đầu tư trực tiếp EB-5 tốt hơn đầu tư của trung tâm khu vực EB-5

Lợi ích của đầu tư trực tiếp là gì? Tại sao các doanh nhân nước ngoài vẫn tiếp tục chọn nó?
Cả đầu tư trực tiếp EB-5 và các tuyến trung tâm khu vực EB-5 đều có những ưu điểm và nhược điểm. Chương trình EB-5 cực kỳ linh hoạt và hấp dẫn các nhà đầu tư có cả dung sai rủi ro cao và thấp.

Nhiều nhà đầu tư Eb-5 lựa chọn và phù hợp với phương pháp đầu tư trực tiếp.  Các nhà đầu tư EB-5 lựa chọn đầu tư trực tiếp được yêu cầu theo luật để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại, dù là riêng hay cùng với các nhà đầu tư đồng sở hữu. dự án phải trực tiếp tạo ra ít nhất 10 việc làm mới, nhân viên làm việc toàn thời gian và những công việc này kéo dài ít nhất hai năm. Doanh nghiệp thương mại có thể được cấu trúc theo nhiều dạng khác nhau. Đó có thể là doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn …

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào chương trình EB-5 rất đông do thực tế là nó không có các yêu cầu như giới hạn tuổi tác, kinh nghiệm kinh doanh, lưu loát về ngôn ngữ, hoặc hạn chế đi lại.
Phụ huynh có thể tặng con cái của họ, gây dựng cho tương lai con cái của họ để họ có thể đầu tư vào chương trình EB-5 trong khi con cái họ đang theo học đại học. 
Khi các nhà đầu tư tiềm năng đã đặt tầm nhìn của mình vào Chương trình EB-5, họ có thể lựa chọn giữa đầu tư vào chương trình trực tiếp hoặc chương trình trung tâm khu vực. Mỗi chương trình đều có giá trị, nhưng đối với nhiều chương trình, chương trình đầu tư trực tiếp EB-5 cung cấp các lựa chọn tốt nhất.

Lợi ích của đầu tư trực tiếp EB-5 là gì?


1. Bạn có nhiều tự do và linh hoạt hơn khi nói đến loại hình doanh nghiệp bạn chọn.
Với đầu tư trực tiếp, bạn không bị giới hạn bởi các ngành mà một trung tâm khu vực cụ thể quan tâm. Bạn có thể đầu tư vốn vào một doanh nghiệp trong một ngành mà bạn biết và ở một địa điểm bạn mong muốn.
2. Bạn có thể tích cực tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp.
Một trong những lợi ích của việc đầu tư trung tâm khu vực cho nhiều nhà đầu tư EB-5 là không phải quản lý ngày làm việc của họ cho đến ngày. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư muốn hoạt động hàng ngày. Họ biết rằng kiến ​​thức của họ có thể giúp doanh nghiệp phát triển. Với sự tăng trưởng đến tiềm năng cho lợi nhuận cao hơn về đầu tư của họ.
3. Đầu tư trực tiếp có mức phí thấp hơn.
Vì các nhà đầu tư trực tiếp không trả tiền cho chi phí trung tâm khu vực như chi phí tiếp thị, họ thường có mức phí thấp hơn. Những người nộp đơn EB-5 đã chọn đầu tư trực tiếp cũng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các loại phí khác nhau, chẳng hạn như số tiền họ muốn đầu tư vào tiếp thị.
4. Đôi khi đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân họ.
Các nhà đầu tư EB-5 chọn con đường đầu tư trực tiếp thường là các chuyên gia trong một ngành cụ thể. Nếu doanh nghiệp của họ cần tạo thêm công ăn việc làm thì họ thường có thể tìm cách tạo ra chúng, do đó giảm thiểu rủi ro liên quan. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trong chương trình trung tâm khu vực phải dựa vào nhóm dự án trung tâm khu vực để hoàn thành dự án và tạo ra số lượng công việc cần thiết. Điều này đòi hỏi họ phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng vào nhóm trung tâm khu vực để đảm bảo rằng họ có uy tín vững chắc và hồ sơ theo dõi.
5. Đầu tư trực tiếp có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn.
Thông thường, các nhà đầu tư trong các dự án trung tâm khu vực thấy lợi tức đầu tư nhỏ vì họ quan tâm nhiều hơn đến việc xin thị thực cho bản thân và gia đình họ. Các nhà đầu tư trong đầu tư trực tiếp, mặt khác, có khả năng có thể nhìn thấy lợi nhuận cao về đầu tư của họ bởi vì không có giới hạn. Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp thực hiện giao dịch. Họ có rủi ro cao hơn cho tiềm năng cho lợi nhuận cao hơn. 

Có thể tạo ra lợi nhuận cao


Chương trình EB-5 cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư hiểu được mức độ chấp nhận và mục tiêu của họ. Tư vấn với một luật sư di trú có thể giúp một nhà đầu tư bắt đầu trên con đường tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Nếu có thắc mắc hoặc cần được tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải đáp mọi vấn đề. 

Xem thêm: Lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp hay theo khu vực

Trả lời