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Canada ngừng chấp nhận những người nhập cư mới?” Và giả thuyết thứ hai được hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Canada tăng số lượng người nhập cư mà họ chấp nhận?”

Các kết quả của báo cáo phù hợp với những gì nghiên cứu đã chỉ ra trong quá khứ : rằng nhập cư là một công cụ quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Canada trong dài hạn.


ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CANADA NGỪNG NHẬN NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ?


Nếu Canada dừng việc chấp nhận những người nhập cư mới, nền kinh tế của đất nước sẽ bị ảnh hưởng. Tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Canada sẽ chậm lại từ mức trung bình 1,9% xuống khoảng 1,3% mỗi năm mà không có dòng người nhập cư hàng năm. Đồng thời, tuổi trung bình của dân số sẽ tăng lên, với gần 27% dân số trên 65 tuổi vào năm 2040.

Cắt giảm người nhập cư vào Canada sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực


Những con số này cho thấy nếu Canada cắt giảm các chương trình nhập cư, điều này sẽ có tác động tiêu cực không thể phủ nhận đối với cả nước và chất lượng cuộc sống mà tất cả người dân Canada thích thú. Dễ dàng nhận thấy, việc cắt giảm hay không nhận người nhập cư mới, đặc biệt với những người có trình độ, tay nghề cao sẽ khiến đất nước mất đi một nguồn lao động đóng góp cho Canada. 


ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU CANADA TĂNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI NHẬP CƯ MÀ HỌ CHẤP NHẬN?


Xem xét ngược lại, báo cáo cũng xem xét tác động tiềm tàng của việc tăng các mục tiêu nhập cư hàng năm. Trong khi mức nhập cư hiện tại của Canada nhằm mục đích chấp nhận một số người nhập cư tương đương với khoảng 0,8% dân số Canada, báo cáo xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu con số này được tăng lên 1% dân số Canada.


Bằng cách tăng mức độ nhập cư, báo cáo dự đoán rằng Canada sẽ được trang bị tốt hơn để xử lý dân số già hóa của nó, đặc biệt là về nhu cầu dân số già ở các dịch vụ y tế và xã hội. Đồng thời, với mức độ nhập cư gia tăng, nền kinh tế Canada sẽ tiếp tục tăng trưởng khiêm tốn.


MỤC TIÊU NHẬP CƯ CỦA CANADA


Vào năm 2018, Canada hy vọng sẽ chào đón 310.000 cư dân thường trú mới thông qua các chương trình nhập cư. Đến năm 2020, cả nước hy vọng sẽ tăng con số này lên 340.000 . Nhiều chuyên gia trong quá khứ đã chào hàng những lợi ích của việc tăng mức nhập cư, một số thậm chí còn đề xuất mục tiêu nhập cư hàng năm được đặt ở mức 450.000 mỗi năm. Trong khi mức nhập cư vẫn dưới 1% tổng dân số Canada, rõ ràng là chính phủ Canada thừa nhận vai trò quan trọng của người nhập cư trong việc duy trì nền kinh tế Canada và sẽ tiếp tục chấp nhận số lượng người nhập cư cao trong những năm tới.

Xem thêm: Định cư châu Âu và những điều cần biết?

Trả lời