Gọi ngayTư vấn

Con đường bắt đầu của visa EB-5 Hoa Kỳ

Đạo luật Di trú của quốc hội Hoa Kỳ năm 1990 (IMMACT 90) đã thiết lập chương trình nhà đầu tư nhập cư eb-5 (Visa Eb-5)  nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư nước ngoài và tạo việc làm.

Hành động này đã cải cách rất nhiều hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và những điều khác, đã thay đổi đáng kể về việc nhập cư, lớp học nhập cư, các quy tắc về việc trục xuất, và đưa ra các giới hạn về nhập cư hợp pháp. Visa EB-5 cũng từ đó ngày càng được biết đến như một cách để được định cư Hoa Kỳ vĩnh viễn. Đây được coi là cách dành lấy thẻ xanh nhanh nhất. 

Visa EB-5 – Những cải cách trong những năm 1990

Chương trình đầu tư nhập cư được thành lập như là một chương trình thí điểm vào năm 1990 và do Sở Nhập cư và di trú Mỹ (USCIS) quản lý. Chương trình cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hoa Kỳ để được cấp thẻ xanh cho họ và gia đình họ sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Ít nhất phải tạo được 10 việc làm toàn thời gian được tạo ra nhờ vào các nhà đầu tư trong dự án của họ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Sau đó, vào năm 1993, Chương trình Thí điểm Đầu tư Nhập cư, tạo ra trung tâm vùng EB-5  đã được thông qua thành luật. Chương trình này cho phép các doanh nghiệp Mỹ tạo ra các cơ hội đầu tư mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư để tạo việc làm tại Hoa Kỳ.

Cũng giống như bất kỳ doanh nghiệp mới nào, giai đoạn đầu của chương trình Eb-5 vẫn còn non nớt, đôi khi chưa ổn định. Cuối năm 1990, Quốc hội đã đưa ra một số thay đổi đáng kể trong chương trình EB-5 để giải quyết sự thiếu sót này. các nhà đầu tư muốn có Visa Eb-5 cần tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu của chương trình. 

Những cải cách này làm cho các nhà đầu tư nước ngoài phải chứng minh được  quỹ đầu tư EB-5 của họ bắt nguồn từ các nguồn hợp pháp và họ đang tích cực tham gia vào dự án để dành lấy visa eb-5. 

Mỗi một chặng đường, Visa Eb-5 lại được chấn chỉnh để càng hoàn thiện hơn

EB-5 Cải cách trong những năm 2000

Quốc hội đã can thiệp lại vào đầu những năm 2000 để tiến hành các cuộc cải cách nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, các thẩm phán, các dự án thương mại, và các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian này, đạo luật mở rộng và mở rộng Chương trình thí điểm cơ bản đã được thông qua vào năm 2003 với mục đích tái phục hồi chương trình EB-5.

Có 10.000 visa cấp cho chương trình EB-5 mỗi năm, nhưng trong những năm đầu của chương trình, chương trình đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư. Những năm đầu của chương trình có thể được cho là tỷ lệ chấp thuận visa EB-5 còn thấp và quá trình áp dụng dài và phức tạp. Sau đó được cải cách trong năm 2005.

Một trong những cải cách này là việc thành lập Trung tâm đầu tư và khu vực (IRCU) vào năm 2005. Bộ phận chuyên môn của USCIS giám sát chương trình EB-5, bao gồm kiểm toán các dự án, thiết kế cải cách, quy định phát triển và xây dựng chính sách. Tất cả những điều này đã dẫn đến việc quản lý tốt hơn và sự nhất quán hơn trong chương trình EB-5.

Trong năm 2009, USCIS đã thực hiện cải cách bổ sung cho chính sách EB-5 và bắt đầu tập trung xử lý Visa EB-5 tại Trung tâm Dịch vụ California (CSC). Trước đó, việc xử lý đã diễn ra tại các trung tâm ở cả California và Texas. Cũng trong năm 2009, Tổng thống Obama đã mở rộng chương trình thí điểm nhập cư của người nhập cư EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2012.

Sau đó, vào ngày 30 tháng 9 năm 2012, Tổng thống Obama đã ký kết S.3245, mở rộng Chương trình thí điểm người nhập cư di dân EB-5 thêm 3 năm nữa cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Xu hướng EB-5 gần đây

Trong vài năm gần đây, chương trình thị thực EB5 Nhà đầu tư đã trở nên phổ biến và nhận được sự công nhận là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Trên thực tế, trong năm 2011 chỉ có 3.463 visa được cấp theo chương trình. Tuy nhiên, đến năm 2012 con số đó đã tăng gấp đôi, với 6.200 người nhập cư nhận thẻ xanh thông qua chương trình EB-5.

Trong năm 2013, đã cấp được 8,567 thị thực, và trong năm 2014, lần đầu tiên nó đạt đến giới hạn hàng năm là 10.000 thị thực.

Vào tháng 5 năm 2015, Bộ Ngoại giao tuyên bố chương trình EB-5 đã đạt được số liệu lớn, khi hạn ngạch dành cho người Trung Quốc đã được đáp ứng. Hồ sơ dự trữ cho người Trung Quốc hiện tại khoảng 3 năm đối với thẻ xanh có điều kiện thông qua chương trình EB-5.

Tương lai của chương trình EB-5

 

Chặng đường phía trước của Visa Eb-5 còn là một ấn số

Đến hiện tại, đề xuất tăng khoản đầu tư tối thiểu từ 500.000 đô la Mỹ lên 1.35 triệu đô la Mỹ cho các khoản đầu tư nằm trong khu vực khuyến khích đầu tư (TEA). Các khoản đầu tư bên ngoài Khu vực khuyến khích đầu tư (TEA) sẽ tăng từ 1 triệu đô la Mỹ hiện tại lên 1,8 triệu đô la Mỹ. Không còn nhiều thời gian để nắm lấy cơ hội.

Khoản tiền đầu tư dù tăng lên, liệu trong những năm tới, chương trình EB-5 có hạ nhiệt? Có một số thông tin cho rằng, việc tăng vốn đầu tư lên đã khiến các nhà đầu tư Trung Quốc giảm bớt, nhưng chương trình Visa Eb-5 vẫn chưa bao giờ hết “sốt”.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trả lời