Đầu tư EB-5 dựa vào khoản vay vốn hay như một món quá được hay không?

Chương trình đầu tư EB-5  là một thị thực của nhà đầu tư đòi hỏi một doanh nhân đầu tư 500.000 đô la hoặc 1.000.000 đô la tại Mỹ để bắt đầu kinh doanh hoặc mua lại một công ty để tạo dựng mới. Yêu cầu quan trọng khác là đầu tư phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian. Một câu hỏi thường được đưa ra về đầu tư là liệu số tiền đầu tư phải “thuộc về” nhà đầu tư hay không. Nghĩa là, một nhà đầu tư EB-5 có thể dựa vào khoản vay hay đó như một món quà từ người thân để bắt đầu doanh nghiệp của họ.

Đầu tư EB-5 có thể dựa khoản tiền được tặng như một món quà không?

Câu trả lời rõ ràng ở đây là có. Bởi món quà bạn được tặng từ người thân vào một dịp ý nghĩa thì điều đó hoàn toàn được chấp nhận. Ví dụ, quà tặng từ các thành viên gia đình, các bạn có những mối quan hệ khăng khít với nhau. Điều này hoàn toàn dễ hiểu.  Ngoài ra, một món quà sẽ được sử dụng cho thị thực EB-5 có thể đến từ một người bạn thân. Mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà đầu tư và bạn bè có thể được giải thích trong một số tài liệu của chương trình Eb-5.

Đầu tư EB-5 có thể dựa vào khoản vay?

Câu trả lời cho câu hỏi này là “có”. Nhưng việc đầu tư EB-5 bằng một khoản vay sẽ phức tạp hơn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Thứ nhất, khoản vay không thể đảm bảo bằng tài sản từ kinh doanh vì số tiền đầu tư phải chịu rủi ro. Nếu khoản vay được bảo đảm bằng tài sản cá nhân (chẳng hạn nhà của bạn), thì có cơ hội được phép. Bạn sẽ phải trả tiền lãi cho bên cho vay. Đặc biệt, bạn nên chuẩn bị để trình cho chính phủ một tờ hối phiếu bao gồm các khoản bảo đảm cá nhân và an ninh cá nhân để đảm bảo khoản vay. Nếu khoản vay từ một doanh nghiệp kinh doanh bên ngoài Mỹ mà bạn có liên quan, bạn cũng nên chuẩn bị để đưa ra các nghị quyết của hội đồng quản trị rằng công ty đã cho phép vay vốn.

Bất kể bạn vay vốn cũng cần cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh

Hiện nay, việc cho vay không có đảm bảo là không được phép. Sở nhập cư và di trú Mỹ (USCIS) đã từ chối và không cho phép điều đó xảy ra.

Lý do thứ hai là khoản vay có thể là vấn đề khó khăn đối với một khoản đầu tư trực tiếp EB-5. Việc này có thể làm cho giám khảo cảm thấy rằng nhà đầu tư đang lạm dụng quá cao và sẽ không có khả năng hoàn trả khoản vay theo yêu cầu của đầu tư ban đầu . Như vậy, bạn có thể gặp vấn đề về khả năng sinh tồn trong đầu tư EB-5 với một khoản vay để người kiểm tra có thể kết luận rằng bạn sẽ không thể tạo ra 10 công việc toàn thời gian.

Vấn đề đòn bẩy này sẽ không tồn tại nếu đầu tư ở trong một trung tâm khu vực nhưng điều bắt buộc phải chứng minh rằng bạn có thể trả hết nợ. Ngoài ra, vì đơn xin I-526 của bạn có thể mất hơn một năm để được xét xử, bạn nên chuẩn bị để cho thấy bất kỳ khoản thanh toán khoản vay nào theo yêu cầu trong thời gian đó.

Làm thế nào để thấy rằng nguồn đầu tư từ một món quà hay vay vốn là hợp pháp?

Đây là vấn đề quan trọng . Nhà đầu tư EB-5 cần chắc chắn các khoản nguồn vốn đó là hợp pháp.

các giấy tờ quan trong liên quan bạn cần phải có để chứng minh khoản tiền đó

Nhà đầu tư phải đáp ứng cho chính phủ nguồn tiền bắt nguồn từ “nguồn hợp pháp” và số tiền đó “có được bằng các phương tiện hợp pháp”. Nhà đầu tư EB-5 cần đưa ra những tài liệu hợp pháp. Đó là, tiền từ đâu đến? Làm thế nào mà có được khoản tiền đó? Ai đã tham gia kiếm lợi nhuận? Bởi vậy, bạn cần cung cấp đầy đủ theo các yêu cầu:

 

  • Bản khai thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm năm cho thấy bạn đã có thu nhập để hỗ trợ số tiền đầu tư của bạn
  • Báo cáo của ngân hàng
  • Báo cáo tài chính nếu doanh nghiệp đã tồn tại (đã được kiểm toán)
  • Tài liệu đăng ký cho một doanh nghiệp cho thấy đó là một hoạt động hợp pháp
  • Tài liệu hỗ trợ nguồn tiền (ví dụ: nếu bạn bán tài sản (nhà, cổ phiếu, v.v …), bạn phải cung cấp tất cả các chi tiết liên quan đến việc bán hàng)
  • Các bản sao phán quyết hoặc bằng chứng của tất cả các chính phủ đang chờ xử lý hoặc các hành động khác chống lại bạn từ bất kỳ tòa án nào

 

Nếu số tiền này đến từ việc bán nhà hoặc tài sản cá nhân, cần phải cung cấp tài liệu và chuyển tiền liên quan đến việc bán. Nguồn yêu cầu về quỹ cho EB-5 là rất lớn và thường phức tạp hơn bạn thấy.

Nếu cha mẹ, người thân, bạn bè cung cấp một món quà, họ sẽ phải chứng minh được số tiền đó cho bạn (ví dụ như khai thuế). Điều này có thể là một yêu cầu đặc biệt khó khăn do sự nhạy cảm của người cho vay hoặc người cho vay với thông tin cá nhân của họ.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời